Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vrbová, M. (2009). Rodinná terapie jako potenciální možnost individuálního růstu pro členy rodiny. Rev. psychoanal. psychoter., 11(1):19-26.
   

(2009). Revue psychoanalytická psychoterapie, 11(1):19-26

Původní články

Rodinná terapie jako potenciální možnost individuálního růstu pro členy rodiny

Mária Vrbová

Ve své práci se snažím ukázat, jak využití růstového potenciálu dítěte při práci s rodinou je v úzkém vztahu s uvolněním růstového potenciálu rodičů. Prezentuji to na rok a 5 měsíců trvající práci s rodinou 6 a půlletého hyperaktivního chlapce. Opírám se o autory a práce vycházející z kleiniánské školy a tradice.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.