Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bırksted-Breen, D. (2017). 6 Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 9:121-139.

(2017). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 9:121-139

6 Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni Language Translation

Dana Bırksted-Breen

24 Eylül 2015'te yayına kabul edilmiştir.

Yazar klinik malzeme kullanarak “bioküler” dikkat biçimini ele almaktadır, bu tür dikkatin bir kutbu hayallemenin ruhsal sürecine diğer kutbu ise “analiz etmeye” dayanır. Bioküler dikkat biçimi, “gölgede” kalmış veya temsil edilmemiş deneyimlerin öne çıkacağı, önce resimsel sonra fikirsel olarak şekillendirileceği ruhsal alanın geliştirilmesi için gereklidir. Bu ise farklı zaman ve uzamların açık, mantıklı ve açıklayıcı olanın içine düşmeden muğlaklığının beslenmesini ve orada kalınmasını zorunlu kılar. Psikanalistin bir taraftan “gerçek hayatta örneği olmayan” bir durum içerisinde analitik “yangını” sürdürürken bir taraftan da “öteki” olan şeye, görünürde şimdi ve burada olandan başka, sadece “sen ve ben”den başka olana yer açmasını gerektirir; görünür olmayan şeye göre azami şekilde düzenlenmiş bir yerdir bu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.