Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2004). Úvodem. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):2-3.
    

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(1):2-3

TERAPIE A VÝVOJ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ: Editorial

Úvodem

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Milí čtenáři,

číslo Revue, které se Vám právě dostává do rukou, je již druhé, jehož obsahem je tematika dětské a dorostové psychoanalytické psychoterapie. Část publikovaných článků je věnována nejranějšímu období života dítěte, článek M. Pavelky dokonce období prenatálnímu. Naším úmyslem bylo zaměřit pozornost právě na rané fáze vývoje z více důvodů. Tato tematika nebývá prezentována často. Jeví se nám jako zásadně důležité pochopit normální vývoj jedince, jelikož právě tudy vede cesta k porozumění odchylkám. Je to nezbytné pro praktikování psychoanalytické psychoterapie, a to nejen při práci s dětmi, ale i s dospělými pacienty. Součástí profesního výcviku v psychoanalytických institutech je i tzv. „infant observation“ ‐ pozorování nemluvnat a jejich normálního vývoje od narození do 1 ‐1,5 roku. Poruchy projevující se v dětství jsou ovlivnitelné tak říkajíc „in vivo“ ‐ v aktuálním časovém průběhu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.