Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vrbová, M. (2008). Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):76-77.
   

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(1):76-77

Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran

Review by:
Mária Vrbová

Kniha dětského psychoanalytického psychoterapeuta Petra Pötheho Emoční poruchy v dětství a dospívání mě velmi potěšila. Je to myslím první česká publikace zabývající se v ucelené podobě vývojem dětí a dospívajících s psychoanalytickým přístupem.

Kniha velmi srozumitelnou, vyčerpávající, přehlednou a přitom jednoduchou formou čtenáři přináší přiblížení psychického a emočního vývoje, jeho poruch a práci s nimi z pohledu zkušeného psychoanalytického psychoterapeuta. Kniha je určena kolegům psychoterapeutům, psychologům a psychiatrům, ale i dalším oborníkům pracujícím s dětmi; sociálním pracovníkům, pediatrům, pedagogům, vychovatelům, učitelům mateřských škol, fyzioterapeutům, ale rovněž rodičům, kteří touží porozumět dětem a dospívajícím, jejich vnitřnímu světu.

V úvodu autor krátce zminuje 15 letou historii dětské psychoanalytické psychoterapie u nás.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.