Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 8 (2002)

Issue 1
Redactioneel
De stand van zaken  2
Hans Reijzer
De perverse subjectstructuur: een kwestie van verhouding  5
Paul Verhaeghe
Over subjectiviteit in de psychoanalyse  23
Harry Stroeken
Freuds ambivalentieconcept (1892-1915)  32
Patrick Meurs, Gaston Cluckers and Jozef Corveleyn
Verslagen
Studiedag ‘Ethiek in klinische psychotherapie’, Pittem, 27 september 2001  47
Ludi Van Bouwel
Impressie van de NVPP-studiedag 8 november 2001  51
Irene Sallaerts-Boonekamp
Symposium ‘Psychoanalyse en Poëzie’, Amsterdam, 17 november 2001  53
Marc Franchoo
Spreken en gesproken worden. Psychoanalyse en psychosen  54
Freek Dhooghe
Boeken
Is geloven gek? Bespreking van: S. Ypma (2001), Tussen God en gekte. Een studie over zekerheid en symbolisering in psychose en geloven. Boekencentrum, Zoetermeer. ISBN 90-239-1154-7, 255 pagina's, prijs: € 23,40  57
Eddy de Klerk
Freud als mens en als patiënt: Bespreking van: Jürg Kollbrunner (2001), Der kranke Freud. Klett-Cotta, Stuttgart. ISBN 3-608-91032-8, 437 pagina's, prijs: € 30,00  60
Walter Schönau
Klinische psychotherapie: Bespreking van: C. Janzing, A. van den Berg en F. Kruisdijk (red.) (2000), Handboek voor Milieutherapie. Van Gorcum, Assen, ISBN 90-232-3524-X, 226 pagina's, prijs: € 26,99  64
Han Blankstein
Kalender  68
 
Issue 2
Redactioneel  70
Hans Reijzer
Vrijheid en angst Over Kierkegaards angsttheorie  77
Willem Ietswaart
Freuds ambivalentieconcept (1916-1940)  93
Patrick Meurs, Gaston Cluckers and Jozef Corveleyn
Verslagen
‘Over rechte paden en kronkelige wegeltjes’: kinderontwikkeling en psychopathologie, Verslag van de studiedag met prof. dr. Robert Emde, op 12 maart 2002, georganiseerd door het Centrum voor Kinderpsychotherapie van de Katholieke Universiteit Leuven  110
Irene Mettrop
Studiemiddag psychoanalytische ontwikkelingstherapie bij kinderen: een nieuw élan in de (kinder) psychoanalyse?  113
Frans Stortelder
Boeken
Dromen: nachtmuziek of wetenschap? Bespreking van: Mark J. Blechner (2001). The Dream Frontier. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0-88163-224-4, 324 pagina's, prijs: € 41, 95, en van Paul Lippmann (2000). Nocturnes. On listening to Dreams. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0-88163-243-0, 264 pagina's, prijs: € 37,95  118
Frans Schalkwijk
Dieptehermeneutisce literatuuranalyse: Bespreking van: Achim Würker, Sigrid Scheifele, Martin Karlson (1999). Grenzgange: Literatur und Unbewußtes. Zu Heinrich von Kleist, E.T.A. Hofmann, Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 3-8260-1501-0, 147 pagina's, prijs: € 20,35  119
Walter Schönau
Niets menselijker dan angst: Bespreking van: G. Glas (2001). Angst. Beleving, Structuur, Macht. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-526-2, 191 paginas, prijs: € 14,10  122
Guy Verbruggen
Vrouwen onder elkaar: Bespreking van: Jacqueline Godfrind (2001). Comment la féminité vient aux femmes. Épîtres. Parijs: Presses Universitaires de France. ISBN 2-13-051423-5, prijs: € 16,50  123
Marc Hebbrecht
Korte therapie, een aanklacht tegen dogmatisme en orthodoxie? Bespreking van: Tom Berk (2001). Handboek Korte Psychodynamische Psychotherapie. Context, Theorie en Praktijk. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-687-0, 320 pagina's, prijs: € 29,50  127
Marc Hebbrecht
Voor u gelezen: 15 psychoanalytische conversaties! Bespreking van: P.L. Rudnytsky (2000). Psychoanalytic Conversations. Interviews with Clinicians, Commentators and Critics. Hillsdale NJ/Londen: The Analytic Press. ISBN: 0-88163-328-3, 347 pagina's, prijs: € 46,50, en van A. Molino (1997). Freely Associated, Encounters in Psychoanalysis with Christpher Bollas, Joyce McDougall, Michael Eigen, Adam Phillips, Nina Coltart. Londen/New York: Free Association Books. ISBN 1-85343-386-1, 209 pagina's, prijs: € 15,95  130
Eugenie Oosterhuis
Opnieuw ‘Wass wil das Weib?’ Bespreking van: Frans Schalkwijk (2001). Vrouwenlevens. Uit de praktijk van een psychotherapeut. Amsterdam: Balans. ISBN 90-5018-559-2, 222 pagina's, prijs: € 15,90  134
Patricia Heath
Reacties
Over subjectiviteit in de psychoanalyse Reactie op H. Stroeken (2002), Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7 (1), 23-31  136
Theo Festen
Kalender  138
 
