Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 6 (2000)

Issue 1
Redactioneel  2
Henk Hillenaar
Gedachten over de hoge ouderdom  5
Bets Frijling-Schreuder, Eugenie Oosterhuis and Jaap Dozy
Psychodynamiek van autoriteitsconflicten: een gevalsstudie  11
Johan Vereycken
Necrologie
James Innes-Smith  25
Arseen De Rijck
Verslagen
De kunst van het verliezen: een verslag van de studiedag op 29 mei 1999 van de Stichting Psychoanalytische Symposia in samenwerking met het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap  31
Froukje Slijper
Verslag studiedag Paul Moyaert: Idealisering en sublimering: Heen en weer tussen Freud en Lacan  33
Tomas Geyskens
Adolescentie en seksualiteit Verslag van de studiemiddag van het NPI, 28 januari 2000, Amsterdam  35
Margit Deben-Mager
Boeken
Psychoanalyse tussen kunst en geschiedenis: over hermeneutiek en interpreteren: Bespreking van: Elyn R. Saks (1999), Interpreting Interpretation. The Limits of Hermeneutic Psychoanalysis. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-07603-7, x + 263 pagina's, prijs: €25,00  38
Michel Thys
Zes psychoanalyses: Bespreking van: Frans Schalkwijk (1999), Het diepst van je gevoel. In psychoanalyse. Uitgeverij Balans, Amsterdam. ISBN 90-5018-435-9, 199 pagina's, prijs: ƒ 35/BEF 698  43
Marc Hebbrecht
Met hulp van Narcissus: Bespreking van: Arnold Uleyn (1999), Ego's en echo's. Opstellen over psychotherapie en religie. KSGV, Nijmegen. ISBN 90-75886-11-x, 126 pagina's, prijs: ƒ 24, 50  46
Hein de Jong
Kalender  48
 
Ontvangen  50
 
Issue 2
De innerlijke band van de psychoanalyse met de filosofie  54
Antoine Mooij
Over de geschiedenis van de kinderanalytische opleiding in Nederland  68
Henriette de Levita-Isaac
Secundaire ziektewinst: Een verwarrend begrip  80
Jacques van Egmond
Verslagen
Verslag studiedag van het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie: Patrick Vandermeersch over seksualiteit bij Jung en Freud  92
Tomas Geyskens
Boeken
Françoise Dolto aan het woord: Bespreking van: A. Dolto (1998), Kinderen aan het woord. Psychoanalyse, kind en psychose. (Met een ten geleide van Antoon Vergote. Geselecteerd, vertaald en van annotaties voorzien door Trees Traversier en Jos Corveleyn). Sun Nijmegen. ISBN 90-6168-490-0, 223 pagina's, prijs: f 34,50/BEF 690  94
Eugenie Oosterhuis
Grensverkenningen: Bespreking van: H. Gerritsma en I. Mettrop-Wurster (redactie) (1999), Kinderen en grenzen. Beschouwingen over psychoanalytische behandeling bij kinderen. Reeks Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3415-4, viii + 86 pagina's, prijs: f 28,50  97
Christine Leroy
Een troost rijker, een illusie armer: Bespreking van: A. Ladan (redactie) (1999), Troost en illusie. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-502-5, 113 pagina's, prijs: f 31,00  101
Leen Van Compernolle
Klein in Amerika: Bespreking van: Robert Caper (1999), A Mind of One's Own. A Kleinian View of Self and Object. The New Library of Psychoanalysis. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-19912-3, 165 pagina's, prijs: £ 17, 99  102
Jan Cambien
Een postume verzoening tussen Freud en Klein: Bespreking van: Robert Caper (2000), Immaterial Facts. Freud's Discovery of Psychic Reality and Klein's Development of his Work. Routledge, Londen/New York. ISBN 0-415-22084-x, xiv + 161 pagina's, prijs: £15, 99  104
Iki Halberstadt
Kalender  105
 
Ontvangen  107
 
Issue 3
Redactioneel
Psychoanalyse en psychiatrie: een dynamisch duo  110
Hans Reijzer and Guido Pieters
Psychoanalyse en Psychiatrie  113
W. van Tilburg
Psychoanalyse en evidence-based psychiatrie  124
G. Pieters
Psychiatrie en psychoanalyse in beweging: relevante kwesties  135
J. Ubbels
Psychoanalytische en psychiatrische diagnostiek bij persoonlijkheidsstoornissen  146
R. Vermote
De neurobiologische basis van de psychoanalyse  156
L. Zegerius and M. D. Waldinger
Psychiatrie en psychoanalyse: Toetsing van een egelstelling  168
H. Van Hoorde
Het voordeel van de twijfel: Het divergerende conflict als ontmoetingspunt tussen psychoanalyse en psychiatrie  178
J. K. Mokkenstorm
Kalender  185
 
Issue 4
Redactioneel  188
Hans Reijzer
Dyscivilisatie en dysmentalisatie: De ontsporing van het civilisatieproces psychoanalytisch bezien  193
Wouter Gomperts
Verslagen
Psychoanalyse en psychiatrie: Interview met professor Jacques Schotte  214
Fons Van Coillie
Bij nader inzien: verslag van het zeventiende PSU-symposium, 13 mei 2000  232
Mary Hoxe
English-speaking Weekend Conference, 13-15 oktober 2000  236
Bien Filet
Boeken
Kan het kwaad om modellen te combineren? Bespreking van: Terry Brunley Northcut en Nina Rovinelli Heller (red.) (1999), Enhancing Psychodynamic Therapy luith Cognitive Behavioral Techniques. Jason Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 0-7657-0181-2, 360 pagina's, prijs: £ 31, 95  238
Iki Halberstadt-Freud
De psychoanalyticus als autobiograaf: Bespreking van: Susie Orbach (2000), The Impossibility of Sex. Stories of the Intimate Relationship Between Therapist and Patient. Scribner, New York/Londen/Sydney/Singapore. ISBN 0-684-86426-6, 250 pagina's, prijs: $ 24,-  240
Iki Halberstadt-Freud
De dode moeder en de waanzin van de hartstocht: Bespreking van: Gregorio Kohon (red.) (1999), The Dead Mother, The Work of André Green. The New Library of Psychoanalysis 36. Routledge, Londen/NewYork. ISBN 0-415-16529-6, xv + 228 pagina's, prijs: £ 18,99  241
Tomas Geyskens
Een aanzet tot de psychologie van de migratie: Bespreking van: Salman Akhtar (1999), Immigration and Identity, Turmoil, Treatment and Transformation. Jason Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 0-7657-0232-0, 220 pagina's, prijs: £31.95  243
Hanneke Bot
De filosoof als brug naar andere disciplines: Bespreking van: Richard Wollheim (1999), On the emotions. Yale University Press, Londen. ISBN 0-300-07974-5, 269 pagina's, prijs: £19,95  248
Mariëtte Baanders
Reacties
Reactie op Tijdschrift voor Psychoanalyse 6 (3), themanummer Psychoanalyse en Psychiatrie  252
Michael Chayes
Reactie op de brief van M. Chayes  252
L. Zegerius and M. D. Waldinger
Ontijdige meditaties over evidence based medicine  253
Jan Cambien
Reactie op de brief van Jan Cambien  256
Guido Pieters
Kalender  258
 
Ontvangen  259
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.