Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 16 (2010)

Issue 1
Redactioneel
Mateloosheid  1
Michel Thys
Afscheid en welkom  2
Michel Thys
Psychoanalyse in tijden van evidence-based medicine: Over de ideologische druk op de psychoanalyse  3
François Levrau
Psychoanalyse en alcoholisme: Reflecties vanuit het werk van Monjauze  15
Marc Hebbrecht
Woede, wellust en weifelzucht: Een freudiaanse symptomatologie van de dwangneurose  27
Philippe van Haute and Tomas Geyskens
Naast de bank
Over( )jarige psychoanalytici  39
Trui Missinne
Verslagen
Een bijrol voor het verleden: Verslag van: Is de toekomst van gisteren? [Amsterdam, 6 november 2009]  41
Ad Boerwinkel
Boeken
Liefde is… mentaliseren: Bespreking van: Jon G. Allen, Peter Fonagy & Anthony W. Bateman (2008). Mentaliseren in de klinische praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN 978 90 5712 277 4, 426 pp., €49,95; vertaling van: Mentalizing in clinical practice. Washington/Londen: American Psychiatric Publishing. ISBN 978 1 58562 306 8, 403 pp., $62,-  43
Marc Calmeyn
Freud en Lacan kritisch bij elkaar gebracht: Bespreking van: Paul Verhaeghe (2009). New studies of old villains — A radical reconsideration of the Oedipus complex. New York: Other Press. ISBN 978 1 59051 282 1, 118 pp., $ 17,95  45
Hans Reijzer
De zin van wanen: Bespreking van: Murray Jackson & Paul Williams (2007). Unvorstellbare Stürme — Eine Suche nach Sinn in der Psychose. Supplement 22 van het Jahrbuch der Psychoanalyse. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISBN 978 3 7728 2429 6, 259 pp., € 52,-  47
Gertie Bögels
Een nieuwe Ferro: Bespreking van: Antonino Ferro (2008). Mind works — Technique and creativity in psychoanalysis. The New Library of Psychoanalysis. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 42992 4, 240 pp., £ 22,99  48
Marc Hebbrecht
De Dode Vader gedissecteerd, maar niet vermoord: Bespreking van: Lila J. Kalinich & Stuart W. Taylor (red.) (2009). The Dead Father — A psychoanalytic inquiry. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 44995 3, 224 pp., £ 21,99  50
Lili Philippe
Melanie Klein aan de bakermat van de kinderpsychoanalyse: Bespreking van: Claudia Frank (2009). Melanie Klein in Berlin — Her first psychoanalyses of children (vert. S. Leighton & S. Young). The New Library of Psychoanalysis. Redactie en voorwoord: Elizabeth Spillius. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 48498 5, 503 pp., £ 24,99  52
Gertie Bögels
De levensloop van het narcisme: Bespreking van: Willem Heuves & Nelleke Nicolai (red.) (2009). Narcisme — Psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 690 3, 148 pp., € 16, 50  54
Marc Hebbrecht
Het postmodernisme voorbij: Bespreking van: Roger Frie & Donna Orange (2009). Beyond postmodernism — New dimensions in clinical theory. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 46687 5, 243 pp., £ 22,99  56
Piet Decoster
Psychoanalyse tussen twijfel en zekerheid: Bespreking van: Michael Feldman (2009). Doubt, conviction and the analytic process — Selected papers of Michael Feldman (redactie: B. Joseph). The New Library of Psychoanalysis, 38. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 47935 6, 268 pp., £ 22,99  58
Marc Hebbrecht
Psychopathologie van de misdaad: Bespreking van: Frédéric Declercq (red.) (2008). Seksuele, geweld- en levensdelicten — Psycho pathologie van daders. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN 978 90 334 6859 9, 320 pp., € 32,-  59
Mark Kinet
Een vrouwelijke geschiedenis van de psychiatrie: Bespreking van: Lisa Appignanesi (2009). Gek, slecht en droevig — Een geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 978 90 234 4059 8, 576 pp., € 39,95  62
Jos de Kroon
Reacties
Het proces bij de kleinianen: Reactie op: P. Niers, De groeipijn van de depressieve positie (2009-1, p. 2-15)  64
Henk de Meij
Antwoord op de reactie van Henk de Meij  65
Pieter Niers
Karakter, identiteit en affectiviteit: Reactie op: J. Ubbels, Karakter, identiteit en subjectivering in de adolescentie (2009-4, p. 218-229)  67
Arie van Engelen
Kalender  69
 
