Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 9 (2003)

Issue 1
Redactioneel  2
Frans Schalkwijk
Moderne opvattingen over dromen  4
Guy Verbruggen
Over de rol van de puberteit als biologische rots in Freuds metapsychologie  17
Tomas Geyskens
Gefixeerde pathologische rouw  27
Marc Hebbrecht
Verslagen
Studiedag over mentalisatie van de VVPT, Kortenberg, 14 juni 2002  41
Veerle Jans
The English Speaking Weekend Conference on Love Verslag van het studieweekend, georganiseerd door The British Psychoanalytic Society, Londen, 12 en 13 oktober 2002  42
Marc Hebbrecht
Psychoanalyse en politiek - (In)tolerantie in de samenleving Verslag van het symposium van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur te Brugge, 9 november 2002  44
Walter Schönau
Verslag van het lustrumcongres ‘Psychoanalytische bewegingen: drie generaties, drie verenigingen - één opleiding’  46
Yteke Hettinga
Boeken
Schilderen en schrijven vanuit de depressie: Bespreking van: Henk Conradi (2002). Vincent van Gogh. Verborgen aspecten van zijn levensverhaal. Haren: Boomker. ISBN 90-71809-60-9, 216 pagina's, prijs: € 30,00  49
Henk Hillenaar
Vaders en moeders: Bespreking van: Judith Trowell en Alicia Etchegoyen (2002). The Importance of Fathers, a Psychoanalytic Re-evaluation. The New Library of Psychoanalysis, 42. Hove/Philadelphia: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-173-x, 256 pagina's, prijs: € 17,99, en van: Erna Furman (2001). On Being and Having a Mother. Madison CT: International Universities Press. ISBN 0-8236-3732-8, 242 pagina's, prijs: $ 29,95  51
Eugenie Oosterhuis
Psychodrama in Italië, con sentimento: Bespreking van: Wilma Scategni (2002). Psychodrama, Group Processes and Dreams. Archetypal Images of Individuation. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-161-8, 168 pagina's, prijs: £ 30,00  55
Guy Verbruggen
Een ander perspectief: Bespreking van: Marianne Brentzel (2002). Anna O. - Bertha Pappenheim. Biographie. Göttingen: Wallstein Verlag. ISBN 3-89244-445-5, 319 pagina's, prijs: € 28,00  56
Harry Stroeken
Van het een op het ander: Bespreking van: Michael Rustin (2001). Reason and Unreason. Psychoanalysis, Science and Politics. Disseminations: Psychoanalysis in Contexts (red. Anthony Molino). Londen/New York: Continuum. ISBN 0-8264-5578-6, 248 pagina's, prijs: £ 16,99  57
Harry Stroeken
Addictie en a-dictie: Bespreking van: R. Loose (2002). The subject of addiction. Psychoanalysis and the administration of enjoyment. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-299-9, 308 pagina's, prijs: £ 32,40  58
Ronny Vandermeeren
Een freudo-lacaniaanse achtergrondtheorie voor klinische psychopathologie: Bespreking van: Paul Verhaeghe (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Leuven/Leusden: Acco. ISBN 90-334-5139-5, 419 pagina's, prijs: € 36,50  59
Rudi Vermote
Reacties
Een overmaat aan schaduw in een antropologische ontsluiting van de psychoanalyse Een kritisch antwoord aan Willem Ietswaart  62
Guus Labooy
Repliek  64
Willem Ietswaart
Kalender  66
 
