Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 4 (1998)

Issue 1
Redactioneel  2
Willem Heuves
Het geval Israëls: scheppingsverhalen  4
Patrick Luyten and Jozef Corveleyn
Gedachten over psychoanalytische supervisie  20
Eugenie Oosterhuis
Verslagen
Studiedag Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie  30
Bea Docx
Afweer: verslag van de studiedag over de afweerfunctieschaal in de DSM-IV en afweeronderzoek op 26 september 1997  33
Froukje M.E. Slijper
Indrukken van en gedachten over het symposium ‘De psychoanalyse rondt de eeuw’  36
Eugenie Oosterhuis
Boeken
Geschiedenis voor psychoanalytici: Bespreking van: Harry Stroeken (1997), Freud in Nederland. Een eeuw psychoanalyse. Boom, Amsterdam, ISBN 90-5352-3030, 179 pagina's, prijs: € 42, 50, Bfr 850  40
Michel Thys
Trauma en dromen: Bespreking van: Deirdre Barret (1996), Trauma and Dreams. Harvard University Press, Cambridge/London. ISBN 0-674-90552-0, 272 pagina's, prijs: £ 23, 50  42
Hein de Jong
Essays over Heine, Ibsen, Shaw, Brecht en Camus: Bespreking van: Gerhard Danzer (Hrsg.) (1996), Dichtung ist ein Akt der Revolte. Literaturpsy-chologische Essays über Heine, Ibsen, Shaw, Brecht und Camus. Königshausen & Neumann, Würzburg. ISBN 3-8260-1140-6, 281 pagina's, prijs: DM 48, -.  43
Walter Schönau
Reacties
Notities van een spreekuurhouder  45
Christa Widlund
Moderne landbouwmethoden en de depressieve mens  46
Antonie Ladan
Evidentiebasis van een uithollingsproces  47
Niek Treurniet
Depressiekuur in een modern jasje  49
Trees Traversier
Richtlijnen voor de behandeling van depressie: efficiëntie of blikvernauwing?  51
Rudi Vermote
Wachten op de regenvlagen  53
Jan Cambien
En nu doen we allemaal de piano weg; het keyboard heeft de toekomst. Het protocol in de behandeling van depressie: een voorlopige reactie  55
Willem Heuves
Reactie op ‘De Franse connectie - Een geschiedenis van de psychoanalyse in België’ van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1997-3, p. 132-149  60
Philippe Van Haute
Antwoord op de reactie van professor Philippe Van Haute  61
Dany Nobus and Katrien Libbrecht
Kalender  63
 
Issue 2
Redactioneel: Aan de hand van een casus  66
Hans Reijzer
Omtrent psychoanalyse en dood  70
Fons Van Coillie
De samenwerking van kinderanalyticus en ouders: een ‘therapeutische relatie’  86
Froukje Slijper
Verslagen
Honderd jaar W.R. Bion - herinneringen aan een toekomst, ingericht door de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse op 20 september 1997  101
Guy Waterplas
Boeken
De Freudkritiek onder de loep: Bespreking van: J. Forrester (1997), Dispatches from the Freud wars. Psychoanalysis and its passions. Harvard University Press, Cambridge/London, ISBN 0-674-53960-5, 309 pagina's, prijs: £18,50  104
Patrick Luyten
Moedertjelief? Bespreking van H.C. Halberstadt-Freud (1997), Electra versus Oedipus. Psychoanalytische visies op de moeder-dochterrelatie. Van Gennep, Amsterdam. ISBN 90-5515-134-3, 227 pagina's, prijs: £ 39,90/Bfr 798  107
Eugenie Oosterhuis
Dialectiek en (inter) subjectiviteit in de psychoanalyse: Bespreking van T. Ogden (1994), Subjects of Analysis. J. Aronson Inc., Northvale/New Jersey/London. ISBN 1-56821-803-6, x+230 pagina's, prijs: $ 25,-  110
Michel Thys
Van persoon tot symptoom: Bespreking van: R.C. van der Mast en O.N. Markx (Red.) (1997), Psychoanalytische Psychotherapie: Persoon of Symptoom? Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3284-4, VI + 58 pagina's, prijs: £ 29,90  113
Guy Verbruggen
Psychoanalyse en het lichaam: Bespreking van: A. Ladan (red.) (1997), Ons vege lijf. Psychoanalytische visies. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-305-7, 127 pagina's, prijs: £ 34,00/Bfr 680  117
Michel Thys
Reacties
Reactie op het antwoord van Dany Nobus en Katrien Libbrecht, Tijdschrift voor Psychoanalyse 1998-1, p. 61-62  120
Philippe Van Haute
Kalender  122
 