Issue 2
Redactioneel
Over de psychoanalytische blik  73
Solange Leibovici
Afscheid en welkom  75
Michel Thys
Spreekbeelden en pluimgedachten: Over het werk van Louise Bourgeois  76
Jan Vandeputte
De psychoanalytische blik van François Truffaut in L'enfant sauvage  90
Filip Geerardyn
Droom en nachtmerrie in Blue velvet  103
Solange Leibovici
Over La nuit van Guy de Maupassant  115
Jean Bellemin-Noël
Naast de bank
Avant nous le déluge  125
Sjef Houppermans
Boeken
In de ban van de neoliberale ring: Bespreking van: Paul Verhaeghe (2009). Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 978 90 234 4202 82, 256 pp., €19,90  128
Wouter Keirse
Psychoanalyse, een veldtheorie? Bespreking van: Antonino Ferro & Roberto Basile (red.) (2009). The analytic field — A clinical concept. Londen: Karnac for the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Health Services. ISBN 978 1 85575 781 3, 223 pp., £ 20,99  130
Marc Hebbrecht
Coming out in Marokko: Bespreking van: Jalil Bennani & Mohamed Kacimi (2008). Traces et paroles — Des adolescents, un peintre, un psychanalyste. Neuilly-sur-Seine: Al Manar, ISBN 978 2 913896 60 4, 81 pp., € 18,-  132
Josée van Eijk
Het nut van de waanzin: Bespreking van: Richard Lucas (2009). The psychotic wavelength — A psychoanalytic perspective for psychiatry. The New Library of Psychoanalysis. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 48468 8, 335 pp., £ 22,99  133
Ludi van Bouwel
De vele gezichten van empathie: Bespreking van: Marc Hebbrecht & Ingrid Demuynck (red.) (2007). Empathie — Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2299 2, 132 pp., € 16,-  134
Frans Schalkwijk
Mysterie en idealisering: Bespreking van: Sullivan B. Stevens (2010). The mystery of analytical work — Weavings from Jung and Bion. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 54775 8, 280 pp. £ 22,99  136
Jef Dehing
Een luchtige en leerzame wandeling: Bespreking van: Mark Kinet (2008). De wetenschap van de liefde en de kunst van de computeranalyse. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 4412 363 0, 178 pp., € 21,90  138
Jan Vandeputte
Vreemdeling in de psychoanalyse: Bespreking van: Michel Thys & Wouter Gomperts (2009). Vergezichten — Over transculturele psychoanalyse (Psychoanalytisch Actueel, nummer 10). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers. ISBN 978 90 441 2406 4, 299 pp., € 30,-  138
Saskia de Maat
Kalender  141
 
Issue 3
Redactioneel
Nutsvoorzieningen  145
Michel Thys
Afscheid en welkom  146
Michel Thys
Bestuurswissel en welkom aan de NPAG  147
Johanna Kessler
Mededeling  148
 
Mededeling van Uitgeverij Boom  148
 
Psychoanalyse als klinische fenomenologie  149
Michel Thys
Tussen spreekkamer en samenleving: Over behoud van psychoanalytisch denken  163
Wouter Gomperts
Dwang en angst in de adolescentie  176
Leen van Compernolle
Naast de bank
In treatment  189
Nelleke Nicolai
Boekessay
Pathoanalyse en antropopsychiatrie: Het levenswerk van Jacques Schotte (1928-2007)  191
Mark Kinet
Verslagen
‹Since I cannot prove a lover… I am determined to prove a villain› Verslag van: Woede, wrok en wraak [Amsterdam, 20 maart 2010]  198
Marly Horsch
‹We hebben geen zelf, het enige dat we hebben is taal› Verslag van: Psychoanalyse en taal [Rotterdam, 29 mei 2010]  200
Henk Hillenaar
Boeken
Partner als therapeut? Bespreking van: Randi Kreger (2010). De borderline-gids — Omgaan met een borderline-persoonlijk-heidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds. ISBN 978 90 5712 298 9, 284 pp., € 22,95  202
Lieven Steeland
Hoe seksuele fantasieën gesteriliseerd kunnen worden: Bespreking van: Brett Kahr (2007). Sex and the Psyche — The truth about our most secret fantasies. Londen: Allen Lane, Penguin Books. ISBN 978 0 713 99940 1, 623 pp., £ 25,00  203
Lili Philippe
Rapprochement tussen ‹analytische psychologie› en ‹psychoanalyse› Jan Wiener (2009). The therapeutic relation ship — Transference, countertransference, and the making of meaning. Carolyn and Ernest Fay series in analytical psychology #14. College Station TX: Texas A & M University Press. ISBN 978 1 60344 147 6, 160 pp., $ 23,95  204
Gertie Bögels
Klassiek Duits? Bespreking van: Stavros Mentzos (2009). Lehrbuch der Psychodynamik — Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978 3 525 40123 1, 298 pp., € 39,90  206
Ronny Vandermeeren
Op weg naar wijsheid: Bespreking van: Danielle Quinodoz (2008). Vieillir: une découverte. Parijs: Presses Universitaires de France. ISBN 978 2 13 056011 1, 320 pp., € 20,-; vertaling: Growing old — A journey of self-discovery. Hove: Routledge, 2009. ISBN 978 0 415 54566 2, 218 pp., £ 14,99  207
Marc Hebbrecht
Hommage aan een grote dame: Bespreking van: Janine Chasseguet-Smirgel (2005). The body as mirror of the world. (Vertaling van Le corps comme miroir du monde, 2003). Eastbourne: Free Association Books. ISBN 978 1 85343 709 0, 165 pp., £ 18,95  209
Christine Franckx
Een vleugje Freud: Bespreking van: Sigmund Freud (2009). Het onbewuste. (Inleiding: H. Westerink.) Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 613 2, 544 pp., € 39, 50  211
Marc Hebbrecht
Kalender  213
 
