Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 24 (2018)

Issue 1
Redactioneel
Doodsangst  1
Marc Hebbrecht
Winnicott: Zijn leven. Zijn werk. Een theorie?  4
Sylvia Janson
Waarde van woorden, woorden voor waarden: Over de betekenis van ethiek in de psychoanalytische praktijk  18
Esther Spuijbroek
Existentiële doodsangst, een lacune in de psychoanalyse  30
Dr. Quin Van Dam
Het Borderline Dilemma: Epistemisch verlangen versus annihilatieangst  44
Michel Boyer
Naast de bank
Waarover men niet spreken kan, daarover moet men schrijven?: Stefan Hertmans op de bank bij Ruth Joos  57
Trui Missinne
Histories
Jaap Spanjaard (1913-1985), meedogenloos empathisch  59
Henk De Meij
Scènes
Romero is dood, lang leve Romero  62
Bart Laps
Verslagen
Een reis door schemerland: Over verlies, verdriet en troost in psychoanalytische therapie: Verslag van: Studiedag VVPT [Brussel, 9 juni 2017]  65
Tineke Stuyven
Een duik in het diepe: Verslag van: Summer University 2017 [Amsterdam, 3-7 juli 2017]  67
Marieke Van Kesteren and Tamara Groot-Korving
Intimacy: Verslag van: IPA congres Intimacy [Buenos Aires, 25-29 juli 2017]  69
Stephanie Koziej
De openlijke freudiaan en de empirie: Verslag van: Studiedag NVPP — Wantrouwen-trouwvertrouwen [Amsterdam, 3 november 2017]  71
Marit Van Der Meulen
Boeken
Een mens van vlees en bloed: Bespreking van: Neville Symington (2016). A different path — An emotional autobiography. Londen: Karnac Books. ISBN 978 17 8220 4275, 334 pp., £ 26,99  74
Jos Van Mosel
Terug van weggeweest: Michael Balint: Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Jonathan Sklar (2017). Balint matters: Psychosomatics and the art of assessment. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 7822 04 862, 254 pp., £ 25.19  75
Yves Biot
Reacties
Contact, Cotangens, Contagieus: Reactie op: Graham Shulman (2017). Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23, 289-301.  77
Mileen Janssens
Kalender  78
 
Personalia  79
 
Issue 2
Redactioneel
De therapeut aan het werk  81
Marc Hebbrecht
De therapeut aan het werk
Een gedeeld punt in een duistere wereld: twee sessies met Tim: Gevalsbeschrijving  84
Eva Van Malderen
Associaties bij het materiaal van Tim  89
Prof. Dr. Nicole Vliegen, Ph.D.
« Echt dood is niet de bedoeling …! »  93
Tinka Prast
Repliek op de reacties van Tinka Prast en Nicole Vliegen  97
Eva Van Malderen
Onontkoombaar en ongrijpbaar: Over het identiteitsvraagstuk in de psychoanalyse  99
Dr. Michel Thys
Hans Keilson: Een oproep tot reflectie  113
Jaap Ubbels
Histories
Ohne Sympathie keine Heilung — Sándor Ferenczi en de analytische techniek  127
Dr. Jens De Vleminck
Naast de bank
Object — Over Elle, een film van Paul Verhoeven  130
Marc De Kesel
Scènes
On body and soul — Een film over vleselijke lusten in een slachthuis  137
Linda Dil
Verslagen
Freud helpt: respecteer uw onbehagen: Verslag van: Freudfestival Scheurende Democratie [Amsterdam, 22-23 September 2017]  139
Olaf Tempelman
Onbehagen in de spreekkamer: Verslag van: Symposium Onbehagen in de spreekkamer — Als intimiteit verwordt tot erotiek [Amsterdam, 6 oktober 2017]  141
Mirella Gouverneur
Green: Verslag van: Zesde studiedag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse: André Green — een betrokken psychoanalyticus, een levendig denker [Kortenberg, 14 oktober 2017]  143
Grete Waelbers
Boeken
Post coitum omne animalium triste est: Bespreking van: Alejandro Cerda-Rueda (2016). Sex and nothing — Bridges from psychoanalysis to philosophy. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 338 4, 220 pp., £ 25,28  145
Dr. Jos De Kroon
Het onbewuste koppel: Bespreking van: Aleksandra Novakovic (red.) (2016). Couple dynamics — Psychoanalytic perspectives in work with the individual, the couple, and the group. Londen: Karnac Books. ISBN 9781782203315, 220 pp., £24,29  147
Ronny Vandermeeren
Drives, drives, drives …: Bespreking van: Paul Moyaert (2017). Schizofrenie — Een filosofisch essay over waanzin. Nijmegen: Van Tilt Uitgeverij. ISBN 978 94 600 4315 4, 244 pp., £ 19,95  149
Marc Calmeyn
Catharsis 2.0: Bespreking van: John Madonna (red.) (2017). Emotional presence in psychoanalysis — Theory and clinical applications. Londen: Routledge. ISBN 978 11 3888 9330. 202 pp., £32,99  151
Roger Borath
Hamlet, Hitchcock en de spreekkamer: Bespreking van: Salman Akhtar (2016). Mistrust. Londen: Karnac Books. ISBN: 978 1 7822 04 886, 256 pp., € 37,99  153
Linda Dil
Film als psychoanalyse — Meeslepend boek over droom en film: Bespreking van: Solange Leibovici (2016). Kijken naar een droomscherm — Over cinema en psychoanalyse. Amsterdam: Sjibbolet. ISBN 978 9 4911 10 269, 204 pp., € 21,95  155
Dr. Annelies Van Hees
Rectificaties  157
 
Kalender  158
 
Personalia  159
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.