Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 2 (1996)

Issue 1
Redactioneel  2
Hans Reijzer
De werkelijkheid van de onbewuste fantasie  5
Jaap Ubbels
De familieroman van analysant en analyticus  21
Joost Baneke
Vignetten
Een overrompelend begin  32
Ritha Korfage
Behandeling van een posttraumatische droom van een jonge adolescente  34
Froukje Slijper
Eric en de Kleine Zeemeermin  39
Maria Hendrikx
Verslagen
Workshop Investigation psychodynamique brève et interventions psychothérapeutiques met E. Gilliéron, 23 september 1995  43
Patrick De Meulemeester
Verslag van de studiemiddag De dood in het leven van het kind; psychoanalytische visies op verlies en rouw, georganiseerd door de Kinderen Jeugdafdeling van het NPI, 6 oktober 1995  45
Peter Maidman
Recente bevindingen op het gebied van kinderontwikkeling en psychoanalytische theorievorming. Verslag van een studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, op 4 november 1995 te Amsterdam  48
Margit Deben
Werkgroep KinderAnalytische Therapieën (KAT)  50
Roos van der Mast
Boeken
Creativiteit als overlevingsstrategie: Bespreking van: Olga Nesseler/Thomas Nesseler (1994), Auf des Messers Schneide. Zur Funktions-bestimmung. literarischer Kreativität bei Schiller und Goethe. Eine psychoanalytische Studie (Freiburger literaturpsychologische Studien, Bd 3). Königshausen & Neumann, Würzburg. ISBN 3-88479-884-7, 412 pagina's, prijs: DM 49,80  53
Walter Schönau
Lost analyst? Bespreking van: Frederick H. Berenstein (1995), Lost Boys: Reflections on Psychoanalysis and Countertransference. W.W. Norton & Company, New York. ISBN 0-393-70188-3, 170 pagina's, prijs: £ 15,00  54
Froukje Slijper
Oedipus en de roman: Bespreking van: Henk Hillenaar and Walter Schönau (ed.) (1994), Fathers and Mothers in Literature. Editions Rodopi BV, Amsterdam/Adanta. ISBN 90-5183-714-3, 325 pagina's, prijs: £100,-  57
Wim Strubbe
ABC of Vocabulaire? Bespreking van: Harry Stroeken (1994), Psychoanalytisch woordenboek. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90 5352 1704 4, 181 p., prijs: £34,50  59
Jos Corveleyn
Kalender  62
 
Ontvangen  64
 
Issue 2
Redactioneel  66
Hans M. Reijzer
Lichamelijkheid en affect bij psychosomatiek  68
Patrick Meurs and Gaston Cluckers
Buiten-analytische contacten: meestal onvermijdelijk, vaak onbesproken  84
Guy Verbruggen
Hout van mij, houd van mij: Biografieën van zonen over hun vaders  96
Carol van Nijnatten
Verslagen
Het gezin in psychoanalytische therapie  109
Rudy Vandenborre
Verslag studiedag Psychoanalyse en Geschiedenis op 27 november 1995 in De Rode Hoed te Amsterdam  111
Annelies van Hees
Boeken
Psychoanalyse, migratie en ballingschap: Bespreking van: Leon en Rebecca Grinberg (1989), Psychoanalytic Perspectives on Migration and Exile. Yale University Press, New Haven & London. ISBN 0-300-04011-3, 230 pagina's, prijs: ±€87,50. (Oorspronkelijk in 1984: Psicoanálisis de la migratión y del exilio. Alianza Editorial, Madrid)  113
Adeline van Waning
Meten in en rond de psychoanalyse: Bespreking van Th. Shapiro & R.N. Emde, editors (1995), Research in Psychoanalysis. Process, Development, Outcome. International Universities Press Inc., Madison CT. ISBN 0-8236-5795-7, 447 pagina's, prijs: $ 60  115
Jan Buitelaar
Bion in Lyon: Bespreking van: Gérard Bléandonu (1994), Wilfred Bion. His Life and Works, 1897-1979. Vertaald door Claire Pajaczkowska. Voorwoord door R.D. Hinshelwood. Free Association Books, London. (Oorspronkelijk Bordas, Parijs 1990.) ISBN 1-85343-330-6, 303 pagina's, prijs: £18.95  118
Jan Cambien
Op zoek naar de grondslagen van het psychisch functioneren: Bespreking van H. Rey (1994), Universals of Psychoanalysis in the Treatment of Psychotic and Borderline States. Edited by Jeanne Magagna. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-370-5, 319 pagina's, prijs £ 25.00  122
Rudi Vermote
Max Ernst en de psychoanalyse: Bespreking van: Cees de Boer (1995), De droom van de iconoloog brengt collages voort. De herkomst van verbale en visuele tekens in de collageromans van Max Ernst. Proefschrift, uitgegeven in eigen beheer (tel: 020-6765038). ISBN 90-9008406-1, 288 pagina's, prijs: ƒ39,50 + €5,-verzendkosten  124
Kees Nuijten
Kalender  127
 
