Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2002). Úvodem k tématu psychoanalytické léčby psychóz. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):2-11.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):2-11

Hraniční a psychotické poruchy

Úvodem k tématu psychoanalytické léčby psychóz

David Holub

Nejedná se o protimluv, spojujeme-li dnes stařičkou psychoanalýzu s léčbou psychotických poruch?

Při listování nejnovějšími psychiatrickými publikacemi se individuální psychoterapie v léčbě nemocných z okruhu schizofrenních psychóz spíše krčí v pozadí za krátkodobějšími kognitivně-behaviorálními postupy, nácvikem sociálních dovedností, za kognitivním tréninkem, tréninkem asertivity, psychoedukací a pracovní terapií, přičemž „význam individuální psychoterapie u pacientů se schizofrenií kontrolované studie nepotvrzují“ (Libiger, 2002, str. 396). Podobně skromné jsou i příspěvky psychoterapeutické literatury.

Jako by zkušenost Evy Syřišt'ové a její popis psychoterapeutického nihilizmu šedesátých let do jisté míry platil i pro současnou situaci:

„Prosazování a provádění psychoterapie u psychotiků se u nás považovalo ještě v polovině 60. let takřka za projev ‚šílenství‘ terapeuta - z hlediska tradiční, jednostranně biologicky orientované medicíny.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.