Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 15 (2009)

Issue 1
Redactioneel
Bonjour tristesse  1
Michel Thys
De groeipijn van de depressieve positie  2
Pieter Niers
Gedesorganiseerde gehechtheid: Van babyonderzoek tot behandeling  16
Nelleke Nicolai
Objectrelaties bij depressies: Klinische implicaties van theorie en onderzoek  29
Rien Van, Jack Dekker, Frans de Jonghe, MariëLle Hendriksen, Saskia de Maat, Robert Abraham and Robert Schoevers
Naast de bank
Romans lezen  44
Guy Verbruggen
Verslagen
Het verlangen om te herinneren: Verslag van: Psychoanalyse en memoires [Brugge, 11 oktober 2008]  46
Henk Hillenaar
Van Amsterdam tot Kongo: Verslag van: Over grenzen [Amsterdam, 7 november 2008]  47
Wouter Wouters
Baby in alle staten: Verslag van: Babies and brains [Gent, 14 en 15 november 2008]  49
Mileen Janssens
Waarheen met het ‹on-bewuste›? Verslag van: Bewust/Onbewust [Mortsel, 22 november 2008]  52
Jos Vandecappelle
Boeken
Psychoanalyse en filosofie: een paar apart: Bespreking van: Christian Kerslake & Ray Brassier (red.) (2007). Origins and ends of the mind — Philosophical essays on psychoanalysis. Leuven: Leuven University Press. ISBN 978 90 5867 6177, 218 pp., € 35,-  54
Marc Calmeyn
Analytische meerstemmigheid: Bespreking van: Roger Kennedy (2007). The many voices of psychoanalysis. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 41177 6, xi + 297 pp., £ 20,99  55
Michel Thys
Een ongewoon perspectief: Bespreking van: Mark Edmundson (2007). De dood van Sigmund Freud — Het vitale belang van Freud voor onze tijd. Vertaling: Frans van Zetten. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. ISBN 978 90 295 6609 4, 242 pp., € 19,95  57
Harry Stroeken
Antropologisch veldwerk in de psychoanalytische setting: Bespreking van: Elizabeth Spillius (2007). Encounters with Melanie Klein — Selected papers of Elizabeth Spillius. The New Library of Psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 9780 415 41999 4,248 pp., £ 20,99  59
Marc Hebbrecht
Segal: Bespreking van: Jean-Michel Quinodoz (2008). Listening to Hanna Segal — Her contribution to psychoanalysis. The New Library of Psychoanalysis Teaching Series 2. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 44493 4, 171 pp., £ 60,-Segal, H. (2007). Yesterday, today and tomorrow. Redactie: Nicola Abel-Hirsch. The New Library of Psychoanalysis. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 41574 3, 280 pp., £ 22,99  60
Marc Hebbrecht
Een bezielend boek: Bespreking van: Jos de Kroon (2007). Over de ziel — Topologie en effect van een leegte. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2139 1, 151 pp., € 18,90  62
Lieven Steeland
Klein zonder kader: Bespreking van: Robert Waska (2007). The concept of analytic contact — The Kleinian approach to reaching the hard to reach patient. New York: Routledge. ISBN 978 0 415 42291 8, xvi + 247 pp., £ 55,-  63
Jan Cambien
De donkere kanten van een dandy: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2007). Jahrbuch der Psychoanalyse, 55. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISSN 0075-2363, 187 pp., € 52,-  65
Anna Bentinck van Schoonheten
Van A, Zie object a, tot Zwijgen: Bespreking van: Harry Stroeken (2008). Psychoanalytisch woordenboek. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 614 9; 282 pp., € 31,50  66
Jo Smet
Reacties
De kliniek als bron van theorie en / van techniek: Reactie op: Vergelijkende psychoanalyse — Over communicatie tussen psychoanalytici van verschillende scholen. Nummer 2008-4, p. 255-226  69