Issue 2
Redactioneel  70
Frans Schalkwijk
Essayprijsvraag
De jury spreekt  72
Frans Schalkwijk
Zwijgen of spreken: het problematische vertoog van de psychoanalyse  73
Desanka Kempers
Zwijgen of spreken?  77
Walter Schönau
De autoriteit van de psychoanalyse  80
Johan Schokker
Hechtingstheorie en psychoanalyse  84
Jaap Ubbels
Reflecties over empathie  99
Abraham de Blécourt
Verslagen
Verslag van de internationale conferentie Natura Artis Magistra: (Un)conscious animals as teachers of Short-Term Dynamic Psychotherapy (STDP)  111
Jan Baas
Symposiumverslag ‘Het geweten’ 1 november 2002, 's-Hertogenbosch  113
Guido Wetzer
Psyche; wat gebeurt er in een psychoanalytische behandeling?  115
Mirjam Plomp
Boeken
Een nieuw model voor de psychoanalyse? Bespreking van: Peter Fonagy, Gyorgy Gergely, Elliot Jurist & Mary Target (2002). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. New York: Other Press. ISBN 1-892746-34-4, 577 pagina's, prijs: $ 65  117
Frans Stortelder
Schatgraven in de spreekkamer: Bespreking van: Judith Edwards (red.) (2001). Being alive. Building on the work of Anne Alvarez. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-131-6, 210 pagina's, prijs: £ 16,99  119
Nelleke Nicolaï
De analytische ethiek uitgedaagd: Bespreking van: Anthony Molino en Christine Ware (red.) (2001). Where Id was. Challenging Normalization in Psychoanalysis. Londen/New York: Continuum. ISBN 0-8264-5580-4, 248 pagina's, prijs: £ 16,99  121
Rudy Meurs
Bij een jungiaan in therapie: Bespreking van: David Sedgwick (2001). Introduction to Jungian Psychotherapy. The Therapeutic Relationship. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 0-415-18340-5, 181 pagina's, prijs: £ 12,99  123
Marc Hebbrecht
The house of the psychopath, fundament en façade: Bespreking van: J. Reid Meloy (2001). The Mark of Cain. Psychoanalytic Insight and the Psychopath. Hillsdale NJ/Londen: The Analytic Press. ISBN 0-88163-310-0, 353 pagina's, prijs: £ 46,50  123
Daan Daniëls
De psychoanalyticus als historicus: Bespreking van: Roger Kennedy (2002). Psycho analysis, History and Subjectivity. Now of the Past. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-261-4, vi + 189 pagina's, prijs: £ 15,99  126
Michel Thys
Drinken en klinken: Bespreking van: Wolf-Detlef Rost (2001). Psychoanalyse des Alkoholismus. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN 3-608-95459-7, 275 pagina's, prijs: € 22,50  127
Marc Hebbrecht
Van verhaal naar dialoog: Bespreking van: Peter Rober (2002). Samen in therapie. Gezinstherapie als dialoog. Leuven/Leusden: Acco. ISBN 90-334-5103-4, 197 pagina's, prijs: € 22,20  128
Inès Valina Griëra
Tegenoverdracht worldwide: Bespreking van: Robert Michels, Liliane Abensour, Claudio Laks Eizirik & Richard Rusbridger (red.) (2002). Key Papers on Countertransference. International Journal of Psychoanalysis Key Papers Series. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-961-6, 149 pagina's, prijs: £ 16,99  128
Guy Verbruggen
Kalender  130
 
Issue 3
Redactioneel  134
Frans Schalkwijk
Het trauma van Freuds besnijdenis  136
Eddy de Klerk
Baarmoedernijd: een miskend gevoel  153
Eugenie Oosterhuis
Vignetten
Een fraaie begindroom  165
Harry Stroeken
Verslagen
Tweede congres nieuwe stijl van de European Psychoanalytical Federation, 24-27 april 2003  168
Marc Hebbrecht
Boeken
Jung in Japan: Bespreking van: Polly Young-Eisendrath & Shoji Muramoto (2002). Awakening and Insight. Zen Buddhism and Psychotherapy, Hove: Brunner-Routledge. ISBN 0-415-21794-6, 275 pagina's, prijs: €16,99  171
Patrick Vandermeersch
Geen vragen alstublieft: Bespreking van: Edith Gould en Sandra Kiersky (2001). Sexualities Lost and Found. Lesbians, Psychoanalysis, and Culture. Madison CT: International Universities Press. ISBN 0-8236-6062-1, 307 pagina's, prijs: $ 32,95  172
Leen Van Compernolle
Esther Bick en de psychoanalytische babyobservatie: Bespreking van: Andrew Briggs (red.) (2002). Surviving Space. Papers on Infant Observation. The Tavistock Clinic Series. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-292-1, 310 pagina's, prijs: € 16,99  174
Gertie Bögels
Hoe je naar kinderen kunt kijken: Bespreking van: Rose Edgcumbe (2000). Anna Freud, A View of Development, Disturbance and Therapeutic Techniques. Londen: Routledge. ISBN 0-415-10200-6, 256 pagina's, prijs: € 15,99, en van: Kahr, Brett (red.) (2002), The Legacy of Winnicott, Essays on Infant and Child Mental Health. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-236-0, 178 pagina's, prijs: € 19,99, en van: Lesley Caldwell (red.) (2002?). The Elusive Child. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-296-4, 220 pagina's, prijs: € 19,99  176
Eugenie Oosterhuis
Why the Super-Ego is Your Amigo: Bespreking van: Simon Critchley (2002). On Humour. Thinking in Action (red. Simon Critchley & Richard Kearney). Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-25121-4, 132 pagina's, prijs: £ 7.99  179
Walter Schönau
Een eerste kennismaking met Donald Meltzer: Bespreking van: Silvia Fano Cassese (2002). Introduction to the world of Donald Meltzer. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-911-X, 124 pagina's, prijs: € 25,58, en van: Margaret Cohen & Alberto Hahn (red.) (2000). Exploring the world of Donald Meltzer. A Festschrift. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-240-9, 229 pagina's, prijs: € 39,20  181
Marc Hebbrecht
Psychoanalyse als cultuurtheorie - een didactische inleiding: Bespreking van: Henk de Berg (2003). Freud's Theory and Its Use in Literary and Cultural Studies. An Introduction. Studies in German Literature, Linguistics, and Culture onder redactie van James Hardin. Rochester NY/Woodbridge: Camden House. ISBN 1-57113-2540-6, 155 pagina's, prijs: $ 60,00  184
Walter Schönau
Het zelf vanuit de sociale psychologie: Bespreking van: Constantine Sedikides, Marilynn B. Brewer (red.) 2001. Individual self, relational self collective self. Philadelphia: Psychology Press. ISBN 0-86377-687-6, 341 pagina's, prijs: £ 19,95  185
Nynke Colijn
Herstel van verbindingen: Bespreking van: Renos Papadopoulos (red.) (2002). Therapeutic care for refugees. No place like home. The Tavistock Clinic Series. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-283-2, 319 pagina's, prijs: £ 16,99  186
Ans van Blokland
Kalender  188
 
