Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 23 (2017)

Issue 1
Redactioneel
Een honderdjarige  1
Marc Hebbrecht
Honderd jaar psychoanalyse: Strijd om positie en erkenning  4
Christien Brinkgreve
Big Sister has been watching us: Drieëndertig jaar na 1984  12
Frans Schalkwijk
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie: Een paar apart of een apart paar?  19
Thijs de Wolf
Psychoanalyse en wetenschap: Een eeuw een paar apart  26
Wouter Gomperts
Narcisme in de Nederlandse psychoanalyse  42
Pieter Niers
Freuds « bestseller » in Nederland: Honderd jaar Inleiding tot de studie der psychoanalyse  56
Elsbeth Greven
Histories
Melanie Klein in Nederland  68
Iki Freud
Freuds Gentse connectie: Juliaan Varendonck (1879-1924)  69
Jens de Vleminck
Naast de bank
Psychoanalytische psychotherapie in België De wettelijke context  72
Ronny Vandermeeren
Scènes
Toc Toc  75
Sjef Houppermans
Verslagen
De Belgische Vereniging viert feest: Verslag van: Viering van de zeventigste verjaardag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse [Brussel, 10 december 2016]  77
Grete Waelbers
Alles komt door jou: Verslag van: Studiedag NVPP — Het Zelf van alle kanten [Amsterdam, 4 november 2016]  78
Marit van der Meulen
Boeken
Blik op schaamte: Bespreking van: Salman Akhtar (red.) (2016). Shame — Developmental, cultural, and clinical realms. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 254 74; 230 pp., £ 25,99  81
Esther Spuijbroek
De post-bionianen: Bespreking van: Howard B. Levine & Giuseppe Civitarese (2016). The W.R Bion tradition — Lines of development: Evolution of theory and practice over the decades. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17822003 6 9, 514 pp,. £ 50,53  82
Marc Hebbrecht
Rectificatie vanuit de redactie  85
Ans van Blokland
Kalender  86
 
Personalia  87
 
Issue 2
Redactioneel
Het psychoanalytische lichaam  89
Marc Hebbrecht
Artikelen
Het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie  92
Joeri Calsius
Als in een zwarte spiegel: Over het syndroom van Cotard  105
Jos de Kroon and Thierry Verplancke
Psychoanalyse in tijden van Jihad  116
Patrick Meurs
Overdracht als belevenis: Het recente werk van Judith L. Mitrani  129
Josien Gussenhoven
Histories
Landauer  137
Harry Stroeken
Naast de bank
Trouw aan de uitgangspunten: Een interview met Serge Verhaest  139
Jo Smet
Scènes
Projecties: Over narcisten en moederskinderen  144
Peter Verstraten
Verslagen
De erfgenamen zijn verdeeld: Verslag van: University College Bion's Legacy [Londen, 2 juli 2016]  146
Josien Gussenhoven
Trauma and intercultural exchange: Verslag van: Summerschool Psychoanalyse [Georgië, 23 juli 2016]  147
Kiki Bruidegom and Marieke van Kesteren
Freud, Klein en Bion — Tussen theorie en praktijk: Verslag van: Studiedag NPAV [Amsterdam, 17 december 2016]  150
Simone Logtenberg
Boeken
Nieuwe psychodynamische benaderingen van psychopathologie: Bespreking van: Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary Target & Sidney J. Blatt (red.) (2016). Handbook of psychodynamic approaches to psychopathology. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 978 1 4625 2202 6, 578 pp., £ 42,50  152
Ronny Vandermeeren and Marc Hebbrecht
Bij het werk: Bespreking van: Christophe Dejours (red.) (2015). Psychopathology of work — Clinical observations. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 180 9, 102 pp., £ 15,75  154
Ronny Vandermeeren
Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60  155
Lut De Rijdt
Van wanverhoudingen tot waanverhoudingen: Bespreking van: Abe Geldhof (2016). Wanverhoudingen — De pedofiel, de politicus, de filosoof en de vrouwen. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6292 583 0, 237 pp., € 24,90  157
Mark Kinet
Aan gene zijde van de paradoxale slaap: Een roman: Bespreking van: Bernard Werber (2015). Le sixième sommeil. Parijs: Editions Albin Michel. ISBN 978 2 226 31929 6, 399 pp., € 22,00  159
Marc Hebbrecht
Het vrije denken…? Bespreking van: Matt Feytche & Daniel Pick (2016). Psychoanalysis in the age of totalitarism. Londen: Routledge. ISBN 978 1 13879 388 0; 288 pp, £ 31,99  160
Christine Franckx
Ernst Lossa: een onbekende broer van Anne Frank: Bespreking van: Erik Thys (2015). Psychogenocide — Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi's. Berchem: Epo. ISBN 978 94 6267 047 1, 319 pp., € 24,50  162
Mark Kinet
Kalender  166
 
