Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mahler, M. (2015). Mezi Ferenczim a Freudem. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):6-13.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):6-13

Původní články

Mezi Ferenczim a Freudem

Martin Mahler

Teprve v posledních desetiletích se publikací Ferencziho „Klinického deníku“ a rozsáhlé korespondence mezi Ferenczim a Freudem podařilo skončit tabuizaci tohoto autora, iniciovanou ze strany psychoanalytického establishmentu a trvající bezmála půl století. Do psychoanalýzy, zejména do teorie její techniky, se díky tomu vrací přerušená dialektika, kterou tito dva analytičtí průkopníci původně rozvíjeli. Jde o dialektiku mezi jednoosobnostním (Freudovým) a dvouosobnostním (Ferencziho) modelem psychoanalytické léčby. Freud s Ferenczim představují jeden z nejkreativnějších párů v dějinách psychoanalýzy. I přes jejich vzájemné odlišnosti a vztahové peripetie zanechali svým následníkům v mnohém paradoxní myšlenkové dědictví, inspirativní i pro většinu současných analytických škol a autorů. Ferenczi bývá považován mj. za zakladatele dialogické hermeneutiky v psychoanalýze, tzv. hermeneutiky důvěry, která je protipólem tzv. hermeneutiky podezření, reprezentované především Freudem. Hlavní rysy obou těchto protikladných přístupů jsou v textu uvedeny podrobněji. Pozornost je věnována také Ferencziho terapeutické vášni a její rozporuplné motivaci, zejména při práci s těžce poškozenými a traumatizovanými pacienty. V závěru autor tvrdí, že každá psychoanalytická léčba obsahuje napětí, ne-li konflikt mezi oběma hermeneutickými přístupy, a nutnost tvořivě hledat jejich individuální klinické řešení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.