Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Marlinová, O. (2015). První vztahový psychoanalytik Sándor Ferenczi. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):14-22.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):14-22

První vztahový psychoanalytik Sándor Ferenczi

Olga Marlinová

Sándor Ferenczi ve svém inovativní klinické práci kladl důraz na vztah mezi analytikem a pacientem ve všech jeho aspektech. Považoval novou zkušenost ve vztahu k analytikovi za zásadní pro úspěšnost léčby, zdůrazňoval upřímnost a otevřenost analytika a klíčový vliv jeho osobnosti v terapeutickém procesu. V Klinickém deníku (1932) otevřeně analyzuje svůj protipřenos a statečně přiznává své chyby (první české vydání v r. 2014). Ferenczi experimentoval s klinickou metodou tak, aby ji co nejlépe přizpůsobil potřebám svých pacientů. Přestože měl velké zásluhy o psychoanalytické hnutí, dostal se do konfliktu s Freudem kvůli svým klinickým experimentům a také kvůli své odlišné teorii traumatu, v níž zdůrazňoval vliv skutečných zážitků oproti fantaziím. Přestože jeho přínos byl vyloučen z hlavního (Freudovského) proudu v psychoanalýze, ovlivnil skrze své žáky a analyzandy její další vývoj, zejména v interpersonálním přístupu v USA a v britské škole objektních vztahů. Ferencziho důraz na emoční prožitek a znovuprožívání v akci je rozvíjen v současném pojetí „enactmentu“ ve vztahové psychoanalýze. Tento směr, který se začal rozvíjet v USA od osmdesátých let minulého století, v mnohém navazuje na myšlenky Ferencziho. Autorka uvádí klinické ukázky ze vztahového přístupu v díle Arona (1996) a Ehrenbergové, jejíž knížka Hranice intimity vyšla česky v r. 2014, i ze své vlastní praxe.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.