Reacties
Is Lacan allergeen? Reactie op: De vele gezichten van empathie, recensie, nummer 2010-2, p. 134-136  214
Mark Kinet
Issue 4
Redactioneel
Behoud de gekte  217
Michel Thys
Vrijheid in seksualiteit doen wortelen: Een al te gek psychoanalytisch ideaal?  219
Patrick Vandermeersch
Het spoor van de psychoanalyse: Een schuinse pas ten aanzien van alle mogelijke aanpassing  229
Gertrudis van de Vijver
De irrationele dimensie van de psychoanalyse  239
Rudi Vermote
Freud, Dalí en het surrealisme: Over creativiteit en de aanslag op het bevattingsvermogen  248
Ton Stufkens
In memoriam Alice Miller: 12 januari 1923 - 14 april 2010  261
Gertie Bögels
Verslagen
Psychoanalyse en (meer) fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: Verslag van: Dag van de psychoanalyse: ‹Voor de verandering› [Amsterdam, 10 februari 2010]  264
Toine den Hollander and Sandra den Hollander
Snelle zaadlozing en juridische strafbaarheid: Verslag van: Artis-symposium Perversie [Amsterdam, 18 juni 2010]  266
Kirsi van Rijn-Nikkinen
Gebrek aan bewijs? Verslag van: Langdurige psychoanalytische behandelingen — Wat is er toch mee aan de hand? [Amsterdam, 15 oktober 2010]  268
Hansa van Ramshorst
Boeken
Supervisie: Bespreking van: Antonino Ferro (2010). Psychanalystes en supervision. Toulouse: Editions Erès. ISBN: 978 2 7492 0990 6, 168 pp., € 23,-  270
Marc Hebbrecht
Amalia X in dwarsdoorsnede: Bespreking van: Horst Kächele, Joseph Schachter & Helmut Thomä (2008). From psychoanalytic narrative to empirical single case research — Implications for psychoanalytic practice. Psychoanalytic Inquiry Book Series. Londen: Routledge. ISBN 978 0 88163 489 1, 470 pp., € 45,-  272
Gertie Bögels
Een ambivalent boek: Bespreking van: David J. Wallin (2010). Gehechtheid in psychotherapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN 978 90 5712 302 3, 418 pp., € 49,95  273
Guy Verbruggen
Franse Psychoanalyse: Bespreking van: Dana Birksted-Breen, Sara Flanders & Alain Gibeault (2010). Reading French psychoanalysis. The New Library of Psychoanalysis: Teaching Series. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 48503 6, 817 pp., £ 39,95  274
Marc Hebbrecht
Retour à Bion: Bespreking van: Duncan Cartwright (2009). Containing states of mind — Exploring Bion's ‹container model› in psychoanalytic psychotherapy. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 879 1, X + 274 pp., £ 22,99  276
Jan Cambien
Ter ere van Basescu: Bespreking van: George Goldstein & Helen Golden (red.) (2009). Sabert Basescu — Selected papers on human nature and psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 87168 6, 203 pp., £ 18,99  278
Guy Verbruggen
Psychoanalyse in/voor de eenentwintigste eeuw: Bespreking van: Alessandra Lemma & Matthew Patrick (red.) (2010). Off the couch — Contemporary psychoanalytic applications. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 47615 7, 220 pp., £ 22,99  279
Ronny Vandermeeren
Het einde van de psychoanalyse? Bespreking van: Hubert Van Hoorde (2010). Psychiatrie & psychoanalyse — Een volgehouden dialoog. Gent: Vakgroep Psychoanalyse en Raad plegingspsychologie & Academia Press. ISBN 978 90 382 1584 6, 243 pp., € 20,– (verzendkosten € 10,–) (via els. vandenbussche@ugent.be)  281
Jos de Kroon
Reacties
Niet zó allergisch: Antwoord op: Reactie M. Kinet, 2010-3, p. 214  282
Frans Schalkwijk
Kalender  283
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.