Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 21 (2015)

Issue 1
Redactioneel
Herinneren in psychoanalyse  1
Marc Hebbrecht
Een geïntegreerd psychoanalytisch model in het licht van enkele neurowetenschappelijke bevindingen  3
Rudi Vermote
Tijd: tussen Nachträglichkeit en anticipatie  13
Evi Verbeke
De ontregelde analyticus  26
Margaret Hagenbeek
Naast de bank
Op de bank: packing  37
Mileen Janssens
Scènes
Wie niet kijkt, ziet niets: Bill Viola als psychoanalyticus  40
Thibault van Lysebetten
Histories
Achter de coulissen van de Berggasse  42
Jens de Vleminck
Verslagen
Graag nog een portie seks, ober! Verslag van: Seksualiteit?! Seksualiteitsbeleving in maatschappij en therapie [Kortenberg, 6 juni 2014]  44
Sara de Vos
Psychoanalyse en maatschappij: welke toekomst? Verslag van: Psychoanalysis in 2025 [Berlijn, 19-21 september 2014]  46
Christine Franckx
Ceci n'est pas une pipe: Verslag van: Psych‹O›analysis — Explorations in truth [Los Angeles, 23-26 oktober 2014]  47
Thijs Timmer
Na de zondeval: Verslag van: over angst en verlangen [Amsterdam, 7 november 2014]  49
Marit van der Meulen
Psychoanalyse en de homoseksueel: Een onmogelijke verhouding? Verslag van De homoseksueel bestaat niet — Homoseksuelen en/in analyse [Gent, 26 november 2014]  51
David Schrans
Boeken
Primordiale mentale activiteit: Bespreking van: Michael Robbins (2011). The primordial mind in health and illness — A cross-cultural perspective. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 454612, 242 pp., £ 29,99  53
Lili Philippe
Uniek en onzinnig als een vingerafdruk: Bespreking van: Mari Ruti (2012). The singularity of being — Lacan and the immortal within. New York: Fordham University Press. ISBN 978 0 823 24315 0, 272 pp., $ 27,–  55
Mark Kinet
Agressie en doodsdrift bij Freud en Szondi: Bespreking van: Jens De Vleminck (2013). De schaduw van Kaïn — Freuds klinische antropologie van de agressiviteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven. ISBN 978 9 058 67956 3, 263 pp., € 39,50  57
Harry Stroeken
De groep in onderzoek: Bespreking van: Steinar Lorentzen (2014 [2013]). Group analytic psychotherapy — Working with affective, anxiety and personality disorders. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 83149 9, 96 pp., £ 24,99  58
Ronny Vandermeeren
Psychoanalyse en technocultuur: Bespreking van: Alessandra Lemma & Luigi Caparrotta (red.) (2014 [2013]). Psychoanalysis in the technoculture era. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 65672 6, 134 pp., £ 28,99  59
Mark Kinet
Onbewust verlangen en politiek: Bespreking van: Eszter Salgó (2014 [2013]). Psychoanalytic reflections on politics — Fatherlands in mothers' hands. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 62737 5, 208 pp., £ 28,99  61
Sandra Schruijer
Kroniek van een aangekondigd martelaarschap: Bespreking van: Abby Stein (2014 [2013]). Cupid's knife — Women's anger and agency in violent relationships. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 52787 3, 200 pp., £ 29, 99  63
Birgit Sebreghts
Omnia mutantur, nihil interit: Bespreking van: Steven Kuchuck (red.) (2014 [2013]). Clinical implications of the psychoanalyst's life experience — When the personal becomes professional. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 50799 8, 258 pp., £ 31,99  65
Trui Missinne
Een nieuwe remedie tegen cartesiaans sciëntisme? Bespreking van: William J. Coburn (2014 [2013]). Psychoanalytic complexity. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 89624 5, 136 pp., £ 26, 99  67
Thibault van Lysebetten
Mentaliseren Bevorderende Relatietherapie: Bespreking van: J. Mark Thompson & Richard Tuch (2014 [2013]). The stories we tell ourselves — Mentalizing tales of dating and marriage. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 63560 8, 300 pp., £ 30,99  68
Benedicte Lowyck
Het sinthoom als kunstgreep: Bespreking van: Abe Geldhof (2014). Alleen met kunst – Drie gevalstudies over het sinthoom. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 9 03349 774 2, 166 pp., € 30,-  70
Mark Kinet
Al vroeg een hoog psychoanalytisch niveau: Bespreking van: Judit Meszaros (2014). Ferenczi and beyond — Exile of the Budapest School and solidarity in the psychoanalytic movement during the Nazi years. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 000 0, 270 pp., £ 22,19  72
Harry Stroeken
Films voor psychoanalytici: Bespreking van: Andrea Sabbadini (2014). Moving images — Psychoanalytic reflections on film. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 73612 1, 140 pp., £ 28,99  73
Marc Hebbrecht
Bowlby: Bespreking van: Jeremy Holmes (2014). John Bowlby and attachment theory. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 62903 4, 244 pp., £ 26,99  75
Marc Hebbrecht
Rectificatie  76
 
