Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fulka, J. (2010). Freudova Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):53-63.
   

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):53-63

Freudova Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace

Josef Fulka, Ph.D.

Předkládaný text je pokusem o interpretaci Freudova textu „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ s přihlédnutím k jeho filosofickým interpretacím (S. Kofman, P. Ricoeur, M. Merleau-Ponty). Takováto četba Freuda umožňuje polemizovat s mechanistickým a kauzalistickým pojetím psychoanalýzy jakožto rigidního determinismu. Třebaže se jedná o výklad jednoho konkrétního textu, je zároveň možno tvrdit, že problematika, která se v souvislosti s ním dostává na světlo, má povahu paradigmatickou a týká se otázek mnohem širších: statusu vzpomínky, vztahu subjektu k jeho minulosti, k nevědomí atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.