Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To suggest new content…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you would like to suggest new content, click here and fill in the form with your ideas!

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nürnberger, S. (2015). Rozhovor s Darlene Bregman Ehrenbergovou. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):64-66.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):64-66

Rozhovor s Darlene Bregman Ehrenbergovou

Silvia Nürnberger

Darlene B. Ehrenbergová byla jedním ze zahraničních hostů pražské konference - Sándor Ferenczi a vztahová analýza, která se konala v říjnu 2014. Naše setkání začalo večeří již večer před začátkem konference, kde jsme probírali velmi osobní témata a kde byla atmosféra velmi intimní, až rodinná. Působivé a přátelské vzezření podpořené spontaneitou a otevřeností Darlene způsobilo, že se pro mě naše setkání stalo mimořádným zážitkem. V tomto duchu se nesl celý víkend a moje sympatie k Darlene vzrůstaly. Předpokládám, že také proto bylo možné uskutečnit rozhovor ve velmi přirozené a emocemi naplněné atmosféře - až „na hraně intimity“. Pokusím se vám přiblížit tento výjimečný zážitek provázený občas slzami a někdy výbuchy smíchu.

Můžete se s námi podělit o svoje zážitky spojené s vaší cestou k psychoanalýze?

Napsala jsem na toto téma jeden článek: „Jak jsem se stala psychoanalytičkou“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.