Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Růžičková, I. (2003). Kroky dětí a dospívajících po cestách separace. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):9-14.
    

(2003). Revue psychoanalytická psychoterapie, 5(1):9-14

Kroky dětí a dospívajících po cestách separace

Ivana Růžičková

Dovolte mi, abych si na úvod vypůjčila slova svého oblíbeného básníka Jana Skácela:

dětství je to co dávno kdysi

bývalo a dnes ze DNA visí

jak motouzek a zbytek pout

jež lze i nelze rozetnout.

Dotýká se mě blízko u srdce, jak básník emotivně v jedné sloce zachytil to, s čím se jako analytici setkáváme v terapiích s našimi pacienty i v analýzách vlastních a co koneckonců registrujeme cvičeným okem v běhu života kolem nás stále.

Pojdme k bodu, kde to všechno začíná, totiž k porodu. Je to okamžik, který si z vlastních prožitků podle mého soudu vybaví ve svých terapiích jen nemnozí, ale který však máme možnost vidět a posuzovat zvenčí.

Dá se snad říci, že doba před porodem je zahalena dost značně do hávu neznámého, a podle mého je to dobře. Ne že by toto období ve vývoji dítěte nebylo prozkoumáváno gynekology, genetiky i psychology. Koneckonců ultrazvukové snímky prenatálního vývoje dítěte jsou už poměrně běžnou součástí rodinných alb.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.