Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 24 (2018)

Issue 1
Redactioneel
Doodsangst  1
Marc Hebbrecht
Winnicott: Zijn leven. Zijn werk. Een theorie?  4
Sylvia Janson
Waarde van woorden, woorden voor waarden: Over de betekenis van ethiek in de psychoanalytische praktijk  18
Esther Spuijbroek
Existentiële doodsangst, een lacune in de psychoanalyse  30
Quin Van Dam
Het Borderline Dilemma: Epistemisch verlangen versus annihilatieangst  44
Michel Boyer
Naast de bank
Waarover men niet spreken kan, daarover moet men schrijven?: Stefan Hertmans op de bank bij Ruth Joos  57
Trui Missinne
Histories
Jaap Spanjaard (1913-1985), meedogenloos empathisch  59
Henk De Meij
Scènes
Romero is dood, lang leve Romero  62
Bart Laps
Verslagen
Een reis door schemerland: Over verlies, verdriet en troost in psychoanalytische therapie: Verslag van: Studiedag VVPT [Brussel, 9 juni 2017]  65
Tineke Stuyven
Een duik in het diepe: Verslag van: Summer University 2017 [Amsterdam, 3-7 juli 2017]  67
Marieke Van Kesteren and Tamara Groot-Korving
Intimacy: Verslag van: IPA congres Intimacy [Buenos Aires, 25-29 juli 2017]  69
Stephanie Koziej
De openlijke freudiaan en de empirie: Verslag van: Studiedag NVPP — Wantrouwen-trouwvertrouwen [Amsterdam, 3 november 2017]  71
Marit Van Der Meulen
Boeken
Een mens van vlees en bloed: Bespreking van: Neville Symington (2016). A different path — An emotional autobiography. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17 8220 4275, 334 pp., £ 26,99  74
Jos Van Mosel
Terug van weggeweest: Michael Balint: Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Jonathan Sklar (2017). Balint matters: Psychosomatics and the art of assessment. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822 04 862, 254 pp., £ 25.19  75
Yves Biot
Reacties
Contact, Cotangens, Contagieus: Reactie op: Graham Shulman (2017). Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23, 289-301.  77
Mileen Janssens
Kalender  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
De therapeut aan het werk  81
Marc Hebbrecht
De therapeut aan het werk
Een gedeeld punt in een duistere wereld: twee sessies met Tim: Gevalsbeschrijving  84
Eva Van Malderen
Associaties bij het materiaal van Tim  89
Nicole Vliegen, Ph.D.
« Echt dood is niet de bedoeling …! »  93
Tinka Prast
Repliek op de reacties van Tinka Prast en Nicole Vliegen  97
Eva Van Malderen
Onontkoombaar en ongrijpbaar: Over het identiteitsvraagstuk in de psychoanalyse  99
Michel Thys
Hans Keilson: Een oproep tot reflectie  113
Jaap Ubbels
Histories
Ohne Sympathie keine Heilung — Sándor Ferenczi en de analytische techniek  127
Jens De Vleminck
Naast de bank
Object — Over Elle, een film van Paul Verhoeven  130
Marc De Kesel
Scènes
On body and soul — Een film over vleselijke lusten in een slachthuis  137
Linda Dil
Verslagen
Freud helpt: respecteer uw onbehagen: Verslag van: Freudfestival Scheurende Democratie [Amsterdam, 22-23 September 2017]  139
Olaf Tempelman
Onbehagen in de spreekkamer: Verslag van: Symposium Onbehagen in de spreekkamer — Als intimiteit verwordt tot erotiek [Amsterdam, 6 oktober 2017]  141
Mirella Gouverneur
Green: Verslag van: Zesde studiedag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse: André Green — een betrokken psychoanalyticus, een levendig denker [Kortenberg, 14 oktober 2017]  143
Grete Waelbers
Boeken
Post coitum omne animalium triste est: Bespreking van: Alejandro Cerda-Rueda (2016). Sex and nothing — Bridges from psychoanalysis to philosophy. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 338 4, 220 pp., £ 25,28  145
Jos De Kroon
Het onbewuste koppel: Bespreking van: Aleksandra Novakovic (red.) (2016). Couple dynamics — Psychoanalytic perspectives in work with the individual, the couple, and the group. Londen: Karnac Books. ISBN 9781782203315, 220 pp., £24,29  147
Ronny Vandermeeren
Drives, drives, drives … Bespreking van: Paul Moyaert (2017). Schizofrenie — Een filosofisch essay over waanzin. Nijmegen: Van Tilt Uitgeverij. ISBN 978 94 600 4315 4, 244 pp., £ 19,95  149
Marc Calmeyn
Catharsis 2.0: Bespreking van: John Madonna (red.) (2017). Emotional presence in psychoanalysis — Theory and clinical applications. Londen: Routledge. ISBN 978 11 3888 9330. 202 pp., £32,99  151
Roger Borath
Hamlet, Hitchcock en de spreekkamer: Bespreking van: Salman Akhtar (2016). Mistrust. Londen: Karnac Books. ISBN: 978 1 7822 04 886, 256 pp., € 37,99  153
Linda Dil
Film als psychoanalyse — Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Solange Leibovici (2016). Kijken naar een droomscherm — Over cinema en psychoanalyse. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 9 4911 10 269, 204 pp., € 21,95  155
Annelies Van Hees
Rectificaties  157
 
