Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 23 (2017)

Issue 1
Redactioneel
Een honderdjarige  1
Marc Hebbrecht
Honderd jaar psychoanalyse: Strijd om positie en erkenning  4
Christien Brinkgreve
Big Sister has been watching us: Drieëndertig jaar na 1984  12
Frans Schalkwijk
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie: Een paar apart of een apart paar?  19
Dr. Thijs de Wolf
Psychoanalyse en wetenschap: Een eeuw een paar apart  26
Dr. Wouter Gomperts
Narcisme in de Nederlandse psychoanalyse  42
Pieter Niers
Freuds « bestseller » in Nederland: Honderd jaar Inleiding tot de studie der psychoanalyse  56
Elsbeth Greven
Histories
Melanie Klein in Nederland  68
Dr. Iki Freud
Freuds Gentse connectie: Juliaan Varendonck (1879-1924)  69
Dr. Jens de Vleminck
Naast de bank
Psychoanalytische psychotherapie in België: De wettelijke context  72
Ronny Vandermeeren
Scènes
Toc Toc  75
Dr. Sjef Houppermans
Verslagen
De Belgische Vereniging viert feest: Verslag van: Viering van de zeventigste verjaardag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse [Brussel, 10 december 2016]  77
Grete Waelbers
Alles komt door jou: Verslag van: Studiedag NVPP — Het Zelf van alle kanten [Amsterdam, 4 november 2016]  78
Marit van der Meulen
Boeken
Blik op schaamte: Bespreking van: Salman Akhtar (red.) (2016). Shame — Developmental, cultural, and clinical realms. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 254 74; 230 pp., £ 25,99  81
Esther Spuijbroek
De post-bionianen: Bespreking van: Howard B. Levine & Giuseppe Civitarese (2016). The W.R Bion tradition — Lines of development: Evolution of theory and practice over the decades. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17822003 6 9, 514 pp,. £ 50,53  82
Marc Hebbrecht
Rectificatie vanuit de redactie  85
Ans van Blokland
Kalender  86
 
Personalia  87
 
Issue 2
Redactioneel
Het psychoanalytische lichaam  89
Marc Hebbrecht
Artikelen
Het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie  92
Joeri Calsius
Als in een zwarte spiegel: Over het syndroom van Cotard  105
Dr. Jos de Kroon and Thierry Verplancke
Psychoanalyse in tijden van Jihad  116
Patrick Meurs
Overdracht als belevenis: Het recente werk van Judith L. Mitrani  129
Josien Gussenhoven
Histories
Landauer  137
Prof.Dr. Harry Stroeken
Naast de bank
Trouw aan de uitgangspunten: Een interview met Serge Verhaest  139
Jo Smet
Scènes
Projecties: Over narcisten en moederskinderen  144
Peter Verstraten
Verslagen
De erfgenamen zijn verdeeld: Verslag van: University College Bion's Legacy [Londen, 2 juli 2016]  146
Josien Gussenhoven
Trauma and intercultural exchange: Verslag van: Summerschool Psychoanalyse [Georgië, 23 juli 2016]  147
Kiki Bruidegom and Marieke van Kesteren
Freud, Klein en Bion — Tussen theorie en praktijk: Verslag van: Studiedag NPAV [Amsterdam, 17 december 2016]  150
Simone Logtenberg
Boeken
Nieuwe psychodynamische benaderingen van psychopathologie: Bespreking van: Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary Target & Sidney J. Blatt (red.) (2016). Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 978 1 4625 2202 6, 578 pp., £ 42,50  152
Ronny Vandermeeren and Marc Hebbrecht
Bij het werk: Bespreking van: Christophe Dejours (red.) (2015). Psychopathology of work — Clinical observations. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 180 9, 102 pp., £ 15,75  154
Ronny Vandermeeren
Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60  155
Lut De Rijdt
Van wanverhoudingen tot waanverhoudingen: Bespreking van: Abe Geldhof (2016). Wanverhoudingen — De pedofiel, de politicus, de filosoof en de vrouwen. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6292 583 0, 237 pp., € 24,90  157
Mark Kinet
Aan gene zijde van de paradoxale slaap: Een roman: Bespreking van: Bernard Werber (2015). Le sixième sommeil. Parijs: Editions Albin Michel. ISBN 978 2 226 31929 6, 399 pp., € 22,00  159
Marc Hebbrecht
Het vrije denken…?: Bespreking van: Matt Feytche & Daniel Pick (2016). Psychoanalysis in the age of totalitarism. Londen: Routledge. ISBN 978 1 13879 388 0; 288 pp, £ 31,99  160
Christine Franckx
Ernst Lossa: een onbekende broer van Anne Frank: Bespreking van: Erik Thys (2015). Psychogenocide — Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi's. Berchem: Epo. ISBN 978 94 6267 047 1, 319 pp., € 24,50  162
Mark Kinet
Kalender  166
 
Rectificatie  166
 
Personalia  167
 
Copyright © 2017, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.