Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 22 (2016)

Issue 1
Redactioneel
Het Tijdschrift gaat internationaal  1
Marc Hebbrecht
Bion als supervisor: Reflecties op grond van de Brasilia-seminars  3
Marc Hebbrecht
Bion als supervisor: Reflecties op basis van de Sâo Paoloseminars  16
Christine Franckx
Laat mij met rust! Depressie, destructie, doodsdrift  29
Fons van Coillie
Naast de bank
Het luchtkasteel  42
Marit van der Meulen
Scènes
Fellini en de psychoanalyse  44
Marc Hebbrecht
Histories
De gehele Freud in het Frans: « Un moment historique »  46
Elsbeth Greven
Verslagen
Beyond good and evil: Verslag van: Agressie en psychoanalytische therapie [Kortenberg, 5 juni 2015]  48
Annie van de Vijver
Plasticiteit en herhaling: Verslag van: Zestiende congres over neuropsychoanalyse [Amsterdam, 9-12 juli 2015]  49
Marianne Vysma
Green: Verslag van: The Greening of Psychoanalysis [Londen, 18-19 september 2015]  51
Christine Francx
Nee, Griet, dat kunnen wij niet: Verslag van: NVPP-studiedag Echt contact is niet de bedoeling [Amsterdam, 6 november 2015]  53
Marit van der Meulen
Fenichel: Verslag van: Fenichel's 1st Prague Conference [Praag, 23-25 oktober 2015]  55
Ad Bolhuis
Boeken
The silent child: Bespreking van: Jeanne Magagna (red.) (2012). The silent child — Communication without words. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 518 5, 400 pp., £ 36,64  57
Marijke Lempens
De « slechte » psychoanalyticus: Bespreking van: Lucy Huskinson & Terrie Waddell (red.) (2015 [2014]). Eavesdropping — The psychotherapist in film and television. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81410 2, 190 pp., £ 29,99  59
Peter Verstraten
Psychoanalytische psychologie? Bespreking van: Ian Parker (2015 [2014]). Psychology after psychoanalysis — Psychosocial studies and beyond. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 84872 213 2, 124 pp., £ 23,99  61
Ronny Vandermeeren
Transformaties in dromen: Bespreking van: Antonino Ferro (2015). Torments of the soul — Psychoanalytic transformations in dreaming and narration. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81344 0, 192 pp., £ 29,99  62
Marc Hebbrecht
Veldtheorie à la Ferro: Bespreking van: Antonino Ferro & Giuseppe Civitarese (2015). The analytic field and its transformations. Londen: Karnac. ISBN 978 17 822 01823, 204 pp., £ 24,99  64
Marc Hebbrecht
De keisnijder van de waanzin: Bespreking van: Patricia Gherovici & Manya Steinkoler (red.) (2015). Lacan on madness — Madness, yes you can't. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 73616 9, 274 pp., £ 29,99  66
Jos de Kroon
De ondraaglijkheid van hopeloosheid: Bespreking van: Salman Akhtar and Mary Kay O'Neil (red.) (2015). Hopelessness — Developmental, cultural and clinical realms. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 258 5, 233 pp., £ 22,19  68
Sylvia Janson
Psychodiagnostiek anders bekeken: Bespreking van: Stijn Vanheule (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM — Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek. Houten: Lannoo Campus. ISBN 978 94 014 21225, 224 pp., £ 24,99  70
Bart Duron
Zijn psychiaters gek? Bespreking van: Jan Swinkels, Dieuwke Molenaar & Erik van Gorsel (red.) (2015). Psychiaters zijn niet gek — 15 originele essays over een prachtig vak. Leusden: Diagnosis. ISBN 978 94 919 69065, 217 pp., £ 25,00  71
Philippe Mortier
Over de teloorgang van empathie: Bespreking van: Lou Agosta (2015). A rumor of empathy —Resistance, narrative and recovery in psychoanalysis and psychotherapy. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 138 79537 2, 217 pp., £ 29,99  72
Marc Hebbrecht
Empathie, niks geheimzinnigs aan! Bespreking van: Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai & Marc Hebbrecht (red.) (2015). Empathie — Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten. Leusden: Diagnosis. ISBN 978 94 919 69034, 256 pp., £ 32,00  74
Frans Schalkwijk
Kalender  78
 
