Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. (2015). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):3-5.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):3-5

Editorial

Halina Čermáková

Milé čtenářky a čtenáři,

toto letní číslo Revue, tak jak naznačuje podtitulek, je inspirováno českým vydáním knihy Sándora Ferencziho Klinický deník v nakladatelství Portál v červnu 2014 a následně uspořádanou mezinárodní konferencí „Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza“ v říjnu 2014 v Praze. Pořadateli dvoudenní konference byly z podnětu MUDr. Dany Holubové česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii a česká psychoanalytická společnost zastoupená PhDr. Martinem Mahlerem. Organizační, technická a cateringová podpora byla zajištěna MUDr. Silvií Nürnberger, mnou a našimi dcerami Dahlií, Esther a Erikou v rolích nepostradatelných asistentek. Přívětivé prostory pro konferenci nám laskavě poskytl Institut pro systemickou psychoterapii v Máchově ulici. Se svými příspěvky na konferenci před více jak stovkou dalších účastníků vystoupili PhDr. Martin Mahler, PhDr. Olga Marlinová, Judit Mészárosová, Ph.D. a Darlene Bregman Ehrenbergová, Ph.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.