Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Perelberg, R.J. (2017). 7 Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar: Çerçeveleyen Yapı ve Analitik Ortamdaki Temsili. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 9:141-159.
    

(2017). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 9:141-159

7 Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar: Çerçeveleyen Yapı ve Analitik Ortamdaki Temsili Language Translation

Rosıne Jozef Perelberg

30 Nisan 2016'da yayına kabul edilmiştir.

Bu makale, haftada beş seansla analize devam etmiş bir hastanın varsanımsı deneyimlerinin anlamını incelemektedir. Yazar düşüncelerini André Green'in çerçeveleyen yapının ve olumsuz varsanının zihnin yapılanmasındaki rolü üzerine düşüncelerine dayandırmaktadır. Aktarım ve karşıaktarımın anlaşılması, analitik süreçte anlamın oluşmasında ve dönüşümlerin gerçekleşmesinde büyük önem taşımıştır. Yazar klinik bir örneğin ayrıntılı analizi üzerinden, Bion'un histerik varsanılarla psikotik varsanılar arasında yaptığı ayrımı incelemekte ve ikisi arasındaki farklara dair kendi hipotezini kurmaktadır. Makale, psikotik varsanıların yaşamla ölüm arasında bir çatışmayı ifade ettiklerini, histerik varsanıda ise çatışmanın sevgiyle nefret arasında olduğunu öne sürer. Makalede ayrıca, analitik karşılaşmanın dramatik doğası üzerine bazı düşünceler de yer almaktadır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.