Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 17 (2011)

Issue 1
Redactioneel
Zielenruimte  1
Michel Thys
Nieuwe rubrieken  2
 
Overleeft de psychoanalyse zelfdestructie? Zelfdestructiviteit als manifestatie van de doodsdrift  3
Nelleke Nicolai
Droomverhalen in het tweepersonenveld: Een kennismaking met het werk van Antonino Ferro  17
Marc Hebbrecht
Dagdromen: ‹Het zijn óf eerzuchtige óf erotische wensen›  30
Henk Hillenaar
Naast de bank
Een psychoanalytische hogeschool: Fantasie en werkelijkheid  42
Walter Schönau
Histories
Brieven van Sigmund Freud aan Jeanne Lampl-de Groot  44
Gertie Bögels
Verslagen
De plicht(en) van de analyticus: Verslag van: Rechten en plichten — Over verantwoording en verantwoordelijkheid in psychoanalytisch perspectief [Utrecht, 5 juni 2010]  46
Leontine Brameijer
De doos van Pandora: Verslag van: Ziende blind — Denken over het onbewuste in psychoanalytische psychotherapie [Amsterdam, 5 november 2010]  48
Ingrid Groenendijk
Werken met/in groepen: Verslag van: Workshop Pandora's doos — Ontweken thema's in de psychotherapiegroep [Kortenberg, 8 november 2010]  50
Ronny Vandermeeren
Plafond aan het genot: Verslag van: Het nieuwe onbehagen in de cultuur [Gent, 27 november 2010]  51
Peter Verstraten
‹Mental cohabitation›: echt contact: Verslag van: Studiedag met Stefano Bolognini [Amsterdam, 11 december 2010]  53
Saskia de Maat
Scènes
Laat de doden hun doden begraven  56
Ans van Blokland
Boeken
Op weg naar een evidence-based psychodynamische praktijk: Bespreking van: Richard E. Summers & Jacques P. Barber (2010). Psychodynamic therapy — A guide to evidence-based practice. New York: The Guilford Press. ISBN 978 1 60623 443 3, 356 pp., $ 40,-  58
Rien Van
Objectrelaties en moderne kunst: Bespreking van: George Hagman (2010). The artist's mind — A psychoanalytic perspective on creativity, modern art and modern artists. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 46706 3, 179 pp., £ 21,99  60
Etty Mulder
De interpsychische dimensie: Bespreking van: Stefano Bolognini (2010). Secret passages — The theory and technique of interpsychic relations. The New Library of Psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 55512 8, 248 pp., £ 22,99  61
Marc Hebbrecht
Nieuwe visies op vrouwelijkheid in de psychoanalyse: Bespreking van: Leticia Glocer Fiorini & Graciela Abelin-Sas Rose (red.) (2010). On Freud's ‹Femininity›. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 701 1, 272 pp., £ 22,99  63
Lili Philippe
The French connection: Bespreking van: LACANIAN INK, nr. 36, THE GAZE, (2010). Redactie: Josefina Ayerza. ISSN 1049 7749, 176 pp.  65
Jos de Kroon
Reacties
De situatie van de psychoanalyse na het CVZ-besluit  66
Rob Wille
Personalia  70
 
