Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one). Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper. Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Gibeault, A. (2008). Freud a francouzská psychoanalýza. Rev. psychoanal. psychoter., 10(2):7-14.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(2):7-14

Překladové články

Freud a francouzská psychoanalýza

Alain Gibeault, Ph.D.

V dopise z března 1932, adresovaném předsedům různých psychoanalytických společností, Freud napsal: „Analytik nesmí chtít být Angličanem, Francouzem, Američanem či Němcem předtím, nežli bude stoupencem psychoanalýzy; společné zájmy psychoanalýzy bude muset stavět nad zájmy národní“ Přesto se již v té době mohly v rámci psychoanalýzy objevit různé tendence, které představovaly zpochybnění freudovského pojetí analýzy, počínaje Jungem, Ferenczim a Adlerem. Zmínili jsme jen několik velkých Freudových žáků, nepočítaje rozličné národní kultury, které na freudovské učení vrhly podezřelé světlo. Je v tomto kontextu oprávněné mluvit o francouzské psychoanalýze, anebo by bylo lepší mluvit o psychoanalýze ve Francii?

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.