Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 7 (2001)

Issue 1
Redactioneel  2
Frans Schalkwijk
Psychoanalyse: de berichten over mijn dood zijn (opnieuw) sterk overdreven  5
Patrick Luyten
Freuds ‘De man Mozes en de monotheïstische religie’ als autoanalytische exercitie  24
Harry Stroeken
Verslagen
Alleen of met z'n tweeën? Verslag van de studiemiddag van het NPI, 19 januari 2001, Amsterdam  35
Mary Hoxe
Boeken
Een Amerikaanse terugkeer naar Freud: Bespreking van: John A. Friedman (1998), The Origins of Self and Identity. Living and Dying in Freud's Psychoanalysis. Jason Aronson, Northvale NJ/Londen. ISBN 0-7657-0154-5, 228 pagina's, prijs: £ 31,95  38
Michel Thys
Herinneringen aan onmenselijkheid: Bespreking van: Loden Vogel (2000), Dagboek uit een kamp. Prometheus, Amsterdam. ISBN 90-5333-858-6, 188 pagina's, prijs: ƒ 36,50/BEF 665  42
Marc Hebbrecht
Empathie en psychoanalyse: een taboe doorbroken? Bespreking van: A.P.M. van Strien (1999), Empathie. Een kwaliteitsaspect van de psychoanalytische praktijk? Een exploratief onderzoek van een concept. Thela Thesis, Amsterdam. ISBN 90-5170-4887, 209 pagina's, prijs: ƒ 39,50/BEF 790  44
Anita Wydoodt
Lacans terugkeer uit Amerika: Bespreking van: B. Fink (1997), A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis. Theory and Practice. Harvard University Press, Cambridge MA/Londen, paperback 1999. ISBN 0-674-13536-9, xiii + 297 pagina's, prijs: £ 11,95 en: D. Nobus (red.) (1998), Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis. Rebus Press, Londen. ISBN 1-900877-08-2, 229 pagina's, prijs: £ 14,99  46
Antoine Mooij
Seksualiteit en identiteit: Bespreking van: Ethel Spector Person (1999), The Sexual Century. Yale University Press, Londen. ISBN 0-300-07604-5, 387 pagina's, prijs: £ 22,50  48
Frans Schalkwijk
Van hofdame tot feministe: Bespreking van: Karen Horney (1999), The Therapeutic Process: Essays and Lectures/Karen Horney. Onder redactie van en ingeleid door Bernard J. Paris. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-07527-8, 272 pagina's, prijs: £ 20,00 en: Karen Horney (2000), The Unknown Karen Horney: Essays on Gender, Culture, and Psychoanalysis. Onder redactie van en ingeleid door Bernard J. Paris. Yale University Press, New Haven/Londen. ISBN 0-300-08042-5, 362 pagina's, prijs: £ 22,50  49
Mary Hoxe
Kalender  53
 
Issue 2
Redactioneel
Een betrekkelijk lange therapie  58
Hans Reijzer
Freuds theorie van de mannelijke homoseksualiteit  64
Andreas De Block and Paul Moyaert
De stompe tanden van de kinderen: betekenissen van het nationaal-socialisme bij kleinkinderen van meelopers en daders  76
Sandra Brugger
Anders bekeken  91
Marja Rexwinkel, Joost Fransen, Robert Abraham and Wim Roelofsen
Verslagen
Wat wil de psychoanalyse niet weten? Verslag van het symposium georganiseerd door het Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16 maart 2001, Amsterdam  105
Wouter Gomperts
Verslag vierde psychoanalytische kernsymposium GGZ-instellingen Noord-Brabant en Zeeland, d.d. 3 november 2000 te Etten-Leur  107
Paul Dingemans
Boeken
Het trauma van Oedipus en de identiteit van Antigone: Bespreking van: J. Baneke, A. Ladan, N. Treurniet, M. Visser-Donker (red.) (1998), Trauma en identiteit. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3352-2, 199 pagina's, prijs ƒ: 39,90  109
Lut De Rijdt
Gemiste kans: Bespreking van: Luis A. Chiozza (1999), Why do we fall ill? The Story hiding in the body. Psychosocial Press/International Universities Press, Madison CT. ISBN 1-887841-18-0, 126 pagina's, prijs $ 27,50  111
Oscar Markx
Psychotherapie en democratie: Bespreking van: A. van Dantzig (2000), Mensen onder elkaar. Essays over geestelijke gezondheidszorg. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-525-4, 215 pagina's, prijs: ƒ 41,30/BEF 826  113
Marc Hebbrecht
De briefwisseling tussen Freud en Jung in Nederlandse vertaling: Bespreking van: S. Freud en C.G. Jung (2000), Brieven, onder redactie van W. McGuire en W. Sauerländer, bekort door A. McGlashan. Nederlandse vertaling Paul Beers en Wilfred Oranje. Lemniscaat-Boom, Rotterdam. ISBN 90-5637-257-2, 374 pagina's, prijs: 54, 50/BEF 1000  116
Harry Stroeken
Herbronning van de objectrelatietheorie: Bespreking van: N.J. Skolnick en D.E. Scharff (red.) (1998), Fairbairn Then and Now. The Analytic Press, Hillsdale NJ/Londen. ISBN 0-88163-262-7, 287 pagina's, prijs: £ 35,95  119
Arseen De Rijck
Uitgebreidheid ten koste van uitdieping: Bespreking van: Harry Stroeken en anderen (2000), Nieuw psychoanalytisch woordenboek. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-617-x, 271 pagina's, prijs: 49, 55/BEF 910  121
Roland Pierloot
Taal en lichaam bij Lacan: Bespreking van: Philippe Van Haute (2000), Tegen de aanpassing. Lacans ‘ondermijning’ van het subject. SUN, Nijmegen. ISBN 90-6168-584-2, 252 pagina's, prijs: ƒ 44,50/BEF 890  122
Michel Thys
Bang in 't verlangen gezien te worden: Bespreking van: Nicole Vliegen en Patrick Meurs (red.) (1998), Het Voorjaarsontwaken. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-874-0, 157 pagina's, prijs: ƒ 43,00/BEF 745  125
Jan Vandeputte
Het perpetuum mobile van de interpretatie: Bespreking van: Susanne Widmaier-Haag (1999), Es war das Lächeln des Narziß. Die Theorien der Psychoanalyse im Spiegel der literaturpsychologischen Interpretationen des ‘Tod in Venedig’. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mertens. Königshausen & Neumann, Würzburg. ISBN 3-8260-1485-5, 214 pagina's, prijs: DM 36,00  128
Walter Schönau
Kalender  132
 