Mark Kinet
Issue 2
Redactioneel
Mijn dierbare strohalm  73
Michel Thys
Bestuurswisseling  74
Johanna Kessler
De ‹alledaagse› psychose: Een lacaniaanse benadering  75
Bart Reynders
Alice in Wonderland revisited: Het belang van het fantasma in de cognitieve ontwikkeling  88
Christine Franckx
Ethiek en de psychoanalytische professionaliteit  102
Lili Philippe
Naast de bank
Over het tuinhek: objectum-seksualiteit  106
Jens De Vleminck
Verslagen
Psychiaters, psycho-analyse en de instelling: Verslag van: Studiedag Hogeschool Gent, Psychoanalyse in de psychiatrie [Gent, 10 december 2008]  110
Piet Decoster
Dag (van de) Psychoanalyse: Verslag van: Bekwaam behandelen [Amsterdam, 6 februari 2009]  112
Ad Boerwinkel
Ons analytische erfgoed: een persoonlijke terugblik: Verslag van: Workshop David J. Wallin [Amsterdam, 7 februari 2009]  114
Michael Chayes
Botsende paradigma's: Verslag van: Van identiteit naar persoonlijkheid [Kortenberg, 18 februari 2009]  115
Jo Smet
Tragedie van de schaamte: Verslag van: Symposium Schaamte [Amsterdam, 28 maart 2009]  117
Joey Stam
Onbewuste communicatie: Verslag van: 22nd Annual Conference of the European Psychoanalytical Federation [Brussel, 2-5 april 2009]  119
Piet Rijnierse and Merle Heinemeijer
Boeken
Het Ik is een ding dat spreekt: Bespreking van: Lorenzo Chiesa (2007). Subjectivity and Otherness — A philosophical reading of Lacan. Cambridge MA: The MIT Press. ISBN 978 0 262 53294 9, 235 pp., £ 12, 95  121
Jos de Kroon
Trauma en herstel: de context: Bespreking van: Robert D. Stolorow (2007). Trauma and human existence: autobiographical, psychoanalytic, and philosophical reflections. New York/Londen: The Analytic Press. ISBN 978 0 88163 467 9, 62 pp., $19, 95  122
Marc Calmeyn
Mag de biograaf duiden? Bespreking van: Jacques Dane & Hans Renders (2007). Biografie & Psychologie. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 392 6, 164 pp., €20,-  123
Gertie Bögels
Een universiteit zoals Freud die zich droomde: Bespreking van: Wolfram Mauser & Carl Pietzcker (2008). Literatur und Psychoanalyse — Erinnerungen als Bausteine einer Wissenschaftsgeschichte. Würzburg: Königshausen & Neumann, ISBN 978 3 8260 3787 0, 264 pp., € 28,-  125
Henk Hillenaar
Lentekriebels: Bespreking van: Jan Derksen (2007). Zijn wij wel narcistisch genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur. Nijmegen: PEN Tests Publisher. ISBN 978 90 805706 4 1, 330 pp., € 39,90  127
Frans Schalkwijk
Darwin op de sofa: Bespreking van: Pieter R. Adriaens (2008). Het nut van waanzin — Essays over darwinisme en psychiatrie. Leuven: Acco. ISBN 978 90 334 6914 5, 192 pp., € 22, 50  128
Ludi van Bouwel
Wat werkt volgens wie? Bespreking van: Lina Balestrière, Jacqueline Godfrind, Jean-Pierre Lebrun, Pierre Malengreau (red.) (2008). Ce qui est opérant dans la cure — Des psychanalystes en débat. Parijs: Editions Erès. ISBN 978 2 7492 0843 5, 220 pp., € 20,-  129
Mark Kinet
Over groepen en het leven: Bespreking van: J. Scott Rutan, Walter N. Stone & Joseph J. Shay (2007). Psychodynamic group psychotherapy. Fourth edition. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 978 1 59385 266 5, 436 pp., $48,-  131
Guy Verbruggen
Analytici over de dood en andere eindes: Bespreking van: Brent Willock, Lori C. Bohm & Rebecca C. Curtis (red.) (2007). On deaths and endings — Psychoanalysts' reflections on finality, transformations and new beginnings. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 39662 2, 344 pp., £ 21,99  132
