Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Gutig, M. (2008). Negativní terapeutická reakce - slepá ulička nebo nová cesta. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):43-48.
  

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(1):43-48

Negativní terapeutická reakce - slepá ulička nebo nová cesta

Michaela Gutig

Negativní terapeutická reakce je velmi komplexní klinický jev, na jehož vzniku se podílí mnoho faktorů. V mém příspěvku bych se ráda zaměřila především na význam protipřenosu.

V psychoanalytické a psychoterapeutické praxi se někdy stává, že se stav pacienta zhorší, často zcela náhle, ačkoli by se vzhledem k dosavadnímu průběhu terapie vlastně dalo očekávat zlepšení. Většinou jsou to situace, které se terapeuta citově značně dotýkají a on si více nebo méně připouští pocity zklamání, někdy i hněvu nad pacientem. Obzvlášt bolestné je, když se tak stane na konci terapie. Ať už se jedná o to, že pacient svůj odmítavý a záporný vztah k terapii a k analytikovi vědomě vnímá a terapii náhle ukončí, anebo si pacient sice žádný odpor neuvědomuje, ale terapie skončí, aniž by přinesla zlepšení jeho stavu. V této situaci pak často začneme pochybovat i o kvalitě naší práce a klademe si otázku „Co jsme vlastně udělali špatně?“

Tento fenomén zaměstnával psychoanalytiky už od samých počátků psychoanalytické praxe.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.