Kalender  77
 
SUMMER UNIVERSITY PSYCHOANALYSE  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
Het enge van projectieve identificatie  81
Marc Hebbrecht
Projectieve identificatie tussen doodsdrift en intersubjectiviteit: Een conceptuele kritiek  83
Michel Thys
Woorden die snijden  98
Dries Dulsster
Psychoanalytische techniek aan het begin van de twintigste eeuw  107
Anna Bentinck Van Schoonheten
Angst en object vanuit Lacan  118
Paul Verhaeghe
Naast de bank
Een fijne, bedwelmende angst  129
Marc Franchoo
Scènes
Afval  131
Arnout De Cleene
Histories
‹De grote denker en mensenvriend, Multatuli›  133
Gertie Bögels
Verslagen
Het vreemde: Verslag van: De vreemde ander en de vreemdeling in onszelf [Vught, 14 november 2014]  135
Jan Jans
‹Behoed u voor het begrijpen› Verslag van: Lacans discourstheorie — Actuele en klinische perspectieven [Gent, 28 januari 2015]  137
Wim Matthys
Freuds bureau: Verslag van: Freud & Eros — Love, lust and longing [Londen, 14 februari 2015]  139
Martijn Berk
Groot worden door groot te doen: Verslag van: Pubermensch — Adolescentie en perfectie [Kortenberg, 12 maart 2015]  141
Jo Smet
Te veel en/of niet genoeg? Verslag van: Too much, not enough [Stockholm, 27-29 maart 2015]  143
Christine Franckx
Boeken
Lacan avec Luther: Determinisme en vrije wil: Bespreking van: Herman Westerink (2012). The heart of man's destiny — Lacanian psychoanalysis and early reformation thought. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 69392 9, 168 pp., £ 85,-  145
Gregory Bistoen
Tussenhuids: Bespreking van: Nicola Diamond (2013). Between skins: the body in psychoanalysis — Contemporary developments. Chichester: John Wiley and sons. ISBN 978 0 470 01942 9, vi + 234 pp., £ 60,-  146
Michel Thys
Kort en krachtig: Signalement van: Willem Ietswaart (2013). Wat is dan de mens? Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 9 491 11014 6, 220 pp., € 23,50  148
Sjef Houppermans
Wat zit er in het stopcontact? Bespreking van: Sjef Houppermans, Jos de Kroon & Peter Verstraten (red.) (2014). Psychose en de kunsten. Leuven/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 9 044 13197 0, 199 pp., € 23,-  149
Marit Van Der Meulen
Verbijsterende werkelijkheid: Bespreking van: Abram de Swaan (2014). Compartimenten van vernietiging — Over genocidale regimes en hun daders. Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker. ISBN 978 9 035 14081 3, 312 pp., € 24,95  151
Gertie Bögels
Over analytische concepten … terug naar Freud? Bespreking van: Humberto Nagera (red.) (2014). Basic psychoanalytic concepts. Vier delen. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 138 02411 3, £ 235,-; Basic psychoanalytic concepts on the libido theory, ISBN 978 1 138 77711 8, 194 pp., £ 65,-; Basic psychoanalytic concepts on the theory of dreams, ISBN 978 1 138 77698 2, 121 pp., £ 65,-; Basic psychoanalytic concepts on the theory of instincts, ISBN 978 1 138 77707 1, 136 pp., £ 65,-; Basic psychoanalytic concepts on metapsychology, conflicts, anxiety and other subjects, ISBN 978 1 138 77709 5, 233 pp., £ 75,-  154
Marc Hebbrecht
It takes three to tango: Bespreking van: Philip A. Ringstrom (2014). A relational psychoanalytic approach to couples psychotherapy. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 88925 4, 290 pp., £ 31, 99  155
Hansa Van Ramshorst
Kalender  158
 
