Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up.  But if you’ve turned it off, how do you turn it back on?  The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser).  So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 24 (2018)

Issue 1
Redactioneel
Doodsangst  1
Marc Hebbrecht
Winnicott: Zijn leven. Zijn werk. Een theorie?  4
Sylvia Janson
Waarde van woorden, woorden voor waarden: Over de betekenis van ethiek in de psychoanalytische praktijk  18
Esther Spuijbroek
Existentiële doodsangst, een lacune in de psychoanalyse  30
Dr. Quin Van Dam
Het Borderline Dilemma: Epistemisch verlangen versus annihilatieangst  44
Michel Boyer
Naast de bank
Waarover men niet spreken kan, daarover moet men schrijven?: Stefan Hertmans op de bank bij Ruth Joos  57
Trui Missinne
Histories
Jaap Spanjaard (1913-1985), meedogenloos empathisch  59
Henk De Meij
Scènes
Romero is dood, lang leve Romero  62
Bart Laps
Verslagen
Een reis door schemerland: Over verlies, verdriet en troost in psychoanalytische therapie: Verslag van: Studiedag VVPT [Brussel, 9 juni 2017]  65
Tineke Stuyven
Een duik in het diepe: Verslag van: Summer University 2017 [Amsterdam, 3-7 juli 2017]  67
Marieke Van Kesteren and Tamara Groot-Korving
Intimacy: Verslag van: IPA congres Intimacy [Buenos Aires, 25-29 juli 2017]  69
Stephanie Koziej
De openlijke freudiaan en de empirie: Verslag van: Studiedag NVPP — Wantrouwen-trouwvertrouwen [Amsterdam, 3 november 2017]  71
Marit Van Der Meulen
Boeken
Een mens van vlees en bloed: Bespreking van: Neville Symington (2016). A different path — An emotional autobiography. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17 8220 4275, 334 pp., £ 26,99  74
Jos Van Mosel
Terug van weggeweest: Michael Balint: Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Jonathan Sklar (2017). Balint matters: Psychosomatics and the art of assessment. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822 04 862, 254 pp., £ 25.19  75
Yves Biot
Reacties
Contact, Cotangens, Contagieus: Reactie op: Graham Shulman (2017). Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23, 289-301.  77
Mileen Janssens
Kalender  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
De therapeut aan het werk  81
Marc Hebbrecht
De therapeut aan het werk
Een gedeeld punt in een duistere wereld: twee sessies met Tim: Gevalsbeschrijving  84
Eva Van Malderen
Associaties bij het materiaal van Tim  89
Prof. Dr. Nicole Vliegen, Ph.D.
« Echt dood is niet de bedoeling …! »  93
Tinka Prast
Repliek op de reacties van Tinka Prast en Nicole Vliegen  97
Eva Van Malderen
Onontkoombaar en ongrijpbaar: Over het identiteitsvraagstuk in de psychoanalyse  99
Dr. Michel Thys
Hans Keilson: Een oproep tot reflectie  113
Jaap Ubbels
Histories
Ohne Sympathie keine Heilung — Sándor Ferenczi en de analytische techniek  127
Dr. Jens De Vleminck
Naast de bank
Object — Over Elle, een film van Paul Verhoeven  130
Marc De Kesel
Scènes
On body and soul — Een film over vleselijke lusten in een slachthuis  137
Linda Dil
Verslagen
Freud helpt: respecteer uw onbehagen: Verslag van: Freudfestival Scheurende Democratie [Amsterdam, 22-23 September 2017]  139
Olaf Tempelman
Onbehagen in de spreekkamer: Verslag van: Symposium Onbehagen in de spreekkamer — Als intimiteit verwordt tot erotiek [Amsterdam, 6 oktober 2017]  141
Mirella Gouverneur
Green: Verslag van: Zesde studiedag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse: André Green — een betrokken psychoanalyticus, een levendig denker [Kortenberg, 14 oktober 2017]  143
Grete Waelbers
Boeken
Post coitum omne animalium triste est: Bespreking van: Alejandro Cerda-Rueda (2016). Sex and nothing — Bridges from psychoanalysis to philosophy. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 338 4, 220 pp., £ 25,28  145
Dr. Jos De Kroon
Het onbewuste koppel: Bespreking van: Aleksandra Novakovic (red.) (2016). Couple dynamics — Psychoanalytic perspectives in work with the individual, the couple, and the group. Londen: Karnac Books. ISBN 9781782203315, 220 pp., £24,29  147
Ronny Vandermeeren
Drives, drives, drives …: Bespreking van: Paul Moyaert (2017). Schizofrenie — Een filosofisch essay over waanzin. Nijmegen: Van Tilt Uitgeverij. ISBN 978 94 600 4315 4, 244 pp., £ 19,95  149
Marc Calmeyn
Catharsis 2.0: Bespreking van: John Madonna (red.) (2017). Emotional presence in psychoanalysis — Theory and clinical applications. Londen: Routledge. ISBN 978 11 3888 9330. 202 pp., £32,99  151
Roger Borath
Hamlet, Hitchcock en de spreekkamer: Bespreking van: Salman Akhtar (2016). Mistrust. Londen: Karnac Books. ISBN: 978 1 7822 04 886, 256 pp., € 37,99  153
Linda Dil
Film als psychoanalyse — Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Solange Leibovici (2016). Kijken naar een droomscherm — Over cinema en psychoanalyse. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 9 4911 10 269, 204 pp., € 21,95  155
Dr. Annelies Van Hees
Rectificaties  157
 
Kalender  158
 
Personalia  159
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.