Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Sokalská, P. (2015). Sándor Ferenczi: Klinický deník Uspořádal a přeložil Michael Bálint Portál, Praha, 2014, 224 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):67-70.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):67-70

Recenze

Sándor Ferenczi: Klinický deník Uspořádal a přeložil Michael Bálint Portál, Praha, 2014, 224 str.

Review by:
Pavla Sokalská

Kniha uvádí čtenáře do autorových myšlenek z období kolem roku 1932, které se v jeho klinické praxi vyznačovalo prací na experimentu vzájemné analýzy pacienta a psychoanalytika. Sándor Ferenczi byl přesvědčen, že vzájemná analýza jako cesta k co největší eliminaci expertní pozice analytika ve vzájemném vztahu s klientem je možným přístupem k vytvoření tolik potřebného pocitu bazálního bezpečí u těžce traumatizovaných pacientů v přístupu k lékaři. Snažil se touto technikou práce pomoci klientům nemuset v kontaktu s druhým člověkem (analytikem) zůstávat u ego devastujících obranných mechanizmů a nemuset v psychoanalýze znovu odehrávat retraumatizující situace. Zabýval se možnostmi psychoanalytického vztahu, které by mohly pacientům přinést změnu, totiž vzpomínku na traumatizující událost místo neustálého opakování. Kniha představuje tuto psychoterapeutickou techniku, věnuje se teorii traumatu a srovnává možnosti vzájemné analýzy a klasické psychoanalytické techniky Sigmunda Freuda.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.