Rectificatie  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
22 maart 2016  81
Marc Hebbrecht
Verder bouwen aan intermenselijke erkenning en vriendschap: Therapeutisch benaderen van de angsten bij het kwetsbare zelf in relatie tot de ander  84
Koen Baeten and Patrick Meurs
Waarom (nog) psychoanalyse? Enkele persoonlijke accenten en affiniteiten van een psychoanalytica  96
Trui Missinne
Van gehechtheid tot epistemisch vertrouwen: Fonagy en Target  107
Nelleke Nicolai
De « pervert », mijn naaste? Enkele opmerkingen over de seksuele perversies bij Freud en Lacan  119
Philippe van Haute
Naast de bank
De wereld volgens Tarantino  132
Piet Decoster
Scènes
Picasso of Duchamp  134
Sjef Houppermans
Histories
Charles Brenner  136
Toni Ladan
Verslagen
Psychoanalyse tussen Wet en Verlangen: Verslag van: Klinische praktijken van de psychoanalyse: tussen de wet van het verlangen en het verlangen van de wet? [Gent, 23 september 2015]  138
Eli Noé
Beyond the spectrum: Verslag van: NVPA-studiedag met Avner Bergstein [Amsterdam, 12 december 2015]  140
Joey Stam
Empathie als noodzaak, maar ook als evidentie: Verslag van: Studiedag empathie [Kortenberg, 15 januari 2016]  142
Karolien Meyers
De logica van het fantasma: Verslag van: Het fantasma — In gesprek met het Reële? [Gent, 20 januari 2016]  144
Wim Galle
Boeken
Objectrelatietheorie in ontwikkeling: Bespreking van: Graham S. Clarke & David E. Scharff (red.) (2014). Fairbairn and the object relations tradition. Londen: Karnac. ISBN 9781 7804908 2 3, 520 pp., £ 49,99  146
Marc Hebbrecht
De relevantie van de antipsychiatrie: Bespreking van: Michael Guy Thompson (red.) (2015). The legacy of R.D. Laing — An appraisal of his contemporary relevance. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 13885 015 6, 167 pp., £ 29,99  148
Jos de Kroon
Wat is dat, autoriteit? Bespreking van: Paul Verhaeghe (2015). Autoriteit. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. ISBN 978 923492818 272, 272 pp., € 19,90  149
Jos de Kroon
Droomonderzoek: De huidige stand van zaken: Bespreking van: Milton Kramer & Myron L. Glucksman (red.) (2015). Dream research — Contributions to clinical practice. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 138 79300 2, 233 pp., £ 37,99  150
Marc Hebbrecht
Een levendige introductie: Bespreking van: Wouter Gomperts (2015). Psychoanalyse in vogelvlucht. Amsterdam: NPI. 74 pp., € 12,50. Te bestellen bij het NPI via info@npsai.nl  152
Saskia de Maat
Met volle aandacht: Bespreking van: Robert French & Peter Simpson (2015). Attention, cooperation, purpose — An approach to working in groups using insights from Wilfred Bion. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 131 1, 158 pp., £ 21,99  154
Ronny Vandermeeren
Wandelaar, er is geen weg, de weg wordt al wandelend gemaakt: Bespreking van: Gregorio Kohon (2016 [2015]). Reflections on the aesthetic experience — Psychoanalysis and the uncanny. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 13879 542 6, 176 pp., £ 29,99  156
Trui Missinne
Personalia  159
 
