Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holubová, D. (2015). Darlene Bregman Ehrenbergová Na hraně intimity Portál, Praha, 2014, 232 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 17(1):71-72.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(1):71-72

Darlene Bregman Ehrenbergová Na hraně intimity Portál, Praha, 2014, 232 str.

Review by:
Dana Holubová

Jsem ráda, že vám mohu představit knihu autorky, jejíž přístup k terapeutické práci mne nadchnul. A to jak při samotné četbě útlé a velmi srozumitelné knihy, založené z velké části na klinických ukázkách, tak znovu při její návštěvě Prahy, kde mluvila o své práci na konferenci „Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza“.

Autorka se hlásí k proudu vztahové psychoanalýzy (Relations psychoanalysis), který je u nás už známý i z českých překladů prací S. A. Mitchela a kol. a L. Arona. Spolupracuje s W. A. White Institutem v New Yorku, který je jedním z center vzniku tohoto proudu v 80. letech 20. století. Sama rozvíjí myšlenky a témata knihy - „intimní hranu“ a práci na této hraně v terapeutické situaci od počátků své práce. Poprvé je publikovala v článku: The „intimate edge“ in therapeutic relatedness (1974). Patří tak k zakládajícím myslitelům celého proudu. Zřejmě nejznámějším autorem tohoto směru je S.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.