Fons Van Coillie
Een Duits tweeluik over zucht: Bespreking van: Klaus W. Bilitza (red.) (2008). Psychodynamik der Sucht — Psychoanalytische Beiträge zur Theorie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978 3 525 49121 8, 285 pp., € 29,90Psychotherapie der Sucht — Psychoanalytische Beiträge zur Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978 3 525 49122 5, 243 pp., € 29,90  134
Ronny Vandermeeren
Partant de Kohut: Bespreking van: Frank M. Lachmann (2008). Transforming narcissism — Reflections on empathy, humor, and expectations. New York/Londen: The Analytic Press. ISBN 978 0 88163 479 2, 272 pp., £ 19, 79  136
Frans Schalkwijk
Van je familie moet je het hebben… Bespreking van: Mark Kinet (red.) (2008). Psychoanalyse en/of van het systeem … bij jongeren en hun gezin, Psychoanalytisch Actueel nr. 7. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2258 9, 198 pp., € 22,90  138
Marian Ploegmakers-Burg
Issue 3
Redactioneel
Oedipus wankelt  145
Michel Thys
‹Ik geloof niet meer in mijn neurotica› Trauma en dispositie na het opgeven van de verleidingstheorie  146
Philippe van Haute and Tomas Geyskens
Carp en Freud: Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de psychoanalyse in Nederland  159
Hans Wilschut
Poëzie en de waarheid van het subject  172
Jo Smet
Naast de bank
Psychoanalytisch opleiden  185
Ad Boerwinkel
Verslagen
Partners, ouders en andere prehistorische vissen: Verslag van: Overdracht/Tegenoverdracht [Mortsel, 9 mei 2009]  187
Erwin Bosmans
Een emotionele ontmoeting met Antonino Ferro: Verslag van: Een dag met Antonino Ferro — Luisteren naar de patiënt: een emotionele ontmoeting [Brussel, 6 juni 2009].  189
Lili Philippe
Autonomie en gehechtheid: een paradox? Verslag van: Artis Symposium over Autonomie [Amsterdam, 26 juni 2009]  191
Marthe Bartel
Obama, Odysseus en alfa-aap Nikkie: leiderschap binnen de grenzen van de moraliteit: Verslag van: Leiderschap en psychoanalyse [Utrecht, 20 juni 2009]  193
Leontine Brameijer
Boeken
Spreken en/of (even) slikken: Bespreking van: Fredric N. Busch & Larry S. Sandberg (2007). Psychotherapy and medication — The challenge of integration. New York: The Analytic Press. ISBN 978 0 88163 451 8, 177 pp., £ 22, 50  195
Wouter Keirse
Is er (geen) interactie tijdens de (re)constructie? Bespreking van: Domenico Chianese (2007). Constructions and the analytic field — History, scenes and destiny. The New Library of Psychoanalysis. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 38404 9, 248 pp., £ 22,99  196
Jos de Vogelaer
Rosenfeld herdacht: Bespreking van: John Steiner (red.) (2008). Rosenfeld in retrospect — Essays on his clinical influence. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 46115 3, 153 pp., £ 21,99  197
Marc Hebbrecht
Hoe gaat Freud eigenlijk te werk? Bespreking van: Anna Koellreuter (red.) (2009). ‹Wie benimmt sich der Prof. Freud eigentlich?› — Ein neu entdecktes Tagebuch von 1921 historisch und analytisch kommentiert. Giessen: Psychosozial-Verlag, ISBN 978 3 89806 897 0, 317 pp., € 32,90  199
Harry Stroeken
Ook borderlinepatiënten: Bespreking van: Marc Hebbrecht & Mia Willemsen (red.) (2007). De borderlinepatiënt in dagbehandeling — Over mentalisatie in een psychoanalytisch steunend milieu. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2197 1, 197 pp., € 22,90  201
Ad Gerritsen