Rectificatie  166
 
Personalia  167
 
Issue 3
Redactioneel
Psychoanalytische nosologie  169
Marc Hebbrecht
Psychopathologie en symbolisering  172
Antoine Mooij
Freud vertalen, Freud verraden? Over de vertaling van «Trieb» in de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit  186
Philippe Van Haute, Herman Westerink and Ulrike Kistner
Over de psychoanalytische psychotherapie en haar gehechtheidsrelaties  198
Ronny Vandermeeren
Histories
R. Horacio Etchegoyen (1919-2016)  209
Pieter Niers
Naast de bank
De perverse politieke stijl  211
Wouter Gomperts
Scènes
Uitzending gemist? Psychoanalyse ontmoet de tv  214
Yasco Horsman
Verslagen
Angst en vrijheid: Verslag van: Grunberg ontmoet… [Amsterdam, 5 februari 2017]  216
Marc Kinet
Het geweten: lust en last: Verslag van: Het geweten als last [Amsterdam, 31 maart 2017]  218
Marjolein De Craen
The Familiar and the Unfamiliar: Verslag van: Dertigste jaarlijkse conferentie EPF [Den Haag, 6 tot 9 april 2017]  219
Ad Bolhuis
Psychoanalytisch perspectief voor de huisartspraktijk: Verslag van: Een psychoanalytisch perspectief voor de huisartspraktijk [De Bilt, 10 maart 2017]  222
Yves Biot
«Bij de Tijd» Verslag van: Symposium De Toekomst van een Bewogen Verleden [Amsterdam, 24 maart 2017]  223
Roberte Kolthals-Altes
Boeken
Waarom oorlog? Bespreking van: Marlene Belilos (red.) (2016). Freud and war, Londen: Karnac books, ISBN 978 1 78220 3117,97 PP., £13,69  226
Christine Franckx
Ruimtelijk analyseren: Bespreking van: Cosimo Schinaia (2016). Psychoanalysis and architecture — The inside and the outside. Londen: Karnac Books, ISBN 978 1 7822041 14, 328 pp., £ 26,44  228
Sjef Houppermans
Racisme, in en buiten de spreekkamer: Bespreking van: Narendra Keval (2016). Racist states of mind — Understanding the perversion of curiosity and concern. Londen: Karnac Books, ISBN 978 1 78049 074 8, 141 pp., £ 17,94  230
Piet Decoster
Over het creatief en destructief potentieel van groepen: Bespreking van: Jason Maratos (red.) (2015). Foundations of group analysis for the twinty-first century. London: Karnac Books, ISBN 978 17 8220 1120,336 pp., £26.99  231
Trui Missinne
De (on)vertrouwde vreemdheid van de ander: Bespreking van: Werner Bohleber (red.). (2016). Heimat Fremdheit Migration — Psyche, Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN 978 36 0897 3549, 198 pp., € 14,90  233
Jos Van Eijk
Making room for madness in mental health: Bespreking van: Marcus Evans (2016). Making room for madness in mental health — The psychoanalytical understanding of psychotic communication. Londen: Karnac. ISBN 978 17 8220 3292, 240 pp., £28.14  235
Jill Geens
Niet geleefd leven inhalen: Bespreking van: Thomas H. Ogden (2016). Reclaiming unlived life — Experiences in psychoanalysis. Londen: Routledge. ISBN 978 1 138 956018, 196 pp., £30.99  237
Marc Hebbrecht
De romanschrijver Ogden: Bespreking van: Thomas H. Ogden (2016). The Hands of Gravity and Change —A novel. London: Karnac. ISBN 978 1 7822035 7 5, 293 pp., £8.99  238
Marc Hebbrecht
Sándor Ferenczi en zijn nalatenschap: Bespreking van: Arnold Rachman (red.) (2016). The Budapest school of psychoanalysis — The origin of a two-person psychology and emphatic perspective. Londen: Routledge. ISBN 978 1 138 19521 9, 222 pp., £34.99  239
Sylvia Janson
Op zoek naar het subject in de relationele school: Bespreking van: Robin S. Brown (2016). Psychoanalysis beyond the end of metaphysics — Thinking towards the post-relational. New York: Routledge. ISBN 978 11 3893 5181, 132 pp., £34.99  241
Stéphanie Koziej
«Was I born with something broken or did it break later?» Bespreking van: Gustavo Dessal (2015). Surviving Anne —A novel. Londen: Karnac Books, ISBN 978 17 8220 3223, 276 pp., £14.64  243
Lieve Leunens
Kalender  246
 
