Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mészárosová, J. (2015). Vztahové prvky v teorii traumatu: Ferencziho změna paradigmatu. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):23-36.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):23-36

Překladové články

Vztahové prvky v teorii traumatu: Ferencziho změna paradigmatu

Judit Mészárosová, Ph.D.

Ferenczi posunutím paradigmatu v teorii traumatu položil základy moderní teorii traumatu. Nejdůležitější závěry najdeme ve Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem (Ferenczi [1933] 1955) a v jeho Klinickém deníku (Ferenczi [1932] 1988). článek přibližuje představy před zrodem nové teorie traumatu včetně pilířů Freudových koncepcí traumatu. Ferencziho teorie traumatu v sobě obsahuje známky teorie objektních vztahů: intra- a interpersonální dynamiku mezi obětí a pachatelem. Autorka přibližuje základní prvky nových přístupů. Patří k nim to, že traumatická zkušenost je reálná událost, nikoliv fantazie, trauma je spíše procesem než událostí, nacházíme odlišné jáské obranné mechanismy na straně oběti a pachatele, jako například identifikace s agresorem, disociace, projekce a popření. Autorka zaměřuje pozornost na přítomnost či nepřítomnost důvěryhodné osoby po prožití traumatu a její úlohy v post-traumatickém procesu. článek rovněž diskutuje vzájemný vztah syndromu „rozumného dítěte,„ traumatického vývoje a resilience (nezdolnosti).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.