Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 23 (2017)

Issue 1
Redactioneel
Een honderdjarige  1
Marc Hebbrecht
Honderd jaar psychoanalyse: Strijd om positie en erkenning  4
Christien Brinkgreve
Big Sister has been watching us: Drieëndertig jaar na 1984  12
Frans Schalkwijk
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie: Een paar apart of een apart paar?  19
Dr. Thijs de Wolf
Psychoanalyse en wetenschap: Een eeuw een paar apart  26
Dr. Wouter Gomperts
Narcisme in de Nederlandse psychoanalyse  42
Pieter Niers
Freuds « bestseller » in Nederland: Honderd jaar Inleiding tot de studie der psychoanalyse  56
Elsbeth Greven
Histories
Melanie Klein in Nederland  68
Dr. Iki Freud
Freuds Gentse connectie: Juliaan Varendonck (1879-1924)  69
Dr. Jens de Vleminck
Naast de bank
Psychoanalytische psychotherapie in België: De wettelijke context  72
Ronny Vandermeeren
Scènes
Toc Toc  75
Dr. Sjef Houppermans
Verslagen
De Belgische Vereniging viert feest: Verslag van: Viering van de zeventigste verjaardag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse [Brussel, 10 december 2016]  77
Grete Waelbers
Alles komt door jou: Verslag van: Studiedag NVPP — Het Zelf van alle kanten [Amsterdam, 4 november 2016]  78
Marit van der Meulen
Boeken
Blik op schaamte: Bespreking van: Salman Akhtar (red.) (2016). Shame — Developmental, cultural, and clinical realms. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 254 74; 230 pp., £ 25,99  81
Esther Spuijbroek
De post-bionianen: Bespreking van: Howard B. Levine & Giuseppe Civitarese (2016). The W.R Bion tradition — Lines of development: Evolution of theory and practice over the decades. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17822003 6 9, 514 pp,. £ 50,53  82
Marc Hebbrecht
Rectificatie vanuit de redactie  85
Ans van Blokland
Kalender  86
 
Personalia  87
 
Issue 2
Redactioneel
Het psychoanalytische lichaam  89
Marc Hebbrecht
Artikelen
Het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie  92
Joeri Calsius
Als in een zwarte spiegel: Over het syndroom van Cotard  105
Dr. Jos de Kroon and Thierry Verplancke
Psychoanalyse in tijden van Jihad  116
Patrick Meurs
Overdracht als belevenis: Het recente werk van Judith L. Mitrani  129
Josien Gussenhoven
Histories
Landauer  137
Prof.Dr. Harry Stroeken
Naast de bank
Trouw aan de uitgangspunten: Een interview met Serge Verhaest  139
Jo Smet
Scènes
Projecties: Over narcisten en moederskinderen  144
Peter Verstraten
Verslagen
De erfgenamen zijn verdeeld: Verslag van: University College Bion's Legacy [Londen, 2 juli 2016]  146
Josien Gussenhoven
Trauma and intercultural exchange: Verslag van: Summerschool Psychoanalyse [Georgië, 23 juli 2016]  147
Kiki Bruidegom and Marieke van Kesteren
Freud, Klein en Bion — Tussen theorie en praktijk: Verslag van: Studiedag NPAV [Amsterdam, 17 december 2016]  150
Simone Logtenberg
Boeken
Nieuwe psychodynamische benaderingen van psychopathologie: Bespreking van: Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary Target & Sidney J. Blatt (red.) (2016). Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 978 1 4625 2202 6, 578 pp., £ 42,50  152
Ronny Vandermeeren and Marc Hebbrecht
Bij het werk: Bespreking van: Christophe Dejours (red.) (2015). Psychopathology of work — Clinical observations. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 180 9, 102 pp., £ 15,75  154
Ronny Vandermeeren
Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60  155
Lut De Rijdt
Van wanverhoudingen tot waanverhoudingen: Bespreking van: Abe Geldhof (2016). Wanverhoudingen — De pedofiel, de politicus, de filosoof en de vrouwen. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6292 583 0, 237 pp., € 24,90  157
Mark Kinet
Aan gene zijde van de paradoxale slaap: Een roman: Bespreking van: Bernard Werber (2015). Le sixième sommeil. Parijs: Editions Albin Michel. ISBN 978 2 226 31929 6, 399 pp., € 22,00  159
Marc Hebbrecht
Het vrije denken…?: Bespreking van: Matt Feytche & Daniel Pick (2016). Psychoanalysis in the age of totalitarism. Londen: Routledge. ISBN 978 1 13879 388 0; 288 pp, £ 31,99  160
Christine Franckx
Ernst Lossa: een onbekende broer van Anne Frank: Bespreking van: Erik Thys (2015). Psychogenocide — Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi's. Berchem: Epo. ISBN 978 94 6267 047 1, 319 pp., € 24,50  162
Mark Kinet
Kalender  166
 
Rectificatie  166
 
Personalia  167
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.