Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mészárosová, J. (2015). Role psychoanalytika v utváření důvěryhodného terapeutického vztahu v rámci analytického procesu: za hranice dynamiky přenosu a protipřenosu. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):37-49.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):37-49

Role psychoanalytika v utváření důvěryhodného terapeutického vztahu v rámci analytického procesu: za hranice dynamiky přenosu a protipřenosu

Judit Mészárosová, Ph.D.

Jedním z nejstarších výsledků Ferencziho empirického bádání bylo v roce 1919 jeho začlenění protipřenosu coby nevyhnutelného nástroje během psychoanalytického procesu. Založil psychoanalýzu vycházející z úplného vztahu a autentičtější a reflektovanější spolupráci s pacientem spočívající na oboustranné komunikaci. Vytvořil systém vícesměrných procesů intrapsychických a interpersonálních prvků mezi pacientem a analytikem. Věnoval se vztahové dynamice založené na důvěře a prohlubující psychoanalytický proces. článek rozpracovává vývoj protipřenosu až do období, kdy jej přijala psychoanalytická komunita počátkem padesátých let minulého století a také představuje přenosově-protipřenosovou dynamiku ve světle objektních vztahů a teorií attachmentu. Autorka sdílí svoji zkušenost jak použít protipřenos v procesu léčby a ilustruje ji pomocí kazuistických vinět.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.