Schuld en herstel: Bespreking van: Judith Hughes (2007). Guilt and its vicissitudes — Psychoanalytic refections on morality. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 43598 7, 160 pp., £ 22,99  203
Frans Schalkwijk
Transformaties in liefde: Bespreking van: Judith Pickering (2008). Being in love — Therapeutic pathways through psychological obstacles to love. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 37161 2, 272 pp., £ 21,99  204
Marc Hebbrecht
Trilogie van de relationele psychoanalyse: Bespreking van: Stephen A. Mitchell & Lewis Aron (red.) (1999). Relational psychoanalysis — The emergence of a tradition. New York/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 270 8, 514 pp.Lewis Aron & A. Harris (red.) (2005). Relational psychoanalysis — Innovation and expansion. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 407 7, 490 pp.Melanie Suchet, Adrienne Harris & Lewis Aron (red.) (2007). Relational psychoanalysis — New voices. Mahwah/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 456 5, 330 pp. (3 delen samen: £ 62,-)  206
Guy Verbruggen
Psychoanalyse in vogelvlucht: Bespreking van: Peter Kutter & Thomas Müller (2008). Psychoanalyse — Eine Einführung in die Psychologie unbewußter Prozesse. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN 978 3 608 94437 2, 431 pp., € 34,-  207
Frans Schalkwijk
Reacties
Afgezegde sessies toch betalen? — Uitnodiging tot discussie: Reactie naar aanleiding van: Ethiek en de psychoanalytische professionaliteit. Nummer 2009-2, p. 102-105.  209
Harry Stroeken
Issue 4
1995-2010: Lustrumsymposium: Is de psychoanalyse gek (genoeg)?  215
Jo Smet, Johan De Groef, Filip Geerardyn, Johanna Kessler and Jan Vandeputte
Redactioneel
Bien étonnés de se trouver ensemble  216
Gertie Bögels, Christine Franckx and Jan Vandeputte
Karakter, identiteit en subjectivering in de adolescentie  218
Jaap Ubbels
Technische variaties: Dialoog over de behandeling van een vijfjarige jongen  230
Akke Veerman and Annelies Verheugt-Pleiter
Zijn en tijd in de adolescentie: Psychoanalytische psychotherapie bij een beginnende psychose  251
Lut De Rijdt
Naast de bank
Zwanger van het woord  265
Gertie Bögels
Verslagen
De veelzijdige psychoanalyse: Verslag van: Associate Member Seminar [Turijn, 11-14 juni 2009]  267
Hein Bokern, Tineke Hartgers, Merle Heinemeijer and Marly Horsch
Bion in Boston: Verslag van: Growth and turbulence in the container/contained [Boston, 23-26 juli 2009]  269
Christine Franckx
Convergeren en divergeren in Chicago: Verslag van: Psychoanalytic practice: convergences and divergences [Chicago, 29 juli - 1 augustus 2009]  270
Marina Luymes
Over ‹dragen›, ‹verdragen› en ‹gedragen worden› Verslag van: Geduldig gereedschap — De relatie als drager van het psychodynamische proces [Leuven, 18 september 2009]  272
Ilse Vansant
Met vereende krachten: Verslag van: Je lust of je leven — Adolescentie en depressie [Kortenberg, 24 september 2009]  274
Christine Leroy
Waar de een de ander meer mens maakt: Verslag van: Tussen schoot en school, studiedag van De Speelbrug [Antwerpen, 8 oktober 2009]  276
Bea Docx
Reacties
Spreekt het vrouwelijke de waarheid? Reactie op: Poëzie en de waarheid van het subject, nummer 2009-3, p. 172-184  279
Jos de Kroon
Het oedipuscomplex in de analytische praktijk: Reactie op: Oedipus wankelt, redactioneel nummer 2009-3, p. 145  280
Arie van Engelen
Kalender  281
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.