Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Frisch, S. Frisch-Desmarez, C. (2011). İçsel Ebeveyn Çifti Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 3:105-122.
    

(2011). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 3:105-122

İçsel Ebeveyn Çifti Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler Language Translation

Serge Frisch ve Christine Frisch-Desmarez

(Son hali 23 Eylül 2009'da kabul edilmiştir.)

Bazı hastalar bir eşle uzun vadeli bir ilişkide bulunamazlar. Bu ilişki meselelerini açıklamak için kendi içsel gerçeklikleri yerine dışsal gerçeklikle ilgili sebeplere başvururlar. Yazarlar kendilerini, içsel çift kavramını kuramlaştırmak üzere bir ilk denemeye sevk eden bazı klinik örnekler sunmaktadır: Bazı hastalar kendilerini bir çiftin parçası olarak görecekleri olumlu bir temsili içselleştirmeyi başaramazlar. Psikanalistler baba ve anneyi (ya da onların içsel temsilcilerini) “içsel bir çift” olarak birleştirerek tek bir nesne olarak değil, farklılaşmış ve tamamlayıcı ayrı varlıklar olarak düşünme eğilimindedir. Yazarların görüşüne göre bir içsel ebeveyn çifti, bebek tarafından farklı içsel nesneler kılığında da içselleştirilir. Dolayısıyla içsel ebeveyn çifti sadece baba artı anne toplamının ötesine geçen karmaşık bir yapı olarak görünür. Bu hastaların nevrotik cilasının altında, ağır hasarlı içsel ebeveyn ya da içsel ebeveyn çifti temsilleri vardır. İstikrarlı ve üretken bir içsel ebeveyn çiftiyle özdeşleşim kuramadıkları için psikanalitik çifte de saldırma eğilimindedirler. Nesne-olarakiyi-uyumlu-bir-çifti içselleştirme yolunda karşılaştıkları zorluğun sebeplerinden biri, Oidipus nitelikli alandaki erken çarpıtmalar olabilir.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.