Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vrba, L. (2015). Za Marií Hoškovou. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):7-8.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):7-8

Za Marií Hoškovou

Luděk Vrba

Dne 5. 7. 2015, v nejteplejší den roku, na svátek Cyrila a Metoděje, v předvečer upálení Jana Husa, odešla PhDr. Marie Hošková. Naše cenná, laskavá, moudrá, trpělivá, pracovitá, obětavá kolegyně, kamarádka.

Byla spojena s tolika z nás, osobně, profesionálně. Byla snad u všeho důležitého, co tvořilo historii české psychoanalýzy a psychoterapie v posledních třiceti letech. Začínala svou praxi na pražských ambulancích s takovými kolegy jako Petr Příhoda. Svůj psychoterapeutický výcvik začala jako mnozí v 80. letech v komunitách SUR, ale brzy se našla v tehdy ještě částečně undergroundové psychoanalýze. Těžila z osobní zkušenosti s Věrou Fischelovou, ze supervizí a dalších spoluprací s mnohými kolegy z České psychoanalytické společnosti. Postupně už jako členka byla sama vítanou a uznávanou lektorkou a učitelkou. Pracovala postupně v několika radách ČPS. Její schopnost domluvy a kooperace ji předurčovala spojovat. Nijak jí to ale nebránilo vyslovovat své nezávislé názory a zastávat osobní postoje.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.