Issue 3
Redactioneel  130
Hans Reijzer
Perversie en pervertering van de overdracht  133
Jaap Ubbels
Over een geval van fetisjisme bij een kind  146
Peter Maidman
Brief aan mijn psychoanalyticus  158
 
Verslagen
Suggestion, seduction, psychoanalysis  169
S. de Jager
On psychic and external reality as reflected in the analytic process. Third EPF Conference on Child and Adolescent Psychoanalysis, 19 - 21 april 1996 te Amsterdam  173
Hans Gerritzen
Boeken
Slavoj Žižek de ziener: Bespreking van: Slavoj Žižek (1996), Schuins beziend: Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-241-7, 255 pagina's, prijs € 44,50  178
Henk Hillenaar
Tegenoverdracht en indicatiestelling: Bespreking van: Anita Eckstadt (1995), Die Kunst des Anfangs. Psychoanalytische Erstyespräche. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main. ISBN 3-518-28774-5, 285 pagina's, prijs: DM 24,80  179
Ans van Blokland
Freud in het Frans: Bespreking van Sigmund Freud (1914), L'homme aux loups, ISBN 2-13-043400-2 (1990)Sigmund Freud Inhibition, sympt⊚me et angoisse, ISBN 2-13-046027-5 (1993)Sigmund Freud (1910), Le Président Schreber, ISBN 2-13-047138-2 (1995)Sigmund Freud (1894), La première théorie des neuroses, ISBN 2-13-046813-6 (1995)Sigmund Freud (1927), L'avenir d'une illusion, ISBN 2-13-047132-3 (1995) enSigmund Freud (1929), La malaise dans la culture, ISBN 2-13-047198-6 (1995) Quadrige/Presses Universitaires de France, Paris, 1990-1995  181
Jos de Kroon
Kalender  183
 
Ontvangen  184
 
Issue 4
Redactioneel  188
Hans Reijzer
Lichamelijkheid en affect bij psychosomatiek: Klinische vignetten uit twee kindertherapieën  190
Patrick Meurs and Gaston Cluckers
Daedalus en Icarus: tussen labyrint en zon: Over de separatie-individuatiefase  204
Kees Hordijk
Leeranalyse verplicht voor psychoanalytisch psychotherapeuten? Een onderzoek naar opvattingen over en haalbaarheid van de voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie verplichte leeranalyse1  215
Rutger Willem Trijsburg
Vignetten
De muze en het witte blad  231
Bob Cools
Verslagen
Verslag Symposium over Discretie, georganiseerd door het Tijdschrift voor Psychoanalyse  235
Eugenie Oosterhuis
Boeken
Een miskende denker: Bespreking van James S. Grotstein & Donald B. Rinsley (†) (Ed.) (1994), Fairbairn and the origin of object relations. Free Association Books, London; The Guilford Press, New York/London. ISBN 1-85343-340-3, 350 pagina's, prijs: £22.50  238
Arseen De Rijck
Trauma en de volgende generatie(s): Bespreking van Ilany Kogan (1995), The Cry of Mute Children. A Psychoanalytic Perspective of the Second Generation of the Holocaust. Foreword Janine Chasseguet-Smirgel. Free Association Books, London/New York. ISBN 1-85343-322-5, 177 pagina's, prijs: £ 15.95  240
Iki Halberstadt-Freud
Psychoanalyse en Literatuur: Bespreking van: Johannes Cremerius, Gottfried Fischer, Ortrud Gutjahr, Wolfram Mauser, Carl Pietzcker (Hgg.), besorgt von Wolfram Mauser (1995), Psychoanalyse und die Geschicht-Hchkeit von Texten (Freiburger literaturpsychologische Gespräche, Bd. 14). Königshausen & Neumann, Würzburg. ISBN 3-8260-1045-0, 320 pagina's, prijs: DM 39,80  243
Anna Hausdorf
Reacties
Reactie van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse op het artikel ‘Brief aan mijn psychoanalyticus’, verschenen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2(3), 1996, p. 158-168  247
 
Reactie op ‘Brief aan mijn psychoanalyticus’  248
Eugenie Oosterhuis
Aan de redactie Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Aan Nederlands Tijdschrift voor Psychoanalyse  249
Louis M. Tas
Repliek en dupliek naar aanleiding van ‘Brief aan mijn psychoanalyticus’  249
Iki Halberstadt-Freud
Naschrift namens de redactie  251
Hans Reijzer
Kalender  257
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.