Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vrbová, M. (2009). Rodinná terapie jako potenciální možnost individuálního růstu pro členy rodiny. Rev. psychoanal. psychoter., 11(1):19-26.

(2009). Revue psychoanalytická psychoterapie, 11(1):19-26

Původní články

Rodinná terapie jako potenciální možnost individuálního růstu pro členy rodiny

Mária Vrbová

Ve své práci se snažím ukázat, jak využití růstového potenciálu dítěte při práci s rodinou je v úzkém vztahu s uvolněním růstového potenciálu rodičů. Prezentuji to na rok a 5 měsíců trvající práci s rodinou 6 a půlletého hyperaktivního chlapce. Opírám se o autory a práce vycházející z kleiniánské školy a tradice.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.