Kalender  72
 
Issue 2
Redactioneel
Blikken en blozen  73
Michel Thys
Bestuurswissel  74
Johanna Kessler
Existentiële schaamte  75
Robbert Wille
Latentie, een ontwikkelingsstap naar subjectwording  88
Jaap Ubbels
Wat ik van Freud en Lacan geleerd heb - met de hulp van analysanten: Zes stellingen over psychoanalyse en psychotherapie  102
Paul Verhaeghe
Commentaren bij Verhaeghe
Het lot van de psychoanalyse: blijven spreken (ook al zou ze liever zwijgen): In het kielzog van Paul Verhaeghe  116
Lili De Vooght
Opmerkingen naar aanleiding van stellingen van Verhaeghe  118
Frans de Jonghe
Naast de bank
Verontwaardiging  121
Frans Schalkwijk
Histories
In memoriam Louis Tas (Amsterdam, 25 december 1920-14 april 2011)  123
Harry Stroeken
Scènes
Door het gaatje kijken  125
Solange Leibovici
Verslagen
Jungs droomtheorie neurobiologisch verklaard: Verslag van: ‹Van dezelfde stof zijn wij als dromen› — Jungiaanse visie op de neurologie en psychologie van dromen [Woerden, 13 november 2010]  127
Ed Thelosen
Hij brak mijn kader en speelde verstoppertje met de stukken: Verslag van: Autismes, psychoses et existence [Tours, 14 december 2010]  129
Mileen Janssens
Het onbewuste bewust: Verslag van: Dag van de psychoanalyse — Op de persoon af, psychodynamische processen bij patiënt en behandelaar [Amsterdam, 9 februari 2011]  131
Rolien van Mechelen-de Goede
Boeken
State of the art? Bespreking van: Paul Williams (red.) (2010). The psychoanalytic therapy of severe disturbance. Londen: Karnac. ISBN 978 85575 640 3, 250 pp., £ 19,99  133
Ronny Vandermeeren
Elvis van de psychoanalyse: Bespreking van: Slavoj Žižek (2006). The parallax view. Cambridge/Londen: MIT Press. ISBN 978 0 2622 4051 2, 433 pp., $ 26,95  135
Mark Kinet
Terugkeer naar Bion: Bespreking van: Chris Mawson (red.) (2010). Bion today. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 57071 5, pp. 439, £ 22,99  136
Christine Franckx
Een intrapsychische of interpersoonlijke oplossing? Bespreking van: Mark Kinet (red.) (2010). Parentificatie — Als het kind te snel ouder wordt. Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 13. Antwerpen: Garant. ISBN 978 90 441 2529 0, pp. 212, € 24,20  139
Ester Eyckenschild-van Dijk
In de diepe krochten van de ziel … Bespreking van: Jane Van Buren & Shelley Alhnati (red.) (2010). Primitive mental states — A psychoanalytic exploration of the origins of meaning. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 46893 7, pp. 218, £ 23,95  140
Christine Franckx
Reacties
Van de vos en de kippen: Reactie op: Rob Wille, De situatie van de psychoanalyse na het cvz-besluit (Reacties, 2011-1, p. 66-68)  143
Frans de Jonghe
Geld dat stom is, maakt recht wat krom is: Reactie op: Rob Wille, De situatie van de psychoanalyse na het cvz-besluit (Reacties, 2011-1, p. 66-68)  144
Linda Dil
Kalender  146
 
Personalia  147
 
Issue 3
Redactioneel
Beeldspraak  149
Michel Thys
Beeld en betekenis: Sleutelscènes uit de opleiding tot kindertherapeut  150
Gaston Cluckers and Lieve van Lier
De Rattenman, zijn schuldgevoel en zijn twee gevoelsconflicten  163
Herman Westerink
Niet zonder bank: Over psychoanalyse en/als economie  176
Marc De Kesel
Commentaar bij De Kesel
De Kesel over economie  188
Arnold Heertje
Naast de bank
De omkering van het kristalprincipe  191
Michel Thys
Histories
Vasalis' ‹mimicry›  193
Gertie Bögels
Scènes
Getekend (door) trauma  195
Jo Smet
Verslagen
Verjaardag gevierd: Verslag van: Grenzeloze generatie — Psychoanalytische perspectieven op de hedendaagse jeugd [Vught, 12 november 2010]  197
Jan Pieter Jans
Het derde subject in psychotherapie: Verslag van: De droom in de hedendaagse psychoanalyse [Kortenberg, 25 februari 2011]  199
Steve Velleman
Ik heb geen waarde in jouw schaduw: Verslag van: Afgunst en jaloezie, symposium Nederlandse Psychoanalytische Groep [Amsterdam, 8 april 2011]  200
Gerda Frijda
Zonder standaarden maar niet zonder principes: Verslag van: Hoe werkt de psychoanalyse vandaag? [Gent, 27 april 2011]  202
Lieven Jonckheere
Boeken
De pornografie van geweld: Bespreking van: Adrienne Harris & Steven Botticelli (red.) (2010). First do no harm — The paradoxical encounters of psychoanalysis, warmaking and resistance. Relational Perspectives Book Series. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 99649 5, 393 pp., £ 24,99  205
Piet Decoster
Zijn, maar vooral ‹tussen› zijn: Bespreking van: Judy Gammelgaard (2010). Betweenity — A discussion of the concept of borderline (vertaling Karen Mac Lean & Caitlin Madden). The New Library of Psychoanalysis. Hove: Routledge, ISBN 978 0 415 54390 3, 261 pp., £ 22,99  206
Guy Verbruggen
Over spel, macht en kracht: Bespreking van: Karen Vibeke Mortensen & Liselotte Grünbaum (2010). Play and power. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 803 2, 178 pp., £ 20,99  207
Jan Vandeputte
Wat wil de patiënt en wat vertelt hij hierover? Bespreking van: Christine A.S. Hill (2010). What do patients want? Psychoanalytic perspectives from the couch. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 719 6, 198 pp., £ 20,99  209
Guy Verbruggen
Van mist naar caleidoscopisch panorama: Bespreking van: Anthony Bateman, Dennis Brown & Jonathan Pedder (2010). Introduction to psychotherapy — An outline of psychodynamic principles and practice. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 476 12 6, 338 pp., £ 21,50  211
Jacques Van Hoof
Postmoderne psychoanalyse: Bespreking van: Mark Leffert (2010). Contemporary psychoanalytic foundations — Postmodernism, complexity and neuroscience. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 88163 497 6, 299 pp., £ 22,99  212
Mark Kinet
Reacties
Lusteconomie: Repliek op: Arnold Heertje, commentaar, p. 188  215
Marc De Kesel
Gemeenschappelijke belangen? Reactie op: Frans de Jonghe en Linda Dil (Reacties, 2011-2, p. 143-144)  216
Rob Wille
Kalender  218
 
