Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischler, L. (2004). Přenos a protipřenos v práci s dětmi a dospívajícími v institucích. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):15-22.

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(1):15-22

Přenos a protipřenos v práci s dětmi a dospívajícími v institucích

Lydia Tischler

Dětství je to, co dávno kdysi,

bývalo a dnes ze sne visí.

Jak motouzek a zbytek pout,

jež lze a nelze rozetnout.

Úvod

Takto v krátkém čtyřverší vyjádřil váš básník Jan Skácel podstatu dědictví našich dětských zážitků a boje jedince za osvobození se ze své minulosti. Čtyřmi řádky Skácel vystihl teorii psychoanalýzy, ve které Freud označil sen jako „královskou cestu do Nevědomí“ a vyjádření primitivní úrovně naší mysli, což ho vedlo k závěru, že „to, co je nevědomé, je též infantilní“.

Přenos odkazuje k těm poutům, která nemohou být uvolněna a různým způsobem více či méně pokrivují naše současné vztahy.

Přenos jako obecný psychologický fenomén definuje Greenson jako“ přítomné prožívání pocitů, fantazií, postojů, úsilí a obran vůči osobě, vůči které jsou však nepatřičné, a jsou opakováním, posunutím reakcí přináležejících k určité osobě z raného dětství.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.