Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2014)

Issue 1
Redactioneel
De fascinatie van een afscheid  1
Marc Hebbrecht
Afscheid en welkom — Een tijd van komen en … gaan  3
Johanna Kessler
De fascinatie voor trauma: Over het onmenselijke en het zijnsverlangen in de psychoanalyse  4
Michel Thys
De kracht van het verhaal: Commentaar bij het artikel van Michel Thys  17
Wouter Gomperts
Een kleine genealogie van de doodsdrift: Autopsie van een voetnoot in Aan gene zijde van het lustprincipe  23
Jens De Vleminck
Op mentaliseren gebaseerde psychoanalyse en psychodynamische psychotherapie  37
Margit Deben-Mager and Chris Folkers
Naast de bank
De mens als mezelf  53
Yves Petry
Histories
Een strafrechtadvocaat als romancier  56
Gertie Bögels
Boekessay
Envy and Gratitude een halve eeuw later  58
Marc Hebbrecht
Verslagen
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … Verslag van: ‹Wat je zegt ben je zelf› — Over projectieve identificatie [Amsterdam, 1 november 2013]  65
Marit van der Meulen
Het kader in beeld: Verslag van: Het analytisch kader als noodzakelijk subversief fundament [Gent, 4 december 2013]  67
Eli Noé
The music and dance … Verslag van: NVPA-studiedag met Alexandra Harrison [Amsterdam, 14 december 2013]  69
Edwin Bouman
Boeken
Bloemlezing op Winnicott: Bespreking van: Ann Home & Monica Lanyado (red.) (2012). Winnicott's children. (Independent psychoanalytic approaches with children and adolescents). Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 67390 7, 206 pp., £ 24,99  71
Joey Stam
Doorwrochte krochten: Bespreking van: Joseph H. Berke (2012). Why I hate you and you hate me — The interplay of envy, greed, jealousy, and narcissism in everyday life. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 032 8, 251 pp., £ 23,99  72
Ronny Vandermeeren
Waak-droomdenken: Bespreking van: Antonino Ferro (2012). Rêveries. Parijs: Les Editions d'Ithaque. ISBN 978 2 916120 34 8, 103 pp., € 16,00  74
Marc Hebbrecht
In eigen vlees snijden of wanneer het woord vlees wordt: Bespreking van: Mark Kinet (red.) (2012). Zelfverwonding — Psychodynamiek en psychotherapie. Apeldoorn/Antwerpen: Garant, ISBN 978 90 441 2884 0, 167 pp., € 21,90  76
Gino Gevaert
Kalender  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
Poëzie … een uitweg voor de doodsdrift?  81
Marc Hebbrecht
Bezetenheid, melancholie en de constructie van geestesziekten: Enkele notities bij Freuds Een duivelsneurose in de zeventiende eeuw  83
Herman Westerink
Freuds doodsdrift: metapsychologie en kliniek  97
Jens De Vleminck
Bijna wezig maar bovenal ‹af› Poëzie als therapie bij mentalisatieproblemen en psychose  109
Lena Vannieuwenborg and Rudi Vermote
Naast de bank
Homoseksualiteiten  126
Nelleke Nicolai
Histories
Amsterdam en Oost-Europa  128
Ton Stufkens and Ans van Blokland
Scènes
Door beestjes bezeten: Over Bug van Jakop Ahlbom  130
Johan Schokker
Boekessay
Gehechtheid: nieuwe ontwikkelingen: Bespreking van: Eagle, M.N. (2013). Attachment and psychoanalysis. New York: Guilford.Holmes, J. (2010). Exploring in security — Towards an attachment-informed psychoanalytic psychotherapy. Hove: Routledge.Mikulincer, M. & Shaver, P.R. (2007; paperback uitgave 2010). Attachment in adulthood. Hove: Routledge.Obegi, J.H. & Berant, E. (red.) (2009). Attachment theory and research in clinical work. New York: Guilford.  132
Nelleke Nicolai
Verslagen
Ontmoeting met de adolescent: Verslag van: Adolescentie [Gent, 12 februari 2014]  139
Evi Verbeke
Eros voorbij Thanatos: Verslag van: Toxicomanie, overdracht en instelling [Gent, 2 april 2014]  140
Virginie Debaere
Ruptures en racen: Verslag van: Ruptures — EPF-congres [Turijn, 9-13 april 2014]  142
Saskia Schmitz-Kooij
Boeken
Een nieuw psychoanalytisch leerboek: Bespreking van: Thijs de Wolf (2011). Psychoanalytische behandelingen — Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen. Bussum: Coutinho. ISBN 978 90 469 0262 2, 472 pp., € 49,50  145
Gertie Bögels
Hoe effectief is kortdurend behandelen? Bespreking van: Ellen Driessen (2013). Short-term psychotherapy for depression — Broadening the field of efficacy research. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, 254 pp.  147
Saskia de Maat
Rehabilitatie van een robuuste man: Bespreking van: Anna Bentinck van Schoonheten (2013). Karl Abraham, Freuds rots in de branding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, ISBN 978 90 441 29632, 556 pp., € 44,90  149
Henk de Meij
Poëtische snippers van de therapeut: Signalement van: Nicole Vliegen en Lieve Van Lier (red.) (2013). Spiegelingen — Uit het notitieboekje van de therapeut. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 90 334 91757, 192 pp., € 24,50  151
Gertie Bögels
De kinderpraktijk: verbindingsplaats bij uitstek: Bespreking van: Adrian Sutton (2013). Paediatrics, psychiatry and psychoanalysis — Through countertransference to case management. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 69266 3, 259 pp., £ 29,99  151
Christine Franckx
Met Bion op reis: Bespreking van: Howard B. Levine & Lawrence J. Brown (2013). Growth and turbulence in the container/contained — Bion's continuing legacy. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 617413, 344 pp., £ 29,99  153
Karoline Martens
Braziliaanse seminaries: Bespreking van: Antonino Ferro (2013). Supervision in psychoanalysis — The Sao Paulo seminars. The New Library of Psychoanalysis. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 58755 6, 154 pp., £ 26,99  155
Marc Hebbrecht
Kalender  157
 
