Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2010). Úvodem k Terapii traumatu a soudobé německé psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):2-5.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):2-5

Editorial

Úvodem k Terapii traumatu a soudobé německé psychoanalýze

Michael Šebek

Milý čtenáři,

Revue psychoanalytická psychoterapie je trvale orientována tematicky, podobně jako americký časopis Psychoanalytic Inquiry, který byl a je pro nás určitým vzorem. Po té, co Revue představila výběr z britské a francouzské psychoanalýzy, je logicky na řadě německá současná psychoanalýza. Německo je velká kulturně a ekonomicky vyspělá země, což se odráží také v poměrně velkém počtu psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů a v diferencovaných institucích. V Německu existují dvě velké psychoanalytické společnosti, a sice DPV (Deutsche Psychoanalytische Verenigung) a DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Vedle toho je tu třetí DGPT (Deutsche Gesellschaft fur Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie) orientovaná více na psychoterapii. DGPT byla založena v roce 1949 jako organizace, jejímž cílem bylo postavit na nohy válkou zhroucenou psychoanalýzu a psychoterapii v západní části Německa. Má dnes 3250 členů a funguje jako střechová politicko-profesní organizace pro DPV, DPG a pro německou jungiánskou a individuální psychologii.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.