Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. Drábková, H. (2015). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):3-6.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):3-6

Editorial

Jiří Jakubů, Ph.D. and Hana Drábková

Milé čtenářky a čtenáři,

do rukou se vám dostává nové číslo Revue, věnované přenosu, protipřenosu a odehrávání, základním pojmům psychoanalytické teorie (a konec konců i psychoterapie obecné). Jejich vývoj a proměňování v čase není jen intelektuální záležitostí či pojmoslovní ekvilibristikou, ale má přímý dopad na vývoj psychoanalytické techniky, uvažování a praxi.

Psychoanalytické oddělení renomované University College London (vedené P. Fonagym) pořádá každý rok konferenci zaměřenou na určitou tematickou oblast. V roce 2013 proběhla konference s názvem Transference, Countertransference and Enactment Today. Hlavními řečníky zde byli Ron Britton, Michael Diercks a Caroline Polmearová, v paralelní sekci například Avner Bergstein, jejichž články můžeme s jejich laskavým svolením a díky jejich přátelské vstřícnosti otisknout. Vděčím kolegyni Hance Drábkové za to, že jsem se na tuto konferenci dostal a jsem rád, že nepolevila ve svém úsilí přinést některé plody poznání i čtenářům Revue a částečně tím uspokojila naši touhu po poznávání: příspěvky z této konference jsou základní osou předkládaného čísla.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.