Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Robinson, K. (2013). HravĂ˝ Oidipus. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):67-79.
    

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):67-79

Hravý Oidipus

Ken Robinson

Oidipova rodina

Oidipus a jeho rodina měli potíž, že si neuměli hrát. Kdyby to bývali uměli, Oidipus by možná nakonec nezavraždil svého otce a neměl by incestní vztah s matkou. Příběh, jak známo, vypráví, že Oidipova otce, thébského krále Láia tak vyděsila věštba, která předpověděla, že jeho syn je osudem předurčený k tomu, aby jej zabil, že se snažil Oidipa hned po jeho narození zbavit. Nechal mu svázat nohy řemenem a společně s jeho matkou Iokastou nařídil, aby jej otrok odnesl na odlehlé místo daleko od Théb, kde ho měl nechat zemřít. Zbytek je tragédie. Oidipus je zachráněn a odveden ke korintskému králi Polybovi, který jej vychová jako svého syna. Jelikož však Oidipus neví, že je adoptovaný, ale dozví se o věštbě, dostane stejný strach jako kdysi Láius: odejde z Korintu, aby Polyba nezavraždil. Cestou do rodných Théb potká Láia v místě, kde se symbolicky sbíhají tři cesty, a náhodou ho zabije. O něco dále se střetne se Sfingou, odpoví na její hádanku, a tudíž osvobodí Théby od její kletby.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.