Reacties
Projectieve identificaties in het wetenschappelijk denken  158
Ary van Engelen
Personalia  159
 
Issue 3
Redactioneel
Over gevalsbesprekingen en klinische vignetten  161
Anna Bentinck van Schoonheten and Marc Hebbrecht
Bestuurswisseling  163
Anna Bentinck van Schoonheten
Afscheid en welkom  163
Johanna Kessler
Het belang van de setting voor het psychoanalytische proces  165
Jos Dirkx
Agressie bij verstandelijk gehandicapten: Een szondiaans perspectief  177
Tomas Geyskens
Wat ziet de exhibitionist? Lacan over de blik en het exhibitionisme  188
Bart Duron
Naast de bank
We are (all) DuChampions  201
Piet Decoster
Scènes
Freud in het theater  203
Ben Schomakers
Histories
In Memoriam Jean Oury  206
Jo Smet
Verslagen
Het laatste (?) NPAG-congres: Verslag van: Splijting — Uitzonderlijk of individueel? [Amsterdam, 16-17 mei 2014]  208
Olivier van Strien
De Hongaarse connectie: Verslag van: Studiedag Imre Hermann en de Hongaarse school [Gent, 21 mei 2014]  209
Bert de Meulder
Afscheid van een hoofdopleider: Verslag van: Invitational conference afscheid Thijs de Wolf ‹Autonomie en verbondenheid› [Amsterdam, 6 juni 2014]  211
Linda Dil
Boeken
Denken over denken om te leren leren: Bespreking van: Alan Bainbridge & Linden West (red.) (2012). Psychoanalysis and education — Minding a gap. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 045 8, 272 pp., £ 25,99  214
Maarten Verherstraeten
Het subjectieve als werkmiddel in de psychosebehandeling: Bespreking van: Stijn Vanheule (2013). Psychose anders bekeken — over het werk van Jacques Lacan. Leuven: LannooCampus. 978 94 014 1067 0, 224 pp., € 39,99  216
Bart Duron
De man die haat liefhad: Bespreking van: Duncan Macdiarmid (2013). Century of insight — The twentieth century enlightenment of the mind. Redactie S. Macdiarmid. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 075 5, 352 pp., £ 26,99  217
Koen Vandepoel
Op het scherp van de gulden snede: Bespreking van: Guy Le Gaufey (2013). Hiatus sexualis — Du non-rapport sexuel selon Lacan. Parijs: Epel Essais. ISBN 978 2 35427 061 2, 162 pp., € 23,–  219
Mark Kinet
Maagdelijke gedachten … Bespreking van: Meg Harris Williams & Margot Waddell (2013). The Chamber of Maiden-Thought — Literary origins of the psychoanalytic model of the mind. Hove/New York: Routledge (oorspronkelijke uitgave: 1991). ISBN 978 0 415 83885 6 (Hbk), 217 pp., £ 70,00  221
Christine Franckx
Voer voor moralisten: Bespreking van: Don L. Carveth (2013). The still small voice — Psychoanalytic reflections on guilt and conscience. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 168 4, 324 pp., £ 26,44  223
Herman Westerink
Oedipus anders: Bespreking van: Sophocles (2013). Oedipus heerst. Vertaald door Ben Schomakers, gevolgd door essays van Marc De Kesel, Dirk De Schutter en Ben Schomakers. Zoetermeer: Klement. ISBN 978 90 8687 115 5, 288 pp., € 27,95  224
Sjef Houppermans
Aan deze zijde van het lustprincipe: Bespreking van: Mark Kinet, Marc De Kesel & Sjef Houppermans (red.) (2013). For your pleasure? Psychoanalyse over esthetisch genot. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3071 3, 194 pp., € 23,00  226
Jos de Kroon
Jungiaanse filmanalyses: Bespreking van: Christopher Hauke (2014 [2013]). Visible mind — Movies, modernity and the unconscious. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 69252 6, 220 pp., £ 26,99  228
Peter Verstraten
Much ado about (enactment of) nothing? Bespreking van: Gil Katz (2014 [2013]). The play within the play — The enacted dimension of psychoanalytic process. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81967 1, 185 pp., € 34,50  230
Jos de Kroon
Wees allergisch voor kwaadaardig narcisme: Bespreking van: Daniel Shaw (2014 [2013]). Traumatic narcissism — Relational systems of subjugation. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 51025 7, 172 pp., £ 26,99  231
Frans Schalkwijk
Ethiek in documentairefilms: Bespreking van: Agnieszka Piotrowska (2014 [2013]). Psychoanalysis and ethics in documentary film. Oxon/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81347 1, 256 pp., £ 29,99  233
Peter Verstraten
Kalender  236
 