Mededeling: Prijs ‘Frans Hoornaert’  133
 
Issue 3
Redactioneel
Wat willen psychoanalytici niet weten?  138
Eugenie Oosterhuis
Hoe (on)vrij is een associatie van psychoanalytici?  143
Jan Cambien
Weerspannig achter de bank: Wat wil de psychoanalyticus niet weten?  154
Henk de Meij
Psychoanalyse als wetenschap: wat wil zij niet weten?  166
Willem van Tilburg
Wat wil de psychoanalyse niet weten? Antwoord: dat de vader het symptoom is waarlangs het onbewuste toegedekt wordt  179
Paul Verhaeghe
Boeken
Niet zo intrigerend… Bespreking van H.M.J.A. Gerritzen (red.) (2001), Adolescentie en seksualiteit. Psychoanalytische beschouwing over een intrigerende levensfase. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3613-0, 90 pagina's, prijs ƒ 29,90/13,37 Euro  192
Leen Van Compernolle
Een opknapbeurt van de freudiaanse fundamenten: Bespreking van: Joseph Sandler, Alex Holder, Christopher Dare en Ursula Dreher (1998), Freud's Models of the Mind, an Introduction. International Universities Press, Madison. ISBN 0-8236-2049-2, xvi + 203 pagina's, prijs: $ 32,50  193
Arseen De Rijck
Kalender  197
 
Issue 4
Redactioneel
11 en 12 september 2001  200
Hans Reijzer
Welke invloed heeft kennis van de psychoanalyse op het literaire schrijfproces?  206
Walter Schönau
Beschouwingen over regressie op afdelingsniveau  221
Marc Hebbrecht
Vignetten
Afscheid  233
Harry Stroeken
Verslagen
Verslag van het Psychoanalytisch Symposium Utrecht 7 april 2001  237
Jan van de Sande
Liefdesverklaringen. Psychoanalytische beschouwingen over liefde en passie. Lustrumstudiedag (15 jaar) van de WPT, 8 juni 2001 te Kortenberg  239
Leen Van Compernolle
Boeken
Het theater van de hysterie: Bespreking van: Christopher Bollas (2000), Hysteria. Routledge, New York. ISBN 0-415-22033-5, 192 pagina's, prijs: £ 16,99  242
Frans Schalkwijk
Vier recensies: Bespreking van: Samuel M. Stein (red.) (1999), Beyond Belief. Psychotherapy and Religion. Karnac Books, Londen. ISBN 1-85575-186-0, 203 pagina's, prijs: £18,95  243
Henk Hillenaar
Bespreking van: Jaap Bos (2001), Een eeuw Freud. Met het oog op de geschiedenis. Boom, Amsterdam. ISBN 90-5352-683-8, 200 pagina's, prijs: ƒ 38,55/€ 17,50  244
Henk Hillenaar
Bespreking van: Allen Wheelis (1999), The Listener. A Psychoanalyst Examens His Life. Norton, New York. ISBN 0-393-04783-0, 256 pagina's, prijs: £ 19,95  245
Henk Hillenaar
Bespreking van: Michael C. Finke en Carl Niekerk (red.) (2000), One Hundred Years of Masochism. Literary Texts, Social and Cultural Contexts. Rodopi, Amsterdam/Atlanta. ISBN 90-420-0657-9, viii + 215 pagina's, prijs: ƒ70,-/$ 30,-  246
Henk Hillenaar
Kalender  248
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.