Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2004). Úvodem. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):2-3.
    

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(1):2-3

TERAPIE A VÝVOJ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ: Editorial

Úvodem

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Milí čtenáři,

číslo Revue, které se Vám právě dostává do rukou, je již druhé, jehož obsahem je tematika dětské a dorostové psychoanalytické psychoterapie. Část publikovaných článků je věnována nejranějšímu období života dítěte, článek M. Pavelky dokonce období prenatálnímu. Naším úmyslem bylo zaměřit pozornost právě na rané fáze vývoje z více důvodů. Tato tematika nebývá prezentována často. Jeví se nám jako zásadně důležité pochopit normální vývoj jedince, jelikož právě tudy vede cesta k porozumění odchylkám. Je to nezbytné pro praktikování psychoanalytické psychoterapie, a to nejen při práci s dětmi, ale i s dospělými pacienty. Součástí profesního výcviku v psychoanalytických institutech je i tzv. „infant observation“ ‐ pozorování nemluvnat a jejich normálního vývoje od narození do 1 ‐1,5 roku. Poruchy projevující se v dětství jsou ovlivnitelné tak říkajíc „in vivo“ ‐ v aktuálním časovém průběhu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.