Personalia  239
 
Issue 4
Redactioneel
Neuropsychoanalysecongres in Amsterdam  241
Marcel Schmeets
Neuropsychoanalyse: geschiedenis en epistemologie  245
Ariane Bazan
Epigenetica en psychoanalyse  256
Marcel Schmeets
Persistente somatische klachten: Nieuwe inzichten vanuit de dialoog met de neurowetenschappen  266
Patrick Luyten
Boekessay
Van ratten en mensen: Jaak Panksepp en de affectieve neurowetenschap  277
Nelleke Nicolai
De kloof tussen lichaam en geest: Onverklaard of onverklaarbaar?  285
Pieter Niers
Naast de bank
Bij de vijfenzeventigste sterfdag van Sigmund Freud  292
 
Scènes
Jong, mooi en verdoofd  294
Linda Dil
Histories
Freuds theorievorming  296
Anna Bentinck van Schoonheten
Verslagen
De praktijk van psychoanalytische groepstherapie: Verslag van: VVPT-workshop Psychoanalytische groepspsychotherapie [Kortenberg, 25 april 2014]  298
Annie van de Vijver
‹Je maakt rotzooi als je er niet over nadenkt› Verslag van: Eerste CCMA-congres [Wenen 20-22 juni 2014]  299
Tinka Prast
Inzichten in de wereld van de analysebank: Verslag van: Psychoanalyse Summer University — Googelen door het onbewuste [Amsterdam, 30 juni-4 juli 2014]  301
Milou Dirkx
(*) Op bezoek bij een psychoanalytica: Verslag van: Meeting the analyst — Psychoanalyse Summer University [Amsterdam, 2 juli 2014]  303
Nadine Dupont
Overdracht en neutraliteit: Verslag van: Een psychoanalytische blik op de therapeutische relatie [Antwerpen, 17 september 2014]  304
Dries Dulsster
Boeken
Briefwisseling of biografische schets? Bespreking van: E. James Liebermann & Robert Kramer (red.) (2012). The letters of Sigmund Freud & Otto Rank — Inside psychoanalysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 9781421403540, 384 pp., $ 34,95  306
Anna Bentinck van Schoonheten
Oedipus en het kristalprincipe: Bespreking van: Philippe Van Haute & Jens De Vleminck (red.) (2013). Freud als filosoof — over seksualiteit, psychopathologie en cultuur. Kalmthout: Pelckmans. ISBN 978 90 289 7433 3, 262 pp., € 24,50  308
Michel Thys
Gaten vullen met creativiteit: Bespreking van: Mark Kinet (2013). Psychologie van de kunst — Een abecedarium. Apeldoorn/Antwerpen: Garant. ISBN 978 90 441 3067 6, 181 pp., € 24,90  310
Jos de Kroon
Alledaagse genialiteit: alledaags? Bespreking van: Gemma Corradi Fiumara (2013). Psychoanalysis and creativity in everyday life — Ordinary genius. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 63727 2, 153 pp., $ 40,95  311
Lieven Steeland
Alledaagse ellende onder de psychoanalytische loep: Bespreking van: Mark Kinet (2013). Psychopathologie van het hedendaagse leven — Vier verhandelingen. Apeldoorn/Antwerpen: Garant. ISBN 978 90 441 3081 2, 134 pp., € 18,20  313
Jos de Kroon
Een lege plek om te blijven: Bespreking van: Gabriele Junkers (2013). The empty couch — The taboo of ageing and retirement in psychoanalysis. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 59862 0, 180 pp., $ 44,95  315
Ida Lounsky
Het genot van de psychoticus: Bespreking van: Abe Geldhof (2014). De namen van het genot — Lacan over jouissance en psychose. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 90 334 9540 3, 247 pp., € 34,50  317
Jos de Kroon
Psychoanalytische pioniers: Bespreking van: Harry Stroeken (2014). Een ontwikkelingsgeschiedenis van de psychoanalyse — Geestelijke gezondheidszorg in Nederland rond de Tweede Wereldoorlog. Amersfoort: BBNC uitgevers. ISBN 978 90 453 1594 2, 223 pp., € 22,95  318
Ronny Vandermeeren
Waar je wiegje stond … Signalement van: Jos Dirkx & Nelleke Nicolai (red.) (2014). Kind, gezin en identiteit. Amsterdam: Sjibbolet.  320
Harry Stroeken
Kalender  322
 
LUSTRUMSYMPOSIUM: Tijdschrift voor Psychoanalyse: zaterdag 26 september 2015  323
 
Personalia  324
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.