Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Houzel, D. (2013). Bebek Gözlemi ve Fransız Modeli. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 5:141-165.

(2013). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 5:141-165

Bebek Gözlemi ve Fransız Modeli Language Translation

Didier Houzel

(Son hali 15 Ağustos 2011'de kabul edilmiştir.)

Uluslararası Psikanaliz Birliğine bağlı Fransız cemiyetlerinin psikanaliz eğitimlerinde, diğer ülkelerin kimi cemiyetlerinin aksine bebek gözlemine hiç yer verilmez. Hatta bebek gözlemi önde gelen Fransız kuramcılarının sert eleştirilerine hedef olmuştur. Bebek gözleminin mahkûm edilmesini ve eğitim programında bebek gözlemine yer verilmemesini açıklamak için öne sürülen nedenlerin ardında doğrudan Freud'cu keşfın ve onun ampirik olmaktan çok idealist olan yorumlamasının doğası yatıyor. Yazar bir yandan bu nedenleri tartışırken, bir yandan da ampirizme referans ile deneysel olana referans arasında sık rastlanan karışıklığa dikkat çekiyor. Fransız modelinde metapsikolojinin psikolojikleştirilerek saptırılması ve ruhsal gerçekliğin inkârı korkusu, adayın süpervizyonlar nedeniyle uzayan psikanalizi sırasında ağırlığın kişisel analitik deneyime verilmesine yol açar. Burada metapsikoloji ya da onunla bağlantılı diğer disiplinlere yönelik akademik nitelikli bir öğrenme süreci dışlanır. Esther Bick'in yönteminin ampirizmi ile gelişimsel araştırmalarda deneysel süreçlere başvurulması arasındaki karışıklık, bebek gözlemine yer vermeyi ve onun eğitim açısından değerinin tanınmasını engeller. Bebek gözleminin eğitim açısından değeri, yeni bilgiler edinme ya da metapsikolojik modelleri sınamadaki yararından ziyade bir psikanalitik gözlem biçimi geliştirme ve adayın kapsayıcılık yetilerini artırmadaki yararından kaynaklanır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.