Kalender  158
 
Personalia  159
 
Issue 3
Redactioneel
Een naamsverandering  161
Anna Bentinck van Schoonheten
Over het ongemak van de overdracht  163
Antonie Ladan
In de wieg gelegd om te reguleren: Over de gevolgen van trauma voor de ouder-kindrelatie, en daarmee voor de affectieve binnenwereld van een baby  175
Muriel Vermeulen
De desillusies van de psychoanalyse: Is er hoop?  188
Marc Hebbrecht
Histories
« Hoe durfde ik dat artikel te schrijven? » — De intellectuele eersteling van Jeanne Lampl-de Groot  202
Leontine Brameijer
Scènes
Vluchten kan niet meer  205
Romana Goedendorp
Naast de bank
Etnopsychoanalyse en postkolonialisme  207
Jens de Vleminck
Verslagen
Echte verandering in psychose — Terugblik op het isps-congres in Liverpool: Verslag van: ISPS Congres: [Liverpool, 30 augustus-3 september 2017]  210
Freek Dhooghe and Martine Lambrechts
Wie droomt mee? Van moorkopjes, badeendjes en vredesduiven: Verslag van: NAAP Seminar over dromen: [Amsterdam, 14, 28 oktober en 11 november 2017]  212
Lieve Leunens
Leesbare Angst? Verslag van: Symposium « Angst », Literatuur en Psychoanalyse: [Freiburg, 26 en 27 januari 2018]  214
Jos van Eijk
Boeken
Wie wij zijn: Bespreking van: Frank Koerselman (2016). Wie wij zijn — Tussen verstand en verlangen. Amsterdam: Prometheus. ISBN 978 90 351 3699 1, 255 pp., € 19,95  216
Marie Nicolini, M.D., MSc
Nieuw licht op lange schaduwen van psychotrauma: Bespreking van: Marianne Leuzinger-Bohleber (2015). Finding the body in the mind — Embodied memories, trauma and depression. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 209 7, 320 pp., £ 25.59  218
Joey Stam
Over perversies: Bespreking van: Sergio Benvenuto (2016). What are perversions? — Sexuality, ethics, psychoanalysis. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 327 8, 212 pp., £ 22,39  220
Jaap Ubbels
De ontwikkelingstheorie van Winnicott: Bespreking van: Elsa Oliveira Dias (2016). Winnicott's theory of the maturational processes. London: Karnac Books. ISBN 978 1 7822036 4 3, 201 pp., £ 32,99  222
Marc Hebbrecht
Bion als supervisor: Bespreking van: Jose Americo Junqueira de Mattos, Gisele de Mattos Brito & Howard Levine (Eds.). (2017). Bion in Brazil — Supervisions and commentaries. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3209, 300 pp., £ 23,99  224
Jan Cambien
Privacy door een psychoanalytische bril: Bespreking van: Helen K. Gediman (2016). Stalker, hacker, voyeur, spy — A psychoanalytic study of erotomania, voyeurism, surveillance, and invasions of privacy. London: Karnac Books. ISBN 978 1 7822035 1 3, 244 pp., £ 23,19  226
Tim Symons
What a book: Bespreking van: Joel Whitebook (2017). Freud — An intellectual biography. Cambridge: University Press. ISBN 978 0 521 86418 3, 484 pp., £ 30,00  228
Marc Calmeyn
Mazzel-tov! Bespreking van: Hanni Mann-Shalvi (2016). From ultrasound to army — The uncounscious trajectories of masculinity in Israel. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 081 9, 290 pp., £ 24,79  229
Piet Decoster
Kalender  234
 