Personalia  247
 
Issue 4
Redactioneel
Psychotische en autistische delen  249
Marc Hebbrecht
Autonomie en Verbondenheid: Op weg naar integratie van autonomie en verbondenheid  252
Thijs De Wolf
Enactments, impasses en empathische breuken in psychoanalytische psychotherapie  264
Nelleke Nicolai
Een psychotische adolescente in therapie  277
Lut De Rijdt
Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie  289
Graham Shulman
Histories
Shakespeare, Dostojevski en de Pakistaanse Prins — Masud Khan (1924-1989)  302
Jens De Vleminck
Scènes
Terug naar Troje  304
Sjef Houppermans
Verslagen
Dwaallichten in de nacht: Verslag van: Dark Wisdom [Amsterdam, 6 april 2017]  307
Sjef Houppermans
Dwaallichten in de nacht: Verslag van: Vrijheid van denken ter gelegenheid van honderd jaar psychoanalyse in Nederland [Amsterdam, 17 juni 2017]  309
Annelies Van Hees
Boeken
Een waanzinnige ervaring: Bespreking van: Salomon Resnik (2016). The logics of madness. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822 03 780, 128 pp., £ 13,49  311
Martine Lambrechts
Het ligt aan de ouders: Bespreking van: Siegried Zepf, Florian Daniel Zepf, Burkhard Ullrich & Dietmar Seel (2017). Oedipus and the Oedipus complex — A revision. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822041 9 0, 114 pp., £ 13,49  313
Marc Hebbrecht
Poëtisch filmsprookje: Bespreking van: Andreas Hamburger (red.). (2015). Women and images of men in cinema — Gender construction in La Belle et la Bête by Jean Cocteau. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 290 5, 192 pp., £ 20,69  315
Peter Verstraten
Honderd jaar Rouw en Melancholie: Bespreking van: Salman Akhtar & Gurmeet S. Kanwal (2017). Bereavement. personal experiences and clinical reflections. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822049 1 6, 213 pp., £ 24,29  317
Marc Hebbrecht
Fragmenten behouden: Bespreking van: Mark Kinet & Michel Thys (red.). (2016). Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3459 9. 204 pp., € 25,00  319
Roderik Hendriks
Kalender  321
 
Prijs IDESCA 2018: Prijsvraag psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief  322
 
Personalia  325
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.