Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (1999). Perverzní přenosy: Původní klinické práce. Rev. psychoanal. psychoter., 1(1):32-37.

(1999). Revue psychoanalytická psychoterapie, 1(1):32-37

Pùvodní klinické práce

Perverzní přenosy: Původní klinické práce

Michael Šebek, CSc.

Všechny úvahy o perverzních přenosech zahrnují myšlenku, že perverse nebo lépe perversní pacienti vytvářejí ve vztahu k analytikovi zvláštní formu přenosu, který lze nazvat v duchu diagnózy přenosem perverzním. Místo pojmu přenosová neuróza užíváme pak termín přenosová perverze. Freud použil termín přenosová neuróza ve dvou významech: v plurálu přenosové neurózy stály v opozici proti narcistickým neurózám. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že přenosové neurózy byly stavu rozvinout přenos, zatímco narcistické neurózy, kam Freud řadil psychózy, takovou schopnost neměly. Pojem přenosová neuróza, který Freud poprvé použil až v r. 1914, označoval tedy současně analyzovatelnost - možnost léčení neurózy analytickou technikou. Freud tehdy napsal, že v průběhu analýzy poskytuje analytik pacientovi nový přenosový význam jeho symptomů a tím nahrazuje jeho běžnou neurózu za neurózu přenosovou, z níž je možno ho léčit terapeutickou prací.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.