Issue 3
Redactioneel  142
Frans Schalkwijk
Psychotische jongeren en het residentiële behandelteam: Therapeutische en contraproductieve aspecten van de tegenoverdracht  145
Nicole Vliegen and An Fransen
Over overdracht, identiteit en innerlijke afstand  157
Henk Hillenaar
Ik-ideaal en ideaal-Ik: Een lacaniaanse benadering  173
Bram Vervliet, Patrick Luyten and Jozef Corveleyn
Boeken
Lacan voor beginners: Bespreking van: J. Schokker en T. Schokker (2000). Extimiteit. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-382-0, 315 pagina's, prijs: € 19,75  187
Marc Hebbrecht
Bij Rosenfeld in supervisie: Bespreking van: Franco De Masi (red.) (2001). Herbert Rosenfeld at work. The Italian seminars. Londen: Karnac. ISBN 185575-264-6, 236 pagina's, prijs: £ 22,50  190
Marc Hebbrecht
Alleen dromen: Bespreking van: J.M. Quinodoz (1993). The Taming of Solitude. Separation Anxiety in Psychoanalysis. The New Library of Psychoanalysis 20. Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-09154-3, 244 pagina's, prijs: £ 18,99, en van: J.M. Quinodoz (2002). Dreams That Turn Ouer a Page. Paradoxical Dreams in Psychoanalysis. The New Library of Psychoanalysis 43. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-265-7, 120 pagina's, prijs: £ 16,99  192
Eugenie Oosterhuis
Autisme: Bespreking van: Anne Alvarez en Susan Reid (red.) (1999). Autism and Personality - Findings from the Tavistock Autism Workshop. Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-14602-x, 264 pagina's, prijs: £ 18,99  193
Trees Traversier
Hoe bevindingen uit empirisch onderzoek de psychoanalytische praktijk kunnen beïnvloeden: Bespreking van: A. Ladan (2000). Het wandelend hoofd. Over de geheime fantasie een uitzondering te zijn. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-568-8, 191 pagina's, prijs: € 19,50  195
Rudi Vermote
Over complexiteitstheorie, chaos en complexen: Bespreking van: S.R. Palombo (1999). The emergent ego. Complexity and coevolution in the psychoanalytic process. Madison CT: International Universities Press. ISBN 0-8236-1666-5, 395 pagina's, prijs: $ 65,00  197
Guy Verbruggen
Kalender  199
 
Issue 4
Redactioneel
Goud, zilver en koper  202
Frans Schalkwijk
Hoe moeders in beeld blijven: Robert Emdes visie op de ontwikkeling van moederbeelden en zelfrepresentaties  205
Nicole Vliegen, Patrick Meurs and Gaston Cluckers
Culturele instincten: Een alternatief voor de psychodynamica van de sublimering  222
Andreas De Block
Verslagen
Het achtste congres van de WAIMH, 16-20 juli 2002 te Amsterdam  235
Jaap Ubbels
De ezel en de steen - over psychoanalyse en herhaling: negentiende PSU-symposium, 1 juni 2002  238
Johanna Kessler
Verbeelding en fantasie: psychoanalytische en filosofische perspectieven Verslag van het vierde internationale congres van het Centrum voor Psychoanalyse en Wijsgerige Antropologie (KU Nijmegen/KU Leuven)  241
Pieter Adriaens
Boeken
Hoe meten om iets te weten te komen? Bespreking van: Adriaan van't Spijker (2001). Personality development as predictor of psychological distress in patients suspected of lung cancer or esophageal cancer. Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam.  243
Leo Gualthérie van Weezel
Een grensgeschil tussen ouder en kind: Bespreking van: S. Frisch (red.) (2001). Psychoanalysis and psychotherapy. The controversies and the future. Londen: Karnac. ISBN: 1-8555-266-2, 154 pagina's, prijs: £ 19,99  245
Eddy de Klerk
Tegenoverdracht: gedachten over voor en tegen: Bespreking van: Peter Carnochan (2001). Looking for ground. Countertransference and the problem of value in psychoanalysis. Hillsdale: The Analytic Press. ISBN 0-881-63324-0, 417 pagina's, prijs £48,50  247
Guy Verbruggen
Film als projectie van angsten en verlangens: Bespreking van: Glen O. Gabbard (red.) (2001). Psychoanalysis and Film. Londen/New York: Karnac Books. ISBN: 1-85575-275-1, 239 pagina's, prijs: £ 19,99  250
Solange Leibovici
Psychoanalyse en zelfhulp: Bespreking van: Ingeborg Bosch (2000). De herontdekking van het ware zelf. Nieuwe inzichten en praktische oefeningen. Past Reality Integration therapie (2e herziene druk, 2001). Houten: Van Holkema & Warendorf. ISBN 90-269-2346-5, 264 pagina's, prijs: € 14,50  253
Gertie Bögels
Het moederland, een plaats om naar terug te keren in de therapeutische relatie: Bespreking van: Nicole Vliegen en Christine Leroy (red.) (2001). Het Moederland? De uroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie. Leuven/Apeldoorn: Acco. ISBN 90-334-4803-3, 160 pagina's, prijs: € 22,02  255
Christine Franckx
Godsdienst, desillusie en agressie: Bespreking van: James W. Jones (2002). Terror and transformation. The ambiguity of religion in psychoanalytic perspective. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-193-6, ix + 130 pagina's, prijs: £ 12,99  256
Patrick Vandermeersch
Over personages en verhalen: Bespreking van: A. Ferro (2002). In the analyst's consulting room. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-222-3, 164 pagina's, prijs: £ 15,99  258
Marc Hebbrecht
Helder en hard als glas: Bespreking van: Antoine Mooij (2002). Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-765-6, 206 pagina's, prijs € 19,95  260
Harry Stroeken
Kalender  261
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.