Personalia  235
 
Issue 4
Redactioneel
Intervisie  237
Marc Hebbrecht
De therapeut aan het werk
De onverdraaglijke blik: Twee sessies van een psychoanalytische psychotherapie  240
Conny Van de Repe
In de wieg gelegd om te reguleren: Gevangen in de blik  244
Nelleke J. Nicolai
De rijkdom van het moment  246
Ronny Vandermeeren
Repliek op de commentaren van Nelleke Nicolai en Ronny Vandermeeren  249
Conny Van de Repe
Artikelen
Angstherkenning en gevoelsuiting in de affectfobietherapie: Een pleidooi voor integratie in de psychodynamische therapie  252
Quin van Dam
Humor: Tussen afweer en verdieping  266
Edwin Bouman
Balintgroepen: Een kijk in de huisartspraktijk  278
Yves Biot and Marc Hebbrecht
Histories
Jeremy Safran (1952-2018): Een leven in relaties  291
Marc Hamburger
Scènes
Scènes van afscheid en verlangen  293
Sjef Houppermans
Naast de bank
De ander « zijn » Interview met Toni Ladan op 29 mei 2018  296
Pieter Niers
Verslagen
De moeder van Sneeuwwitje: Verslag van: Studiedag NPAV: Lurching between longing and destruction [Amsterdam, 9 december 2017]  302
Marit Van der Meulen
Een veilige plaats voor trauma: Verslag van: EFPP-congres: The challenge of social traumata — Inner worlds of outer realities [Belgrado, 10-13 mei 2018]  304
Lili Philippe
Boeken
Lacan unlocked: Bespreking van: Dany Nobus (red.). (2017). Key concepts of lacanian psychoanalysis. London: Karnac Books. ISBN: 978 1 85575 702 8, 229 pp., £ 22,49  307
Jos de Kroon
De droom: over neurowetenschappen en lacaniaanse psychoanalyse: Bespreking van: Kéramat Movallali (2017). Dreams, neuroscience, and psychoanalysis. London: Routledge. ISBN 978 1 138 85825 1, 206 pp., € 34,99  309
Marc Hebbrecht
Complex en toch toegankelijk: Bespreking van: Johan De Groef & Rudi Vermote (red.). (2015). Verstandelijke beperking en psychoanalyse — Echo's van verlangen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 3393 6, 222 pp., € 27,50  311
Gaston Cluckers
Aangenaam verrast: Commentaar op bijdrage Eva van Malderen in De therapeut aan het werk  314
Catrien Spaans
Dialoog buiten de spelkamer: Reactie op bijdrage Eva van Malderen in De therapeut aan het werk  316
Geert Everaert
Kalender  319
 
Personalia  320
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.