Kalender  160
 
Issue 3
Redactioneel
Over de wenselijkheid van naamsverandering: What's in a name?  161
Marc Hebbrecht
Psychoanalyse en empirisch onderzoek  164
Mattias Desmet
Ik droomde dat ik een enorm gezwel had: Het symptoom als psychische representatie  175
Eva Prinsen
Aan gene zijde van het nutsprincipe: Over het « psychoanalytisch tekort »  185
Michel Thys
De koffiemachine, de teambijeenkomst en de divan: Psychoanalytisch behandelen in een (semi)residentiële setting  195
Myriam van Gael
Naast de bank
250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde  205
Gertie Bögels
Scènes
Reichs Hemelse Orgasme: « Cloudbusting » revisited  207
Wim Vanmechelen
Histories
Geweld en oorlog: Tussen pessimisme en pacifisme  209
Jens de Vleminck
Verslagen
Autoriteit, de angst ervoor, de noodzaak ervan? Verslag van: ¿Authority? [Berlijn, 17-20 maart 2016]  211
Ans van Blokland and Claudia Schnitzler
Tea and sympathy: Verslag van: The effect of omnipotence on the analyst: resonance, dissonance or silence [Londen, 4 juni 2016]  213
Leontine Brameijer
Hechten met zorg(en): Verslag van: Hechten met zorg(en): over psychoanalytische psychotherapie en gehechtheid. [Kortenberg, 3 juni 2016]  214
Jasmien Obbels
Boeken
Kritiek als noodzaak: Bespreking van: Del Loewenthal (red.) (2015). Critical psychotherapy, psychoanalysis and counselling — Implications for practice. Londen/New York: Palgrave McMillan. ISBN 978 1 137 46057 8, 309 pp., £ 23,39  217
Mark Kinet
Somnio ergo sum: Bespreking van: Mark Kinet, Katrien Vuylsteke Vanfleteren & Sjef Houppermans (red.) (2015). Als het lichaam spreekt. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3337 0, 182 pp., € 23,-  219
Marit van der Meulen
Klein met Lacan en Lacan met Klein: Bespreking van: Julia Borossa, Catalina Bronstein & Claire Pajaczkowska (red.) (2015). The new Klein-Lacan dialogues. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 118 0, 312 pp., £ 26,99  220
Jos de Kroon
Tjerne: Bespreking van: Hein de Jong (2015). Een psychoanalytische studie van poezie — Geïlustreerd aan de Friessche Tjerne van Gysbert Japix. Gorredijk: Bornmeer. ISBN 978 9 0561 53 618, 488 pp., € 39,50  223
Myrtho van den Hoeven-Jacobs
Eigen: Bespreking van: James S. Grotstein (auteur), Stephen Bloch & Loray Daws (red.) (2015). Living moments — On the work of Michael Eigen. Londen: Karnac. ISBN 978 17 80491 844, 342 pp., £ 32,99  224
Jan Cambien
Honderd jaar onbelangrijkheid? Bespreking van: Gerard Lucas (2015). The vicissitudes of totemism. Londen: Karnac. ISBN 978 17 82202 622, 288 pp., £ 27,99  226
Tomas Geyskens
De multiculturele therapeut: Bespreking van: Monisha Nayar-Akhtar (red.) (2015). Identities in transition — The growth and development of a multicultural therapist. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 1090, 224 pp., £ 24,99  228
Ruth van der Hallen
Anders kijken naar perverse scènes? Bespreking van: Alessandra Lemma & Paul Lynch (red.) (2015). Sexualities — Contemporary psychoanalytic perspectives. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 41571 866 0, 244 pp., £ 29,99  229
Trui Missinne
Laplanches astronomie van het onbewuste: Bespreking van: Dominique Scarfone (2015). Jean Laplanche — An introduction. Vertaling D. Bonnigal-Katz. New York: The Unconscious in Translation. ISBN 978 1 942254 02 7, 144 pp., $ 49,50  231
Jens de Vleminck
Freud anno 1905: Bespreking van: Sigmund Freud (2015). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905). Onder redactie van Philippe Van Haute, Christian Huber en Herman Westerink. Sigmund Freud Werke — Wiener Interdisziplinäre Kommentare. Band 2. Wenen: Vienna University Press. ISBN 978 3 8471 0398 1, 138 pp., € 30,00  233
Jens de Vleminck
It's always tea time: Bespreking van: Brett Kahr (2016). Tea with Winnicott. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 342 1, pp. 287, £ 19,99  234
Christine Franckx
Rectificatie  237
 
