Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 3 (1997)

Issue 1
Redactioneel  2
Hans Reijzer
Discretie als probleem  3
Hans Reijzer
Discretie in diskrediet  7
Jozef Corveleyn
De psychoanalyticus en zijn beroepsgeheim  22
Philippe Van Haute
Verslagen
Psychoanalysis in a post-classical context Verslag van een symposium ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de psychoanalyticus Niek Treurniet, op 13 april 1996 in Amsterdam  30
Jan Buitelaar
Psychoanalyse en antropologie  33
Arseen De Rijck
Studiedag 15 november 1996. Tien jaar Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie: ‘Het einde van de psychoanalytische therapie’  37
Guy Verbruggen
Boeken
De koekoekseieren van de psychoanalyse: Bespreking van: J.A.A.M. van de Sande (Red.) (1996), De analytische beweging. Over psychoanalyse vroeger en nu. Boom, Amsterdam/Meppel, ISBN 90-5352-242-5, 112 pagina's, prijs: £ 34,5o/Bfr 690  40
Michel Thys
Mogelijkheden van grenzen in psychoanalytische psychotherapie: Bespreking van: O.N. Marckx, R.C. van der Mast & N.M.T. Hendrikx (red.) (1996), Grenzen aan psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3166-X, 69 pagina's, prijs: £ 29,90  43
Bob Cools
Hoe leeg is het fort? Bespreking van Arbeitshefte Kinderpsychoanalyse; Schwerpunktthema: Zugänge zum Autismus, april 1996, 240 pagina's. Herausgegeben am Wissenschaftlichen Zentrum II, Gesamthochschule Kassei  47
Iki Halberstadt-Freud
H. Guntrip: de psychoanalyse van een zeventigjarige: Bespreking van: Jeremy Hazell (1996), H.J.S. Guntrip. A Psychoanalytical Biography. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-333-0, 230 pagina's, prijs: £ 17,95  52
Henk Hillenaar
Te weinig tijd: Bespreking van A. Stufkens (red.) (1996), De psychische klok. Psychoanalytische opvattingen over tijdszin en tijdbeleving. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-243-3, 112 pagina's, prijs £ 27,50  54
Guy Verbruggen
Reacties
Broodnodige polemiek  57
Gertie F. Bögels
Kalender  59
 
Ontvangen  61
 
Issue 2
Redactioneel  66
Hans Reijzer
Psychoanalyse en emoties: een aanzet tot discussie  68
Frans Schalkwijk
Trauma en hysterie bij Freud en Lacan  86
Paul Verhaeghe
Boek-essay
Dagdromen en identiteitsvorming  100
Pieter Niers
Verslagen
Indicatie voor psychoanalyse: verslag van twee symposia  111
Froukje Slijper
Boeken
Analyticus zonder orthodoxie of onderworpenheid: Bespreking van: Michael Jacobs (1995), D.W. Winnicott, reeks ‘Key Figures in Counseling and Psychotherapy’. Sage Publications, London. ISBN 0-8039-8595-9, 163 pagina's, prijs £ 9,95 en van: Alexander Newman (1995), Non-Compliance in Winnicott's Words. Free Association Books, London. ISBN 1-85343-303-9, 460 pagina's, prijs £ 25,00.  117
Arseen De Rijck
Een werkboek over borderline: Bespreking van J.J.L. Derksen &. H. Groen (red.) (1994), Handboek voor de behandeling van borderline patiënten. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 90-352-1510-9, 264 pagina's, prijs: £ 69,-  119
Jos Corveleyn
Zin in psychotherapie? Bespreking van: H.P.J. Stroeken (1996), Psychotherapie en zin. Rijks Universiteit Leiden, 39 pagina's  122
Michel Thys
Reacties
Berichten met betrekking tot het gebrek aan diepgang, achtergrond en zelfonderzoek bij psychoanalytische kindertherapeuten zijn sterk overdreven  124
Nicole Vliegen
Reactie op het verslag van Guy Verbruggen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997/1  126
R. Vermote
Kalender  127
 
