Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Good, M.I. (2006). Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):49-58.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):49-58

Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce

Michael I. Good, M.D.

Výtah

Výsledkem procesu psychoanalytické rekonstrukce může být vzájemně rozpoznaná „krycí rekonstrukce“, kterou pacient i analytik považují za platnou a přesvědčivou, ve skutečnosti však může být vzhledem ke své krycí funkci nepravdivá. Od striktně intrapsychických krycích jevů se liší tím, že intersubjektivní, vzájemně interaktivní determinanty jsou odvozené od vztahu přenos-protipřenos. Krycí rekonstrukce je společný kompromis, jehož funkcí je vyhnout se v přenosu-protipřenosu intenzivním erotickým, sadomasochistickým či narcistickým otázkám. Krycí vzpomínky, jež se vynořují během rekonstrukce, připomínají situace déjà vu a déjà raconté: vzniká pocit, že k zážitku skutečně došlo, ačkoli na obou stranách občas mohou existovat pochybnosti o jeho pravdivosti. K vytváření krycích konstrukcí přispívají následující faktory: vzájemně regresivní aspekty analytické situace, prvky superega a prožívání příkazu vzpomenout si, přání být svědkem minulých událostí, přímý či nepřímý sugestivní vliv analytika, obranná identifikace s analytikem, jakož i analytikova teoretická orientace nebo přístup k rekonstrukci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.