Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Sandell, R. Blomberg, J. Lazar, A. Carisson, J. Broberg, J. Schubert, J. (2001). Rozdíly v dlouhodobých výsledcích u pacientů v psychoanalýze a dlouhodobé psychoterapii. Rev. psychoanal. psychoter., 3(2):5-23.
    

(2001). Revue psychoanalytická psychoterapie, 3(2):5-23

Rozdíly v dlouhodobých výsledcích u pacientů v psychoanalýze a dlouhodobé psychoterapii

Rolf Sandell, Johan Blomberg, Anna Lazar, Jan Carisson, Jeanette Broberg and Johan Schubert

KATEDRA BEHAVIORÁLNÍCH VĚD, UNIVERZITA V UNKÖPINGU PSYCHOTERAPEUTICKÝ INSTITUT PŘI MAGISTRÁTU MĚSTA STOCKHOLMU

PŘEHLED ZÁVĚRŮ STOPPP (STOCKHOLM OUTCOME OF PSYCHOANALYSIS AND PSYCHOTHERAPY PROJECT - STOCKHOLMSKÝ PROJEKT PRO POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ PSYCHOANALÝZY A PSYCHOTERAPIE)

V tomto článku uvádíme hlavní závěry plošné studie subvencované psychoanalýzy a dlouhodobé psychoterapie. V průběhu tří let jsme prostřednictvím osobních rozhovorů, dotazníků a oficiálních statistik sledovali přes 400 lidí v různých fázích léčby - před subvencovanou psychoanalýzou či dlouhodobou terapií, v průběhu léčby a po jejím ukončení. Z naší analýzy vyplynulo, že čím déle se pacienti léčili, tím více se podle sebehodnocení symptomové zátěže a morálky zlepšil jejich stav, což bylo obzvláště patrné u psychoanalytických pacientů. U žádné skupiny však nedošlo k valnému zlepšení v sebehodnocení sociálních vztahů.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.