Issue 3
Redactioneel  130
Hans Reijzer
De Franse connectie: Een geschiedenis van de psychoanalyse in België  132
Dany Nobus and Katrien Libbrecht
Psychische ruimte bij eenmalig seksueel trauma: De therapeutische relatie in de beginfase van een kindertherapie  150
Nicole Vliegen
Verslagen
Workshop - De psychoanalytische behandeling van de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis - met professor dr. Gerald Adler, 21 maart 1997  161
Ronny Vandermeeren
Boeken
De psychose volgens Lacan: Bespreking van: L. Billiet (1996), ‘Het gebroken oor’. Lacan voor de kliniek van de psychose. Reeks Psychoanalytische Perspektieven, Pegasos 11. Idesça, Lamoraal van Egmontstraat 18, Gent. ISSN 0771-5862. 157 pagina's, prijs: 400 F + 58 F portokosten  165
Michel Thys
De andere mythe: Bespreking van: Robert A. Paul (1996), Mozes and Civilization. The Meaning behind Freud's Myth. Yale University Press, New Haven/London. ISBN 0-300-06428-4, 268 pagina's, prijs: £22, 50  168
Hein de Jong
Een leerboek met ambitie: Bespreking van Edward Nersessian & Richard G. Kopff Jr. (Eds) (1995), Textbook of Psychoanalysis. American Psychiatric Press, Washington/Londen, ISBN 0-88048-507-8, 726 pagina's, prijs: £88, 50  170
Arseen De Rijck
De ‘postklassieke’ psychoanalyse: Bespreking van: Frank Summers (1994), Object Relations Theories and Psychopathology. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-155-8, 390 pagina's, prijs: £ 18,-  172
Wim Mutsaers
Reacties
Psychoanalyse en de psyche: een reactie op de aanzet tot een psychoanalytische emotietheorie  176
Tsafrira van Uitert-Levy
Notitie bij Schalkwijks ‘Psychoanalyse en emoties’  178
W. F. van Leeuwen
Kalender  179
 
Ontvangen  182
 
Issue 4
Redactioneel  186
Hans Reijzer
Doodsdrift, (zelf)moord en projectieve identificatie: Een kleiniaanse impressie  190
Michel Thys
Indicatie voor Psychoanalyse: wie bepaalt de grenzen?  206
Eugenie Oosterhuis
Emotionele aspecten van de ontwikkeling van kinderen die door middel van een kunstmatige reproductietechniek (DI of IVF) zijn verwekt: vier casussen  220
Froukje Slijper and Margit Deben-Mager
Verslagen
Verslag van het veertiende PSU-symposium, op 31 mei 1997  240
Max Güldner and Wim Roelofsen
W.R. Bion: Past and Future. International Centennial Conference on the Work of W.R. Bion (1897-1997); Turijn, Italië, 16-19 juli 1997  243
Jef Dehing
Psychoanalyse en seksualiteit Verslag van het veertigste Internationale Psychoanalytische Congres te Barcelona  247
Jaap Ubbels
De bezoeker  251
Hein de Jong
Boeken
Lacan in fragmenten: Bespreking van N. Kok en K. Nuijten (red.) (1996), In dialoog met Lacan. Psychoanalytische, filosofische en literatuurtheoretische beschouwingen. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-265-5, 244 pagina's, prijs: ƒ 39,50  253
Patrick Vandermeersch
De Schaduw van de Dood: Bespreking van: A. Ladan & H. Groen-Prakken (Red.) (1997), Kinderen en de dood. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3170-8, 101 pagina's, prijs: € 29,90  256
Wilfried Smis
Reacties
Reactie op ‘De Franse connectie - Een geschiedenis van de psychoanalyse in België’ van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997-3, p. 132-149  258
Hubert Van Hoorde
Antwoord op de reactie van Dr. H. Van Hoorde  259
Dany Nobus and Katrien Libbrecht
Kalender  261
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.