Personalia  159
 
Issue 3
Redactioneel
Kroniek van een aangekondigd afscheid  161
Marc Hebbrecht
Petra Kaas: spil en draagvlak  162
Michel Thys
Over een sterke vrouw  164
Frans Schalkwijk
Een meegesmokkelde eindredacteur  165
Hans Reijzer
Back to the rhythm: Een psychoanalytische beschouwing van autistiforme toestanden bij complex trauma  168
Mohsen Edrisi
Wanneer vriendschap maar niet lukt … Over intermenselijke erkenning in de context van transgenerationeel trauma  181
Patrick Meurs and Koen Baeten
Het studentenbeven: Separeren, identiteitsvorming en psychotherapie in de studententijd  196
Marc Hamburger
Boekessay
Eigen is eigen: Over het werk en denken van Michael Eigen  209
Arjen Schut
Naast de bank
Het patiëntentoilet  216
Nelleke Nicolai
Scènes
De zonen van Medea  218
Marit Van Der Meulen
Histories
Peter Gay (1923-2015) Historicus, psychoanalyticus, Freud-biograaf  220
Saskia Schmitz-Kooij
Verslagen
‹Being who we are› Verslag van: Studiedagen psychoanalyse van de NVPA [Amsterdam, 13 december 2014 en 21 maart 2015]  222
Catherine Pannevis
De morele derde: Verslag van: The moral third — Psychoanalysis, witnessing and repair [Utrecht, 21 april 2015]  223
Sanne Van Driel
Babelse toestanden: Verslag van: Beyond Babel? Sameness and otherness [Berlijn, 26-28 juni 2015]  225
Max Güldner
Boeken
Gaandeweg: Bespreking van: Monique Bal (2014). Driften en hun lotgevallen. Zoetermeer: Free Musketeers. ISBN 978 9 048 43172 4, 174 pp., € 16,95  228
Jo Smet
Tweelingen is een werkwoord: Bespreking van: Vivienne Lewin (2014). The twin in the transference, tweede druk. Londen: Karnac. ISBN 978 1 782 20143 4, 234 pp., £ 22,19  229
Pierre Gantois
Een thuis voor de ziel: Bespreking van: Roger Kennedy (2014). The psychic home — Psychoanalysis, consciousness and the human soul. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 71014 5, 159 pp., £ 29,99  231
Peter Vermeulen
Faal nog eens, faal beter: Bespreking van: Brent Willock, Rebecca Coleman Curtis & Lori C. Bohm (2014). Understanding and coping with failure — Psychoanalytic perspectives. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 85853 3, 248 pp., £ 30,99  233
Ronny Vandermeeren
Identiteit anders bekeken: Bespreking van: Mardi Horowitz (2014). Identity and the new psychoanalytic explorations of self-organization. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 73620 6, 126 pp., £ 28,99  235
Jasmien Obbels
Les feuilles mortes: Bespreking van: Paul Moyaert (2015). Opboksen tegen het inerte — De doodsdrift bij Freud. Nijmegen: Vantilt. ISBN 978 9 460 04188 4, 208 pp., € 19,95  237
Jos De Kroon
Het lichaam in psychoanalytische filmtheorie: Bespreking van: Agnieszka Piotrowska (red.) (2015 [2014]). Embodied encounters — New approaches to psychoanalysis and cinema. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 139 79525 9, 236 pp., £ 29,99  238
Peter Verstraten
Lessen uit het ondergrondse: Bespreking van: Sandra Buechler (2015 [2014]). Understanding and treating patients in clinical psychoanalysis — Lessons from literature. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 85647 8, 140 pp., £ 27,99  240
Jos De Kroon
Boodschap aan een kleinkind: Bespreking van: Harry Stroeken (2015). Tussen weten & niet weten — Ervaringen van een psychoanalyticus. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 9 491 11021 4, 93 pp., € 15,-  242
Marc Hebbrecht
Kalender  244
 
Personalia  246
 
Issue 4
Redactioneel
Nieuwe ontwikkelingen  249
Marc Hebbrecht
Mentaliseren en op mentaliseren gebaseerde therapieën: MBT  251
Dorien Philipszoon
Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT): Een integratieve psychodynamische behandeling voor een brede waaier van klachten en problemen  264
Patrick Luyten
Nieuwe ontwikkelingen in Transference-Focused Psychotherapie  274
Nel Draijer
Adequate Psychoanalytische Steun voor patiënten met narcisme en comorbide depressie  285
Mariëlle Hendriksen
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie: een gemeenschappelijk klinisch fundament  295
Christine Franckx
Naast de bank
Protest  306
Sabine van Wesemael
Scènes
De ambivalente blik  308
Gerdine Veen
Histories
1913  310
Marc Hebbrecht
Verslagen
Een noodzakelijke verademing: Verslag van: Summer University Psychoanalyse 2015 [Amsterdam, 29 juni-3 juli 2015]  312
Mirella Gouverneur and Jacob Zwaan
Boeken
Groepsmuziektherapie in (dis)harmonie: Bespreking van: Alison Davies, Eleanor Richards & Nick Barwick (2015 [2014]). Group music therapy — A group analytic approach. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 66594 0, 184 pp., £ 24,99  314
Rozemarijn Claes
Een grote dame: Bespreking van: Edna O'Shaughnessy (2015 [2014]). Inquiries in psychoanalysis — Collected papers of Edna O'Shaughnessy. Redactie: Richard Rusbridger. The New Library of Psychoanalysis. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 138 79645 4, 321 pp., £ 30,99  315
Marc Hebbrecht
Het raadsel: Bespreking van: Mark Kinet & Koen Baeten (red.) (2015). Psychoanalyse als seksuologie? — Libido van gesel tot gezel. Psychoanalytisch Actueel, nr. 20. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3282 3, 300 pp., € 30,00  317
Marit van der Meulen
Van psychoanalyse tot DSM-5: een andere Camino: Bespreking van: Thijs de Wolf (2015). Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5 — Ontwikkeling & psychopathologie. Bussum: Coutinho. ISBN 978 9 469 0436 7, 475 pp., € 49,50  319
Marc Hebbrecht
Is de psychoanalyse louter therapeutisch? Bespreking van: Christian Demoulin (2015). De psychoanalyse, een therapie? Vertaling van La psychanalyse, thérapeutique? (2001). Gent: Idesça. ISBN 978 90 824 3400, 291 pp., € 15,00  321
David Schrans
Kalender  323
 
Personalia  324
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.