Kalender  238
 
Personalia  239
 
Issue 4
Redactioneel
Over de fusie van de drie Nederlandse psychoanalytische verenigingen  241
Marc Hebbrecht
Contact: Psychoanalytische reflecties  244
Marc Hebbrecht
Van psychoanalyse naar neuroanalyse: Is er een alternatief?  256
Jos Dirkx
Het onderscheid psychose-neurose is structureel: Een neuropsychoanalytisch voorstel  269
Ariane Bazan
Diagnoses als mogelijke decompenserende factor  283
Evi Verbeke
Naast de bank
Platel  294
Jo Smet
Scènes
De staande ovatie, het reële aan het werk?  296
Thybault van Lysebetten
Histories
Freud en de gebroeders Stärcke  298
Gertie Bögels
Verslagen
Oorlog als oorzaak: Verslag van: Oorlog als oorzaak — In kunst en psychiatrie [Ieper, 16 juni 2016]  300
Jan Scheffer
Op weg naar integratie: Verslag van: De nieuwe procesdiagnostiek, a bridge under troubled water [Amsterdam, 24 juni 2016]  302
Olga Urbanovich
Boeken
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen: Bespreking van: Patrick Casement (2014[2013]). On learning from the patient — The analytic space and process. 2nd Edition. Routledge Mental Health Classic Editions. Hove/New York: Routledge. (Oorspronkelijke uitgave: Tavistock, 1985). ISBN 978 0 415 82391 3, 257 pp., £ 24,99Patrick Casement (2014[2013]). Further learning from the patient — The analytic space and process. 2nd Edition. Routledge Mental Health Classic Editions. Hove/New York: Routledge. (Oorspronkelijke uitgave: 1990). ISBN 978 0 415 82392 0, 190 pp., £ 24,99.  305
Kristel Bleyen and Hilde van Pelt
Psychoanalyse en/als beschavingsarbeid: Bespreking van: Eric Smadja (2015). Freud and culture. Psychoanalytic Ideas and Applications. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 208 0, 186 pp., £ 24,99  310
Mark Kinet
Elkaars partners: Bespreking van: Ian Miller (2015). On minding and being minded — Experiencing Bion and Beckett. Londen: Karnac Books, ISBN 978 1 78220 074 1, 128 pp., £ 15,99  312
Katy Bogliato
Het mensbeeld van Slavoj Žižek: Bespreking van: Frank Vande Veire (2015). Tussen blinde fascinatie en vrijheid — Het mensbeeld van Slavoj Žižek. Nijmegen: Vantilt. ISBN 978 94 6004 2157, 431 pp., £ 24,50  314
Piet Decoster
Telkens weer nieuw: Bespreking van: Meg Harris Williams (red.) (2015). Teaching Bion — Modes and approaches. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78220 119 9, 235 pp., £ 23,99  316
Ludi van Bouwel
De « derde » in de partnerrelatie: Bespreking van: Giulio Cesare Zavattini, Barbara Bianchini, Marina Capello, Maria Adelaide Lupinacci, Fabio Monguzzi & Lidia Vitalini (2015). Talking with couples — Psychoanalytic psychotherapy of the couple relationship. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 117 5, 117 pp., £ 23,99  318
Hansa van Ramshorst
Fenomenologie versus metapsychologie? Bespreking van: Mark Leffert (2016 [2015]). Phenomenology, uncertainty, and care in the therapeutic encounter. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81260 3, ix + 208 pp., £ 31,99  320
Michel Thys
Personalia  324
 
Kalender  325
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.