Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see Abram’s analysis of Winnicott’s theories…

PEP-Web Tip of the Day

In-depth analysis of Winnicott’s psychoanalytic theorization was conducted by Jan Abrams in her work The Language of Winnicott. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fulka, J. (2008). Je nevědomí strukturováno jako řeč?. Rev. psychoanal. psychoter., 10(2):56-67.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(2):56-67

Je nevědomí strukturováno jako řeč?

Josef Fulka, Ph.D.

„To, že sen je rébus, jak říká Freud, rozhodně není něco, kvůli čemu bych se jen na okamžik vzdal myšlenky, že nevědomí je strukturováno jako řeč.“ Tato Lacanova věta, pronesená v jednom relativně pozdním semináři, v níž se jako citace objevuje heslo, kterým Lacan shrnoval svou teoretickou intenci již od padesátých let, celkem jasně ukazuje, jak málo si hodlal lámat hlavu s oním typem kritiky, který ho - at už přímo nebo nepřímo - obviňuje z ochuzování a zjednodušování původních freudovských modelů a ze záměrného opomíjení či vynechávání jistých aspektů Freudova díla. Text, který bude následovat, se bude točit kolem prosté otázky: nakolik je ona kritika, adresovaná Lacanovi především ze strany filozofů (Derrida, Lyotard, Deleuze) oprávněná a nakolik je naopak oprávněná Lacanova negativní a někdy velmi přezíravá reakce na ni. Jak už tomu u teoretického myšlení často bývá, definitivní příklon k jedné definitivní odpovědi je nemožný.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.