Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see Abram’s analysis of Winnicott’s theories…

PEP-Web Tip of the Day

In-depth analysis of Winnicott’s psychoanalytic theorization was conducted by Jan Abrams in her work The Language of Winnicott. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fischelová, V. (2011). Na objednávku o sobě. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):81-83.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):81-83

Představujeme…

Na objednávku o sobě

Věra Fischelová

Kolegyně Růžičková mne - jako psychoanalytickou veteránku - požádala, abych o sobě něco napsala. Vědou jsem se nikdy nezabývala, klinická práce mne baví dodnes. Sáhnu tedy do vzpomínek na dobu, kdy pro mne byla psychoanalýza spojena s dobrodružstvím. Krátce tedy o mně.

Moje maminka byla sociální pracovnicí, ale záhy zběhla ke kočovnému divadlu. Tatínka poslali v jeho 11 letech z malé vesnice do Prahy a tady se probíjel až na techniku, kterou absolvoval a po několika letech se stal kapitalistou (2 zaměstnanci). S komunisty jsem neměla problém. Do „salonu“, který maminka pořádala i z přídělů na lístky, k nám chodil F. Peroutka, F. Langer, P. Eisner, J. Pečírka, O. Scheinpflugová a také několikrát s ravensbruckými ženami Milada Horáková a Tommy Kleinerová (doživotí). Debatám jsem bývala přítomna a můj světonázor se tvořil jednoznačně. Definitivní tečkou byl proces s M. Horákovou. To jsem začala pociťovat nenávist.

Pohovory na medicínu byly tehdy ještě politicky nezpracované a tak mne, „buržoazní dcerku“, potápěla bleděmodrooká svazačka, až se vmísil starší pán s dotazem, kdo napsal „Leningradskou symfonii“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.