Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebková, J. (2003). Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology. Rev. psychoanal. psychoter., 5(2):56-57.

(2003). Revue psychoanalytická psychoterapie, 5(2):56-57

Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology

Jana Šebková

Zájemce o psychoanalytickou teorii, at' už jde o profesionála nebo vzdělaného laika, dostává do ruky obsáhlé a podrobné dílo, které nemá v současné odborné literatuře (o české ani nemluvě) žádnou konkurenci. Důvodem je nepochybně vysoká odborná kompetence obou britských autorů, kteří společně vyučují na University College London a současně působí jako aktivní psychoanalytici pracující s pacienty. Kniha má celkem 402 stran, vlastní text tvoří 312 stran a zbytek jsou odkazy a rejstřík. Odkazy na další literaturu činí více než 1400 prací.

Tradice vývojové psychopatologie v Londýně je úzce spojena s Anna Freud Center - nejvýznamnějším centrem dětské psychoanalýzy. Avšak, jak oba autoři hned v úvodu zdůrazňují, psychoanalytické myšlení a psychoanalytické intervence jsou z velké části založeny na vývojovém pojetí mysli. Publikace poskytuje extenzivní přehled všech hlavních psychoanalytických teorií a současně jejich kritické zhodnocení na pozadí vědeckých hledisek, k nimž se oba autoři hlásí a která používají citlivě a s pochopením pro komplexitu myšlení v psychoanalýze i pro obtíže, které vznikají při aplikaci přísně vědeckých metod.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.