Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Horne, A. (2004). Jaké zajímavé věci říkat dětem - a proč. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):4-14.

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(1):4-14

KONFERENCE DĚTSKĚ SEKCE ČSPAP V PRAZE V ROCE 2003 Jak děti rozumějí dospělí dětem

Jaké zajímavé věci říkat dětem - a proč

Ann Horne

Věřím, že platí základní pravidlo, že psychoterapie se děje v překrývajícím se prostoru dvou herních oblastí - pacientovy a terapeutovy, jestliže si terapeut neumí hrát, pak se k této práci nehodí. Jestliže si neumí hrát pacient, pak je třeba učinit něco pro to, aby si hrát mohl. Teprve potom může začít psychoterapie. Důvod, proč hra je zásadní podmínkou, spočívá v tom, že právě v ní je pacient tvořivý (Winnicott, 1971/1980, s. 63).

Technické modifikace jsou odklonem od „normálního“ rejstříku technik použitelných s neurotickými dětmi. Neexistuje žádná absolutní psychoanalytická technika předepsaná pro práci s dětmi, spíše existuje řada analytických principů, které musíme přizpůsobovat specifickým případům. Variace v technice představují vhodné specifické adaptace základní řady analytických principů spíše než odchylky od standardní techniky (Sandler, Kennedy and Tyson, 1980, s, 199).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.