Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vrbová, M. (2008). Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):76-77.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(1):76-77

Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran

Review by:
Mária Vrbová

Kniha dětského psychoanalytického psychoterapeuta Petra Pötheho Emoční poruchy v dětství a dospívání mě velmi potěšila. Je to myslím první česká publikace zabývající se v ucelené podobě vývojem dětí a dospívajících s psychoanalytickým přístupem.

Kniha velmi srozumitelnou, vyčerpávající, přehlednou a přitom jednoduchou formou čtenáři přináší přiblížení psychického a emočního vývoje, jeho poruch a práci s nimi z pohledu zkušeného psychoanalytického psychoterapeuta. Kniha je určena kolegům psychoterapeutům, psychologům a psychiatrům, ale i dalším oborníkům pracujícím s dětmi; sociálním pracovníkům, pediatrům, pedagogům, vychovatelům, učitelům mateřských škol, fyzioterapeutům, ale rovněž rodičům, kteří touží porozumět dětem a dospívajícím, jejich vnitřnímu světu.

V úvodu autor krátce zminuje 15 letou historii dětské psychoanalytické psychoterapie u nás.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.