Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 5 (1999)

Issue 1
Redactioneel  2
Hans Reijzer
De intieme afstandelijkheid van het subject  5
Michel Thys
Bathmologie: wetenschap en kunst van de goede afstand  16
Henk Hillenaar
Op schoot en eraf: Opmerkingen over distantie  29
Eugenie Oosterhuis
Verslagen
British Society October Weekend Conference 1998 revisited  41
Michael Chayes
Verdwijnend gezag: verslag van de studiedag op 26 juni 1999 van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie  45
Froukje Slijper
Verslag van de studiedag van zaterdag 19 september 1998, ingericht door de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse  48
Alice Andries
Boeken
Over stemmingsstoornissen: Bespreking van: Stavros Mentzos (1995), Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. ISBN 3-525-45775-8, 206 pagina's, prijs: DM 39,00  50
Dieter Becker and Harry Stroeken
Over vele wegen naar Rome: Bespreking van: Fred Pine (1998), Diversity and Direction in Psychoanalytic Technique. Yale University Press, London/New Haven. ISBN 0-300-07344-5, 234 pagina's, prijs: £ 20,00 en van: Donna M. Orange, George E. Atwood, Robert D. Stolorow (1997), Working Intersubjectively, Contextualism in Psychoanalytic Practice. The Analytic Press, Hillsdale NJ. ISBN 0-88163-229-5, 120 pagina's, prijs: $ 29,95  53
Eugenie Oosterhuis
‘Fatal Attraction’: liefde en wetenschap in Freuds Bruidsbrieven: Bespreking van: S. Freud (1997), Bruidsbrieven. Brieven aan Martha Bernays uit de jaren 1882-1886. Samenstelling Ernst L. Freud. Vertaling W. Oranje. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-273-5, 185 pagina's, prijs:ƒ39,50/BEF 800  56
Patrick Luyten
Kalender  60
 
Issue 2
Redactioneel  66
Hans Reijzer
Nachtmerries  71
Bas Schreuder
Van doodsdrift naar violence fondamentale  89
Guy Verbruggen
Taalgebruik in de psychose: een vraag naar kruisbevruchting tussen Lacan en enig experimenteel onderzoek  102
Stijn Vanheule
Verslagen
Verslag van de NPI-studiemiddag ‘Ouder op de bank’  114
Yvonne Slijper
L'art est une blessure qui devient lumière: Verslag van een studiedag op 17 oktober 1998 over psychoanalyse en beeldende kunst  116
Jo Smet
Boeken
Traumatiserende therapieën: Bespreking van: L.A. Pearlman en K.W. Saakvitne (1995), Trauma and the therapist. Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors. W.W. Norton & Co., New York/London. ISBN 0-393-70183-2, 451 pagina's, prijs: £ 27,50  119
Joost Hutsebaut
Een duizendpoot aan het woord: Bespreking van: Elisabeth Young-Bruehl (1998), Subject to Biography, Psychoanalysis, Feminism, and Writing Women's Lives. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts/Londen. ISBN 0-674-85371-7, 282 pagina's, prijs: £ 18,50  121
Iki Halberstadt-Freud
Van neurotische naar structurele pathologie: Bespreking van: M.H.M. de Wolf (1998), Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie. Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Deel 4 in de serie Basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie. Coutinho, Bussum. ISBN 90-6283-097-8, 280 pagina's, prijs: ƒ 49,50  123
Marc Hebbrecht
Geslachtsverhoudingen en verhoudingen tussen de geslachten: Bespreking van: Paul Verhaeghe (1998), Liefde in tijden van eenzaamheid. Drie verhandelingen over drift en verlangen. Acco, Leuven/Amersfoort. ISBN 90-334-4099-7, 207 pagina's, prijs: ƒ43,50/BEF795  127
Harry Stroeken
Lacan niet langer taboe: Bespreking van: Encore. Tijdschrift voor psychoanalyse en cultuur (nummer 1). Eburon, Delft. Abonnementen: Spinozahof 68, 1018 AN Amsterdam. Verschijnt tweemaal per jaar, 88 pagina's, prijs: ƒ 40,-per jaar  129
Annelies van Hees
Kalender  131
 
Issue 3
Redactioneel  134
Michel Thys
Het fantasma van de doodsdrift  137
Fons Van Coillie
Kortdurende psychoanalytische partnerrelatietherapie  154
Raymond Verboom
Verslagen
Verslag van het Symposium Haat van de Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie  169
Ronald van den Berg
Boeken
Dagboek van een psychoanalyse: Bespreking van: Clara Lehben (1997), Ganz geboren werden. Tagebuch einer Psychoanalyse. Haag + Herchen Verlag GmbH, Frankfurt/Main. ISBN 3-86137-550-8, 399 pagina's, prijs: 39,80 DM  177
Walter Schönau
Doodsdrift en verleiding van Freud tot Baudrillard: Bespreking van: Rob Weatherill (1998), Sovereignty of Death. Rebus Press, London. ISBN 1-900877-11-2, 222 pagina's, prijs: £ 14,99  179
Michel Thys
Met Bion uit de bocht: Bespreking van Jef Dehing (1998), Een bundel intense duisternis. Psychoanalytische opstellen rond W.R. Bion. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-738-8, 163 pagina's, prijs: BEF 795/ ƒ 45,50  183
Bien Filet
Kalender  186
 
Issue 4
Redactioneel  194
Hans Reijzer
Afscheid en welkom  197
Hans Reijzer
Is psychoanalytische preventie mogelijk?: Enkele gedachten over het voorkómen van stoornissen in de psychische ontwikkeling van kinderen  198
Eugenie Oosterhuis
De adolescent gewikt en gewogen: Psychodiagnostiek als initiële fase van een residentiële behandeling  211
Nicole Vliegen and Lut De Rijdt
Verslagen
Onnatuurlijk, psychotherapie en perversie: Studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, Kortenberg, 11 juni 1999  227
Marc H.M. Hermans
Affecten in theorie en praktijk: het 41e IPA-congres in Santiago de Chili  230
Jaap Ubbels
Psychoanalyse en Universiteit Verslag van het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Gelderse Vereniging van Psychoanalytici, 25 september 1999  234
Etty Mulder
Boeken
Van object- naar subjectrelatietheorie: Bespreking van: Roger Kennedy (1998), The Elusive Human Subject. A Psychoanalytical Theory of Subject Relations. Free Association Books, Londen/New York. ISBN 1-85343-396-9, 226 pagina's, prijs: £ 15,95  237
Michel Thys
Wat is zinvol leven? Bespreking van Harry Stroeken (1999), Zoeken naar zin. Psychotherapie en existentiële uragen. Boom, Amsterdam, ISBN 90-5352-506-8, 103 pagina's, prijs: ƒ 31,-/BEF 620  240
Marc Hebbrecht
De vroege Freud: Bespreking van: Edward Timms (Ed.) (1995), Freud and the Child Woman. The Memoirs of Fritz Wittels. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-06485-3, xii + 188 pagina's, prijs: £ 19,95, Phyllis Grosskurth (1995/1986), Melanie Klein. Her world and her work. Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 1-56821-445-6, 516 pagina's, prijs: £ 27,95, Marcel Zentner (1995), Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. ISBN 3-534-12930-X, 292 pagina's, prijs: DM 49,80, en Paul-Laurent Assoun (1995), Het Freudisme (nawoord Paul Hermans, vert. Wilfred Oranje). Boom, Assen. ISBN 90-5352-095-3, 152 pagina's, prijs: ƒ37,50  242
Henk Hillenaar
Kalender  247
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.