Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2010). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):85.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):85

O autorech

Werner Böhleber, Dr. phil.

je výcvikových psychoanalytikem Německé psychoanalytické asociace (DPV) a má soukromou psychoanalytickou praxi ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2000 - 2002 byl předsedou DPV. V letech 2003 - 2007 byl členem výboru representantů Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA). Mezi roky 2000 - 2008 byl spolupředsedajícím Poradního výboru pro výzkum IPA pro Evropu. V r. 2007 byl vyznamenán Cenou Mary S. Sigourney. Je vydavatelem časopisu Psyche. Celá řada publikací k tematice teorie a historie psychoanalýzy, o identitě a adolescenci, o psychoanalytickém výzkumu národně-socialistické historie, fenoménu násilí, xenofobii, antisemitismu, o výzkumu psychického traumatu a terorismu.

Franziska Henningsenová, Dip.-Psych.,

výcviková psychoanalytička DPV (IPA) v Karl-Abraham Institutu v Berlíně. Zastávala mnoho významných pozic v DPV. Nyní je předsedkyní DPV výboru pro Východní Evropu a členkou „IPA sponsoring committee“ pro Moskvu, a předsedkyní pro Evropu v IPA skupinovém projektu pro „outreach“. Publikace o psychoanalytické teorii a praxi s dospělými a dětmi, zvláště o psychosomatických poruchách, duševním traumatu, homosexualitě, o dialogu Východ - Západ a o vyšetřeních traumatizovaných utečenců.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.