Personalia  219
 
Issue 4
Redactioneel
(De)seksualiseren  221
Michel Thys
De mens, een ziek dier? Over de betekenis en het belang van het freudiaanse primaat van de seksualiteit  224
Philippe van Haute
Het vrouwelijk geheim: Tussen seks en moederschap  235
Christine Franckx
Seksualiteit in de psychoanalytische relatie  247
Henk de Meij
Naast de bank
Het seksappe(a)l van de psychoanalyse  260
Pieter Vercaeren
Histories
Tussen onbewuste fantasie, doodsdrift en symbolische equatie: Hanna Segal (20 augustus 1918 - 5 juli 2011)  262
Jens de Vleminck
Scènes
Kalme chaos  264
Jan Vandeputte
Verslagen
Autisme — Uitdagend raadselachtig: Verslag van: Het raadsel autisme: psychoanalytische psychotherapie? [Kortenberg, 20 mei 2011]  266
Jan Vandeputte
Discriminatie loont: Verslag van: Discriminatie: noodzaak of vloek? [Amsterdam, 9 juni 2011]  268
Willem Malkus
Gorkihuis of oude school? Verslag van: Uitwisseling met Russische kandidaten [Moskou, oktober 2011]  270
Sacha de Reuver
Boeken
Charcot op de divan: Bespreking van: Asti Hustvedt (2011). Medical muses — Hysteria in nineteenth-century Paris. Londen/Berlijn/New York/Sydney: Bloomsbury. ISBN 978 1 4088 1512 0, 371 pp., £ 12,99  272
Iki Freud
Wederzijdse bevruchting door deconstructie: Bespreking van: Jens De Vleminck & Eran Dorfman (red.) (2011). Sexuality and psychoanalysis — Philosophical criticisms. Leuven: Leuven University Press. ISBN 978 90 5867 844 7, 240 pp., € 39,50  273
Lili Philippe
Een revolutionaire psychoanalyticus: Bespreking van: Gottfried M. Heuer (red.) (2010). Sexual revolutions — Psychoanalysis, history and the father. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 57044 2, 312 pp., £ 22,99  276
Jef Dehing
Een blinde vlek geduid: Bespreking van: Louise Gyler (2010). The gendered unconscious — Can gender discourses subvert psychoanalysis? New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 40171 5, 196 pp., £ 17,50  278
Wouter Keirse
De vrolijke wetenschap: Bespreking van: Hub Zwart (2010). De waarheid op de wand — Psychoanalyse van het weten. Kristalpaleis, reeks voor eigentijdse filosofie. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. ISBN 978 94 6004 048 1, 374 pp., € 24,95  279
Gertie Bögels
Stemmen: Bespreking van: Jos de Kroon (2010). De stem van de Ander: over (verbale) hallucinaties — Een psychiatrische en filosofische beschouwing. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2699 0, 168 pp., € 19,90  281
Guy Verbruggen
De schijn (bewegingen) van het brein: Bespreking van: Mark Kinet & Ariane Bazan (red.) (2010). Psychoanalyse en neurowetenschap — De geest in de machine. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 2712 6, 261 pp., € 29,50  282
Jos de Kroon
De eindige en de oneindige analyse in relationeel perspectief: Bespreking van: Jill Salberg (red.) (2010). Good enough endings — Breaks, interruptions, and terminations from contemporary relational perspectives. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 99453 8, 318 pp., £ 22,99  283
Marc Hebbrecht
Hedendaags klassiek: Bespreking van: Morris N. Eagle (2011). From classical to contemporary psychoanalysis — A critique and integration. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 87162 4, 321 pp., £ 22,99  285
Ronny Vandermeeren
De depressieparadox: Bespreking van: Trevor Lubbe (2011). Object relations in depression — A return to theory. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 57677 2, pp. 148, £ 19,99  287
Nelleke Nicolai
Reacties
Existentiële schaamte: Reactie op: Rob Wille, Existentiële schaamte (2011-2, p. 75-87)  289
Mohsen Edrisi
Het economische gezichtspunt in de psychoanalyse: Reactie op: Marc De Kesel, repliek op het commentaar van Arnold Heertje (2011-3, p. 215)  290
Arie van Engelen
Een droevig misverstand: Reactie op: Commentaar Arnold Heertje (2011-3, p. 188) en repliek Marc De Kesel (2011-3, p. 215)  292
Jos de Kroon
Antwoord op de reactie van Jos de Kroon  293
Arnold Heertje
In memoriam  294
Harry Stroeken
Kalender  296
 
Personalia  296
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.