Ontvangen  124
 
Issue 3
Redactioneel  130
Hans Reijzer
Schizofrenie vanuit psychoanalytisch perspectief  132
Paul Moyaert
Representeren de Afweerfunctieschaal (DSM-IV) en de Defense Style Questionnaire (DSQ-42) een hiërarchie van afweermechanismen? Een onderzoek onder experts  150
Wim Trijsburg, Karin van Dam, Adriaan van't Spijker and Hugo Duivenvoorden
Apoptose, een biologische basis van de doodsdrift?  170
Willem Kappelle
Boeken
De revaluatie van het narcisme: Bespreking van: A.M. Siegel (1996), Heinz Kohut and the Psychology of the Self. Reeks: ‘Makers of Modern Psychotherapy’, Editor: L. Spurling. Routledge, London/New York. ISBN 0-415-08637-X, 226 pagina's, prijs: £ 14,99  177
A. De Rijck
Reacties
Reactie op Het geval Israëls  180
Patrick Luyten and Jos Corveleyn
Kalender  184
 
Issue 4
Redactioneel  188
 
Spelen met grenzen: Beschouwingen over het grensbegrip in psychoanalytische psychotherapie  192
Marc Hebbrecht
De briefwisseling tussen Freud en Jones  205
Harry Stroeken
Symbolen en clichés: de revisie van de psychoanalytische symboolleer door Alfred Lorenzer  216
Gerrit Delfstra
Verslagen
Kruispunt van magnifieke onmogelijkheden Verslag VVPT-studiedag 12 juni 1998  230
Rudy Vandenborre
Distantie Besloten symposium Tijdschrift voor Psychoanalyse  232
Frans Schalkwijk
Boeken
Het onbehagen in de (lacaniaanse) psychoanalyse: Bespreking van: Slavoj Žižek (1997), Het subject en zijn onbehagen. Vijf essays over psychoanalyse en het cartesiaanse cogito. Vertaling Johan Schokker. Boom, Amsterdam/Meppel. ISBN 90-5352-345-6, 223 pagina's, prijs: € 39,50, BF 790  235
Michel Thys
Aandacht zonder oordeel: Bespreking van M. Epstein (1995), Thoughts without a thinker. Psychotherapy from a Buddhist Perspective. Basic Books, New York, ISBN 0-465-08585, xii+242 pagina's, prijs: £ 12,50; vertaald uit het Engels: (1997), Gedachten zonder denker. Psychotherapie vanuit boeddhistisch perspectief. Asoka, Nieuwerkerk a/d IJssel, ISBN 90-5670-006, 245 pagina's, prijs: € 34,50  238
Michel Thys
Twee hernieuwers: reconstructie (Kohut) versus ontwikkelingsobservatie (Mahler): Bespreking van Selma Kramer & Salman Akhtar (Eds.) (1995), Mahler and Kohut. Perspectives on Development, Psychopathology, and Technique. Jason Aronson, Northvale NJ/London. ISBN 1-56821-785-4, 182 pagina's, prijs: € 25,-  241
Arseen De Rijck
Reacties
Reactie op ‘Aan de hand van een casus’  244
Fons Van Coillie
Kalender  247
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.