Issue 4
Redactioneel
Diversiteit  190
Frans Schalkwijk
Indicatiestelling voor psychoanalyse en het Ontwikkelingsprofiel  192
Quin van Dam and Robert Abraham
Schaamte: de emotie bij negatieve zelfevaluatie  208
Frans Schalkwijk
Verslagen
PSU-symposium 10 mei 2003  222
Barbara Swart
Ouderwensen, kinderdromen  224
Bart Laps
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Studiedag NVPP, 6 juni 2003  225
Ad Gerritsen
Psychoanalytic psychotherapy in our time - when, where and for whom? EFPP-congres, 4-6 juli 2003 te Stockholm  227
Dorien Philipszoon and Marijke Sontrop
Over tijgers, kastelen, juwelen en toverwoorden. Klinische psychotherapie tussen wetenschap en kunst, Pittem 25 september 2003  229
Guy Verbruggen
Boeken
Psychoanalyse en hermeneutiek: Bespreking van: Karl Simms (2003). Paul Ricoeur. Londen/New York: Routledge. ISBN 0-415-23637-1, 155 pagina's, prijs: £ 8, 99  232
Solange Leibovici
Jacobs ladder: Bespreking van: Josephine Klein (2003). Jacob's ladder: essays on experiences of the ineffable in the context of contemporary psychotherapy. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-85575-936-5, 279 pagina's, prijs: € 36  234
Piet Decoster
Freud tussen vader en moeder: Bespreking van: Louis Breger (2000). Freud. Darkness in the Midst of Vision. New York/Toronto: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-07858-1, 472 pagina's, prijs: $ 18,95  234
Henk Hillenaar
Dromen in meervoud: Bespreking van: W. Gordon Lawrence (2003). Experiences in Social Dreaming. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-916-0, 290 pagina's, prijs: £ 22,50  236
Guy Verbruggen
Ethiek à la Lacan: Bespreking van: Marc De Kesel (2002). Eros & ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII. Leuven/Leusden: Acco. ISBN 90-334-4903-X, 314 pagina's, prijs: € 32,10  236
Max Lauteslager
Waarom mannen naar de hoeren gaan: Bespreking van: Celia Harding (red.) (2001). Sexuality, psychoanalytic perspectives. Hove: Routledge. ISBN 0-415-22097-1, 201 pagina's, prijs: £ 15,95  238
Maria Nicolaï-van Swaaij
Variaties op Fairbairn: Bespreking van: Frederico Pereira & David E. Scharff(red.) (2002). Fairbairn and Relational Theory. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-273-5, 264 pagina's, prijs: € 36  240
Marc Hebbrecht
Psychoanalyse als deconstructivisme: Bespreking van: Nicholas Royle (2003). Jacques Derrida. Londen/New York: Routledge. ISBN o-415-22-931-6, 185 pagina's, prijs: £ 8,99  242
Jos de Kroon
Freuds techniek: as you like it: Bespreking van: Steven J. Ellman (2002). Freud's Technique Papers. New York: Other Press. ISBN 1-59051-011-9, 381 pagina's, prijs: $ 30,00  243
Leo Ruelens
Sympathiek, maar weinig nieuws: Bespreking van: Katja Behling (2002). Martha Freud. Die Frau des Genies. Voorwoord: Anton W. Freud. Berlijn: Aufbau Taschenbuch Verlag. ISBN 3-7466-1858-4, 266 pagina's, prijs: € 8,50  245
Harry Stroeken
Reacties
Reactie op: Eddy de Klerk, Het trauma van Freuds besnijdenis (2003-3, p. 136-152)  246
Hans Reijzer
Castratieangst? Van wie?  249
Michael Chayes
Repliek  251
Eddy de Klerk
Reactie naar aanleiding van de brieven van Reijzer en Chayes  255
Frans Schalkwijk
Erratum  255
 
Psychoanalyse op het web  256
Antonie Ladan
Kalender  258
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.