Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Růžičková, I. (2004). Monica Lanyado: The Presence of the Therapist. Treating childhood Trauma, East Sussex, Brunner - Routledge 2004.. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):69.
    

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(1):69

Monica Lanyado: The Presence of the Therapist. Treating childhood Trauma, East Sussex, Brunner - Routledge 2004.

Review by:
Ivana Růžičková

Chci upozornit na zajímavou knihu, která je v angličtině k dispozici v knihovně ČSPAP. Autorka v ní zpracovala svou téměř osmnáctiletou klinickou zkušenost z psychoterapie traumatizovaných dětí. Velmi pravdivě se v ní zabývá nejen pacienty a jejich příběhy, ale i vlastními prožitky a úvahami.

V úvodu zdůraznuje, že díky flexibilitě vývoje a schopnosti adaptovat se a použít psychoanalytické myšlení i v nových oblastech se rozšířila škála možností léčby touto metodou, jmenovitě u dětí těžce deprivovaných, tra um a tizovaných, zneužívaných, dětí z uprchlických rodin a dětí autistických.

Monica Lanyado používá koncept „přítomnosti terapeuta“, což podle ní neznamená pouze komplexnost využití přenosových a pro ti přenosových jevů. Lanyado zdůraznuje, že je poměrně jasné, co terapeut nechává za dveřmi své pracovny, ale už podstatně méně jasné je, co používá uvnitř /co tam přináší/.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.